English Module

Roczny program przygotowawczy dający możliwość zaadaptowania się w nowym miejscu, poznania polskiej  kultury i języka w którym odbywać się będą zajęcia.

Informacje w pigułce:

 • English Module został pomyślany jako pomoc  w uzyskaniu solidnych podstaw języka i słownictwa kandydatom, planującym przystąpić do egzaminów z szerokiego spektrum certyfikatów językowych na poziomie min. B2. Po ukończeniu kursu kandydaci będą mogli przystąpić między innymi do następujących testów językowych:

- IELTS (International English Language Testing System)

- TOEFL

 

Powyższe certyfikaty są uznawane przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe na świecie oraz niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce, w tym Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 • Przeznaczony jest dla osób zastanawiających się nad podjęciem regularnych studiów w języku angielskim, podjęciem pracy zawodowej w Polsce lub za granicą czy też poszerzeniem znajomości językowych;
   

Korzyści:

 • poprawa znajomości języka angielskiego z poziomu A2/B1 na B2 oraz nauka podstaw języka polskiego,
 • przygotowanie do testów językowych, zdanie których umożliwia uzyskanie certyfikatu, honorowanego na całym świecie,
 • pomoc przy rejestracji na poszczególne testy językowe,
 • doskonalenie umiejętności z dziedziny matematyki, które będą integralną częścią przyszłych studiów lub pracy  zawodowej,
 • uproszczenie i przyspieszenie  procesu adaptacji do nowego środowiska,
 • możliwość korzystania przed podjęciem studiów ze wszystkich udogodnień oferowanych przez Uczelnię: biblioteka, pracownie komputerowe oraz obiekty sportowe,
 • dostęp do  pomocy mentorów - polskich studentów, którzy zapewniają pomoc w trakcie pobytu w Krakowie,
 • udział w życiu międzynarodowej społeczności akademickiej,
 • udział w działaniach kulturalnych, takich jak wycieczki, wizyty w muzeach, koncerty, etc
 • pełny program zawiera ponad 700 godzin lekcyjnych (angielski ogólny, biznesowy angielski, język polski, matematyka); program podstawowy, zawiera tylko lektorat języka angielskiego; w przypadku drugiej opcji istnieje możliwość podjęcia dodatkowych kursów: język polski, matematyka, język angielski
 

 Oferta:

 • English Module - pełny program

480h  języka angielskiego, poziom B1/B2

120h  języka polskiego, poziom A1/A2 lub ​​B1/B2

60h  matematyki (w języku angielskim)

60h  biznesowego języka angielskiego

Dodatkowo: podręczniki do języka angielskiego i polskiego, powitalny obiad, wycieczka - zwiedzanie;

Cena: 3350 €

 • English Module – program podstawowy (istnieje możliwość podjęcia dodatkowych kursów wymienionych poniżej)

480h z języka angielskiego, poziom A2/B1

Dodatkowo: podręczniki do języka angielskiego, obiad powitalny, wycieczka - zwiedzanie;

Cena: 2100 €

 • Dodatkowe kursy (dostępne wyłącznie z podstawową wersją programu):

Kurs języka polskiego: 120h z języka polskiego, poziom A1/A2 lub ​​B1/B2, 450 €

Matematyka kurs: 60h z matematyki (w języku angielskim), 450 €

J. angielski: 60h z biznesowego angielskiego, 350 €

 

English Module kończy się egzaminem językowym (poziom B2), po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający udział w kursie oraz uzyskaną ocenę z egzaminu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy we własnym zakresie rejestrują się i przystępują do wybranego testu językowego (np. IELTS, TOEFL), zdanie którego umożliwia otrzymanie certyfikatu uprawniającego do rekrutacji na studia wyższe w języku angielskim w Polsce lub za granicą.

 

 

Rekrutacja:

 

Przyjęcia odbywają się na podstawie wypełnienia wymogów formalnych w określonym czasie oraz przedstawienia dowodu wpłaty.

Uczestnicy kursu nie otrzymują statusu studenta UEK oraz legitymacji studenckiej.


Zasady przyjęć na kurs English Module

 • ETAP 1: do 01.07. - Dostarczenie dokumentów:

1. Formularz aplikacyjny – uzupełniony i podpisany
2. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie A2/B1: potwierdzenie udziału w zajęciach językowych/lektoracie lub jeden z akceptowanych certyfikatów
3. Kopia paszportu/dowodu osobistego
4. Zaświadczenie lekarskie
5. 1 zdjęcie (35mm x 45mm)

6. Rozmowa kwalifikacyjna

Listy akceptacyjne zostaną wysłane przed 31.07. (tylko po zapłaceniu czesnego przez kandydata).

 • ETAP 3: do 15.10.- Dostarczenie dokumentów:

1. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego cały okres odbywania kursu w Polsce 
2. Kopia wizy/pozwolenia na pobyt czasowy (więcej informacji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)
 

Anna Szczerbań

Anna Szczerbań

Kontakt w sprawie: rocznego kursu języka polskiego “Polish Module”; rocznego kursu języka angielskiego “English Module”; kwestii finansowych dotyczących studiów doktoranckich w języku angielskim; harmonogramu studiów w języku angielskim.

tel.: (12) 293 54 86
e – mail: szczerban@uek.krakow.pl
pokój 1.1

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności