Artykuł - rola ESN w umiędzynarodowieniu uczelni wyższych

"Rola ESN w umiędzynarodowieniu uczelni wyższych" - artykuł powstały we współpracy ESN i BPZ

W dniach 26-27.02.2017 w Krakowie odbyła się konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce" organizowana każdego roku przez Fundację Edukacyjną Parspektywy. W drugim dniu konferencji została zaprezentowana publikacja "Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty". Z przyjemnością informujemy, że publikacja zawiera artykuł będący owocem współpracy Erasmus Student Network oraz Biura Programów Zagranicznych UEK.

 

Link do artykułu