Erasmus+ KA103

Inteligentny ruch

Od 1 stycznia 2014 program „Uczenie się przez całe życie”, a więc również dobrze znany program Erasmus, zostaje zastąpiony -  na lata 2014-2020 - nowym programem Erasmus+.

Program Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących unijnych programów finansowania w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu.

 

 

Informacje w pigułce:

 

 • W nowym programie możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz;

 • Studenci UEK mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane –w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”);

 • Stawki stypendium na  r.a 2020/2021:

 

Wyjazdy studentów na studia

Stawka stypendium na miesiąc

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 Euro

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 Euro

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 Euro

 

Nowością programu Erasmus+  są sztywne stawki miesięcznego stypendium a także dofinansowania dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Informacja o dofinasowaniu wyjazdu.

 

 

Uczelnianie zasady realizacji wyjazdów i finansowania pobytów w ramach programu Erasmus+ 2020/21.

 

Uwaga: Wyjazdy do Szwajcarii będą finansowane wyłącznie przez rząd tego kraju (stypendium rządu szwajcarskiego). Dofinansowanie wynosi 440 CHF miesięcznie.

Erasmus+ - mobilność z krajami partnerskimi: miesięczny grant wynosi 650 € dodatkowo w ramach programu dofinansowane będą koszty podróży. Szczegółowy opis 

 

 

 

Programem Erasmus+ są objęte:

 • państwa członkowskie UE,

 • kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące,

 • kraje ESWH (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

 • Inne kraje również będą mogły uczestniczyć w programie, chociaż zakres będzie każdorazowo określany przez Agencję Narodową na etapie oceny projektu składanego przez uczelnię wnioskującą (w tym wypadku UEK).

  W projekcie będą mogły uczestniczyć uczelnie z wymienionych obszarów: Południe Basenu Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Partnerstwo Wschodnie, Rosja, Ameryka Łacińska, Azja, Azja Centralna, Azja – kraje uprzemysłowione, Republika Południowej Afryki, USA, Kanada. Wykaz uczelni biorących udział w projekcie w danym roku należy sprawdzić w zakładce „Uczelnie”.

   

Dodatkowe informacje o programie:

Erasmus Policy Statement 2021-2027 

Erasmus Charter 2014 - 2020

Erasmus Policy Statement 2014 - 2020

Erasmus Policy Statement 2007- 2013

 

Strategia mobilności międzynarodowej pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie

 

 

 

 

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych; obsługi kontaktu z siecią ENBS; programu STEP (Japonia); studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS; Intensive Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

Joanna Jackowska
Lena Kolasa

Lena Kolasa

Kontakt w sprawie kwestii finansowych

tel.: (12)  293 54 71

e-mail: lena.kolasa@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+; umów bilateralnych; programu JOSZEF; Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

Dyżury: piątek 11:00 – 13:00

pokój 1.4

Dominika Lemler
Justyna Mentel

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy; kurs językowy Podstawa; przeliczania ocen; statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

Dyżury: poniedziałek 13:00 - 15:00 i czwartek 11:00 - 13:00 

pokój 1.2

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania; przeliczania ocen; Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

Dyżury: wtorek 11:00 - 13:00 i czwartek 13:00 - 15:00

pokój 1.5

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności