Informacje dla kandydatów na studia pierwszego stopnia w języku angielskim

 

1. Jak aplikować na studia?

2. Informacje na temat pozwolenia na pobyt

 

3. Informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

 

4. Informacje o zakwaterowaniu podczas studiów

Kandydat na studia może aplikować o miejsce w domu studenckim.

Więcej informacji

 

5. Stypendia i pomoc materialna

Kwestię przyznawania stypendiów dla cudzoziemców studiujących na regularnych studiach na Uniwersytecie, reguluje art. 43 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Prawo do pomocy materialnej zależy od zasad, na jakich student został przyjęty na studia oraz od zasad na jakich obecnie studiuje.

Studenci zagraniczni  studiujący na zasadach obywateli polskich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomóg.
Wyjątek stanowią cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego EFTA, którzy posiadają środki finansowe niezbędne aby pokryć koszty utrzymania podczas studiów, mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich, ale są uprawnieni do ubiegania się jedynie o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, którzy zostali przyjęci i studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora i ministra oraz zapomogi.
Mogą oni także studiować na innych zasadach niż dla obywateli polskich, tak jak cudzoziemcy, którzy studiują na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora lub ministra, bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów pomiędzy uczelniami itd. W takich przypadkach prawo do stypendium ustala indywidualnie BUWiWM, strona wysyłająca lub umowa określa jego warunki.

więcej informacji w Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów.

Regulamin pomocy materialnej

Wykaz dokumentów potwierdzających liczbę członków rodziny oraz dochód na osobę w rodzinie

 

6. Informacje dla niepełnosprawnych

7. Oferta uczelni - wymiany studenckie oraz dodatkowe aktywności w trakcie studiów

Anna Lisiecka

Anna Lisiecka

Kontakt w sprawie:  studiów w języku angielskim - Corporate Finance and Accounting i International Business; obsługi strony internetowej oraz profilu BPZ na Facebooku.

tel: (12) 293 54 83

e-mail: lisiecka@uek.krakow.pl 

Dyżury: poniedziałek 11:00 - 13:00. wtorek 11:00 - 13:00

pokój 2.1

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności