Ważne! Indywidualny tryb odbywania zajęć

Wniosek o ITZ dla wyjeżdżających.

Osoby, które nie będą uczestniczyć w zimowej sesji egzaminacyjnej w związku z wcześniejszym wyjazdem na stypendium, mogą ubiegać się o indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ).

 

Wniosek o ITZ na dany semestr należy złożyć w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia bieżącego semestru. Szczegóły w regulaminie studiów, strona 6: http://uek.krakow.pl/pl/studenci/regulamin-studiow.html