English Module - kurs przygotowawczy

Roczny program przygotowawczy dający możliwość zaadaptowania się w nowym miejscu, poznania polskiej  kultury i języka w którym odbywać się będą zajęcia.

 

 • English Module został pomyślany jako pomoc  w uzyskaniu solidnych podstaw języka i słownictwa kandydatom, planującym przystąpić do egzaminów z szerokiego spektrum certyfikatów językowych na poziomie min. B2. Po ukończeniu kursu kandydaci będą mogli przystąpić między innymi do następujących testów językowych:

- IELTS (International English Language Testing System)

- TOEFL

 

Powyższe certyfikaty są uznawane przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe na świecie oraz niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce, w tym Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 • Przeznaczony jest dla osób zastanawiających się nad podjęciem regularnych studiów w języku angielskim, podjęciem pracy zawodowej w Polsce lub za granicą czy też poszerzeniem znajomości językowych;
   

Korzyści:

 • poprawa znajomości języka angielskiego z poziomu A2/B1 na B2 oraz nauka podstaw języka polskiego,
 • przygotowanie do testów językowych, zdanie których umożliwia uzyskanie certyfikatu, honorowanego na całym świecie,
 • pomoc przy rejestracji na poszczególne testy językowe,
 • doskonalenie umiejętności z dziedziny matematyki, które będą integralną częścią przyszłych studiów lub pracy  zawodowej,
 • uproszczenie i przyspieszenie  procesu adaptacji do nowego środowiska,
 • możliwość korzystania przed podjęciem studiów ze wszystkich udogodnień oferowanych przez Uczelnię: biblioteka, pracownie komputerowe oraz obiekty sportowe,
 • dostęp do  pomocy mentorów - polskich studentów, którzy zapewniają pomoc w trakcie pobytu w Krakowie,
 • udział w życiu międzynarodowej społeczności akademickiej,
 • udział w działaniach kulturalnych, takich jak wycieczki, wizyty w muzeach, koncerty, etc
 • pełny program zawiera ponad 480  godzin lekcyjnych (angielski ogólny, biznesowy angielski)
 

 Oferta:

 • English Module 

480h  języka angielskiego, poziom B1/B2

 

Cena: 2500 € ( w tym 100 € opłaty rekrutacyjno-manipulacyjnej)

 

Cena zawiera: opłatę rekrutacyjno-manipulacyjnąpodręczniki do języka angielskiego, powitalny obiad, wycieczka - zwiedzanie;

 

 

Kurs języka polskiego: patrz Polish Path

 

English Module kończy się egzaminem językowym (poziom B2), po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający udział w kursie oraz uzyskaną ocenę z egzaminu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy we własnym zakresie rejestrują się i przystępują do wybranego testu językowego (np. IELTS, TOEFL), zdanie którego umożliwia otrzymanie certyfikatu uprawniającego do rekrutacji na studia wyższe w języku angielskim w Polsce lub za granicą.

 

Minimalna ilość uczestników: 12 (w przypadku nieuruchomienia kursu z powodu zbyt niskiej ilości uczestników opłata rekrutacyjno-manipulacyjna nie jest zwracana)

 

 

Rekrutacja: REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA -  Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY KANDYDATÓW KURS NIE ZOSTANIE URUCHOMIONY W ROKU 2023/24

 

Przyjęcia odbywają się na podstawie wypełnienia wymogów formalnych w określonym czasie oraz przedstawienia dowodu wpłaty.

Uczestnicy kursu nie otrzymują statusu studenta UEK oraz legitymacji studenckiej.


Zasady przyjęć na kurs English Module

 • ETAP 1: do 18.08.2023. - Dostarczenie dokumentów:

1. Formularz aplikacyjny 
2. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie A2/B1: potwierdzenie udziału w zajęciach językowych/lektoracie lub jeden z akceptowanych certyfikatów - mail
3. Kopia paszportu/dowodu osobistego -mail
4. Zaświadczenie lekarskie - mail
5. 1 zdjęcie (35mm x 45mm) -mail

 

 • ETAP 2:  21.08 - 25.08.2023 Rozmowa kwalifikacyjna online (Teams)

 

 • ETAP 3: do 01.09.2023 - Uiszczenie opłaty za kurs

Listy akceptacyjne zostaną wysłane po 04.09.2023 (tylko po zapłaceniu czesnego przez kandydata!)

 

 • ETAP 4: do 30.09.2023 -  Dostarczenie dokumentów:

1. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego cały okres odbywania kursu w Polsce 
2. Kopia wizy/pozwolenia na pobyt czasowy (więcej informacji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)
 

Planowany START kursu: 09.10.2023

Maryna Kosenko

Maryna Kosenko

Kontakt w sprawie: kursów językowych Polish Path, Polish Module, English Module

tel.: (12) 293 54 86

e-mail: kosenkom@uek.krakow.pl

pokój 1.5

dyżur: czwartek od 9:00 do 11:00

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności