English Track

Spójny wybór 

Oferta około 30 biznesowych odpłatnych kursów w języku angielskim. Można je zaliczać zamiennie z odpowiednimi kursami na regularnych studiach w języku polskim.

Informacje w pigułce:

Joanna Jackowska

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych; obsługi kontaktu z siecią EMBS; programu STEP (Japonia); studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS; Intensive Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

Magdalena Krasowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych; programu Mentor; Scandinavian Module; zapisów na program English Track.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: magdalena.krasowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

Magdalena Krasowska