International Week 2018

Kontakty ze specjalistami z całego świata

 

Okazja do wysłuchania ciekawych monografów z wybranych dziedzin oraz zapoznania się ze specyfiką edukacji i aktywności akademickiej w uczelniach europejskich i pozaeuropejskich oraz wiele dodatkowych atrakcji.

Międzynarodowy Tydzień UEK – „Hybrydowe łańcuchy wartości”.

Przez jeden tydzień każdego roku akademickiego,  Biuro Programów Zagranicznych UEK stwarza możliwość  doświadczania  korzyści płynących z międzynarodowej wymiany akademickiej. Przedsięwzięcie poświęca się inicjowaniu, wspieraniu i koordynowaniu działań międzynarodowych w kampusie Uczelni. Coroczne spotkanie zapewnia  także regularną, bezpośrednią wymianę doświadczeń z partnerami spoza Polski.

 

Temat tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia skupiał się na angażowaniu środowisk akademickich w działania filantropijne. Szczegółowy przedmiot spotkania dotyczył hybrydowych łańcuchów wartości.

Wszystkie panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty i atrakcje turystyczne odbywały się od 9 do 13 kwietnia. Wśród zaproszonych gości zagranicznych znalazły się  osoby pracujące w administracji, PR-owcy, dydaktycy i pracownicy naukowi reprezentujący różne dziedziny nauki oraz młodzież akademicka.

 

Tydzień Międzynarodowy, to tylko jeden z wielu sposobów w jaki BPZ przygotowuje studentów do osiągania międzynarodowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Staramy się także pobudzać chęć stawania się świadomymi obywatelami globu, ludźmi odpowiedzialnymi za dobrostan świata. Zmieniający się klimat, wojny, prześladowania oraz długa historia przymusowych migracji zapewniły okazję do skupienia się w tym roku na przeglądzie wszystkich dyscyplin nauk społecznych i znalezieniu perspektyw dla tych, którzy lubią pomagać.

 

Przebieg wydarzenia:

Zajęcia i warsztaty otworzyła uroczyście Pani Rektor, prof. dr hab. Janina Filek oraz mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak z Centrum Językowego  Uczelni, wykładem z ekonomii społecznej i hybrydowych łańcuchów wartości jako elementu tej dyscypliny. W tym samym dniu pani Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy  z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego oraz przewodnicząca sieci IRO`s Forum, przedstawiła projekt pt.: University Diversity.

Drugi dzień spotkań rozpoczął dr Janusz Rosiek, który zaprezentował autorski projekt „Laboratorium dialogu”. Omówienie zagadnienia zakończone zostało warsztatem. W ciągu tego samego dnia dr Marta Ulbrych, dr Agnieszka Pach-Gurgul i dr Arkadiusz Mroczek przedstawili Kraków jako centrum outsourcingu. Poruszyli  w czasie prelekcji następujące zagadnienia:

Doing business in Poland in comparative perspective: Socio-Cultural Aspects,

Business service sector in Poland,

Krakow as an attractive location for BPO investment,

UEK cooperation with BPO Industry:  to better prepare our students for jobs,

Kończący wystąpienie, warsztat  „How to create BPO-students value chain” miał na celu wypracowanie wniosków na temat wykorzystania pozycji Krakowa - jako centrum branży - w pobudzeniu zachowań charytatywnych decydentów tej gałęzi rynku oraz zaangażowania w działania społeczności akademickiej.

 

Uczestniczka z Turcji Jasemin Ulker, doktorantka z Istanbul Esenyurt University zaprezentowała temat: Social Innovation based Collaborative Consumption.

 

Kolejny  dzień wspólnych prac rozpoczął warsztat studentów reprezentujących organizację międzynarodową Erasmus Student Network.  Młodzi prelegenci w doskonałej atmosferze zaangażowali gości w realizację zadania polegającego na wygenerowaniu pomysłów na projekty związane z uwrażliwianiem studentów na potrzeby innych i sposobami  integrowania  świata uczelni z otoczeniem poza-akademickim. W tym samym dniu gościem UEK był pan Robert Kawałko z Polskiego Instytutu Filantropii, reprezentujący środowisko NGO`s.  Przedstawił wzorcowy projekt „Kilometry dobra”, który  wywołał burzliwą dyskusję na temat braku społecznego zaufania do zbiórek pieniężnych, ale także pakiet przemyśleń nad możliwościami jakie otwiera współpraca akademików i środowiska instytucji pozarządowych. Ostatnia prezentacja w tym dniu dotyczyła zależności i współpracy pomiędzy start-upami i organizacjami pożytku publicznego. Poprowadził ją członek stowarzyszenia „Kraków-miasto startupów”, pan Grzegorz Zagraba.

W tym samym dniu studenci Erasmus Student Network zorganizowali mini targi dla kandydatów wymiany zagranicznej.

Ostatniego dnia zajęć, pani Danuta Czechmanowska z Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych przy Urzędzie Miasta przedstawiła program „Open Krakow” nakreśliła główne założenia dotyczące np.: wspierania imigrantów, jako ludzi współtworzących dobrobyt Krakowa, kształtowania postaw tolerancji wobec cudzoziemców, rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie międzykulturowej.

W tym dniu miało także miejsce wystąpienie dr Ewy Ślęzak z Wydziału Finansów i Prawa, która zaprojektowała  dla uczestników interaktywny panel  dotyczący wykluczeń społecznych. Współpracowali z dr Ślęzak praktycy,  przedstawiciele stowarzyszenia ASPIRE: Wojciech Karpinski – Amway, Tomasz Brzostowski – Hitachi, Derek Coyle – Brown Brothers Harniman. Dyskusję zdominowały kwestie konieczności  realizowania celów dydaktycznych wspólnie z praktykami biznesu i NGO`sów oraz zasadności uwrażliwiania studentów na kwestie społeczne.

 

Klamrą spinającą Tydzień Międzynarodowy były warsztaty prowadzone przez panią Karinę Grolewską, wieloletniego wykładowcę University of Wisconsin. Pani Grolewska jest specjalistą w dziedzinie nauczania międzykulturowego. Uczestnicy spotkania mieli  okazję wymienić poglądy na temat swoich oczekiwań dotyczących Tygodnia Międzynarodowego i uwagi na temat ich realizacji. Zakończeniem tygodniowych spotkań były wystąpienia dwóch uczestniczek naszego Tygodnia zajmujących się w swoich krajach hybrydowymi łańcuchami wartości zawodowo. Były to panie: Christiny Fili z Grecji i pani Haike Marechal z Francji.

 

Podsumowaniem prac  było spisanie pomysłów i idei, wyrażenie chęci współpracy i utworzenia nieformalnej sieci partnerów międzynarodowych w celu realizacji projektów związanych z  tematem  przedsięwzięcia.

 

Sam Kraków oczarował oczywiście naszych gości. Uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Rynek i okolicę:  Wawel,  Kazimierz,  wystawę o Stanisławie Wyspiańskim w Muzeum Narodowym. Tradycyjnie dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki do Wieliczki i w Auschwitz.

 

 

Cele tygodnia międzynarodowego zostały w pełni osiągnięte. Spotkania umożliwiły:

  • Rozwinięcie świadomości i zainteresowań zagadnieniami ponadnarodowymi i wspólnotą globalną,
  • Współpracę  z międzynarodowymi grupami studentów, pracownikami administracyjnymi  uczelni, naukowcami  i wypracowanie zrębów przyszłych wspólnych projektów mających znamiona działań związanych z pożytkiem społecznym,
  • Zdobycie nowej kulturowej perspektywy.

Uczestnicy spotkania, zainspirowani nowymi, wspólnymi doświadczeniami, będą kontynuować pracę w swoich rodzimych uniwersytetach.

 

Fotorelacja na FB grupy IW

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności