Umowy wielostronne

Łączymy naukę i upodobanie do mniej typowych miejsc

Dzięki rozszerzeniu oferty wyjazdowej, studenci mogą starać się o wyjazd do krajów europejskich niezrzeszonych w Unii oraz krajów Azji, obu Ameryk i Australii.

Informacje w pigułce:

  • Wyjazd w ramach umów wielostronnych jest przeznaczony dla osób, które szukają: możliwości podróżowania i poznawania mniej popularnych zakątków świata, udziału w zajęciach, których nie mieliby szansy odbyć u siebie w kraju, sposobu na usamodzielnienie się;
  • W toku studiów z oferty wyjazdu w ramach umów wielostronnych można skorzystać wiele razy;
  • Umowy wielostronne obejmują wyjazdy do następujących krajów: Australia, Chiny, Gruzja, Japonia, Kanada, Kazachstan, Korea Południowa, Meksyk, Mołdawia, Peru, Rosja, Tajwan, Ukraina, USA;
  • Studenci wyjeżdżający na wymianę w ramach umów wielostronnych nie otrzymują stypendium - uczelnia partnerska opłaca czesne, student pokrywa koszty związane z transportem, wizą, zakwaterowaniem i pobytem na miejscu;
  • Wyjątkiem jest wyjazd do Grand Valley State University (USA) – uczelnia pokrywa koszty zakwaterowania i ubezpieczenia, oferuje stypendium na jedzenie i książki;
  • Większość uczelni oferuje studentom płatne miejsce w akademiku, bezpłatne miejsce w akademiku oferują uczelnie z Ukrainy, Kazachstanu i Mołdawii;
  • Niektóre uczelnie (USA, Kanada, Australia, Korea Południowa) wymagają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, najczęściej TOEFL lub IELTS (szczegóły w zakładce „uczelnie”);
  • Studenci realizują indywidualny program studiów uzgodniony wcześniej z koordynatorem wydziałowym i/lub dziekanem;
  • Rekrutacja prowadzona jest razem z rekrutacją na program Erasmus+ dwa razy w ciągu roku akademickiego – w styczniu oraz kwietniu/maju - informacje ogólne
  • Informacje i dokumenty dla zakwalifikowanych studentów w Vademecum;
Joanna Jackowska

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych; obsługi kontaktu z siecią EMBS; programu STEP (Japonia); studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS; Intensive Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+; umów bilateralnych; programu JOSZEF; Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

Dyżury: piątek 11:00 – 13:00

pokój 1.4

Dominika Lemler
Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów (Double Diploma); współpracy z agencjami rekrutacyjnymi; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Australii,  Chin, Kanady, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Dyżur: wtorek 13:00 - 15:00

pokój 2.3

Małgorzata Trojanowska

Kontakt w sprawie: promocji studiów w języku angielskim i wymiany międzynarodowej; wolontariatu; wymiany z Gruzją, Mołdawią, Rosją, Ukrainą; programu CEEPUS; programu Transekonomik; kursu języka polskiego „Polish Path”; Szkoły letniej języka niemieckiego; obsługi strony internetowej, Szkoła letnia języka polskiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: malgorzata.trojanowska@uek.krakow.pl

Dyżury: piątek 13:00 - 15:00

pokój 1.5

Małgorzata Trojanowska
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.