Studia licencjackie w języku angielskim - oferta dydaktyczna na rok akademicki 2017/2018

 

Corporate Finance and Accounting - studia licencjackie w języku angielskim

 • Program  specjalności obejmuje wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowej i zarządczej. Uzupełniony jest przedmiotami pokrewnymi, niezbędnymi dla tej specjalności, w tym przedmiotami prawniczymi. Studenci zdobywają wiedzę niezbędną dla ekonomistów mających w przyszłości wykonywać zawód związany z rachunkowością, finansami przedsiębiorstw, bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego w środowisku międzynarodowym;
 • Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do pracy w ekonomiczno-finansowych strukturach instytucji międzynarodowych, takich jak np. UE, OECD, Bank Światowy czy EBOR; 
 • Zobacz więcej:

Plan studiów i opisy przedmiotów

 

International Business - studia licencjackie w języku angielskim

 • Wyspecjalizowany program obejmujący tematykę związaną z globalną ekonomią, handlem zagranicznym, zarządzaniem międzynarodowym, prawem, marketingiem, a także filozofią, etyką biznesu i socjologią stosunków międzynarodowych;
 • Absolwenci specjalności International Business posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych pogłębioną w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych, transakcji i rozliczeń międzynarodowych jak również funkcjonowania Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstw na jej terytorium. Są specjalistami posiadającymi kompetencje pozwalające na prowadzenie biznesu na rynkach europejskich w powiązaniu z rynkiem globalnym, w szczególności w przedsiębiorstwach będących na pierwszych etapach umiędzynarodowienia. Ich kwalifikacje pozwalają również na pracę w korporacjach międzynarodowych i w międzykulturowym środowisku wymagającym znajomości przynajmniej dwóch języków obcych oraz odpowiednich kompetencji interpersonalnych. Dzięki zajęciom prowadzonym w języku angielskim oraz kompetencjom nabytym w trakcie zagranicznych studiów i praktyk absolwenci specjalności International Business są niezwykle konkurencyjni na rynku pracy, na którym szczególnie ceniona jest umiejętność praktycznego stosowania specjalistycznej wiedzy oraz profesjonalnej komunikacji w języku obcym;
 • Zobacz  więcej:

Program studiów i opisy przedmiotów - rekrutacja 2017/2018

Program studiów i opisy przedmiotów - poprzednie lata

 

 

Applied Informatics – studia licencjackie w języky angielskim

 

 • Unikalne połączenie Informatyki z zagadnieniami z dziedziny zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości
 • po ukończeniu drugiego roku nauki studenci wybierają specjalność: inżynieria oprogramowania albo systemy informacyjne
 • Specjalność "Inżynieria oprogramowania" kształci projektantów i programistów, przygotowanych do tworzenia zaawansowanych aplikacji komputerowych; w trakcie zajęć można również nauczyć się tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych
 • Specjalność "Systemy informacyjne" kształci specjalistów przygotowanych do projektowania i utrzymania systemów komputerowych mających na celu gromadzenie, przesyłanie, przetwarzanie i zabezpieczenia informacji.
 • W trakcie studiów studenci mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez realizację przedmiotów wybieralnych; ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. grafikę komputerową, sztuczną inteligencję, analizę danych czy zagadnienia dydaktyki
 • Zobacz więcej:

Plan studiów

Opisy przedmiotów

 

Modern Business Management - studia licencjackie w języku angielskim

 • studia z zakresu zarządzania, pozwalające na zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stanowiących klucz do sukcesu w nowej gospodarce
 • absolwent nabywa kwalifikacje m.in. z zakresu wykorzystywania w praktyce nowoczesnych technologii, negocjowania i zarządzania małymi zespołami ludzkimi
 • nowoczesne metody nauczania, takie jak studia przypadków czy gry strategiczne
 • kierunek przygotowuje przedsiębiorców do prowadzenia własnej firmy oraz kształci menadżerów na średnim szczeblu zarządzania we wszystkich typach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych

 

Program studiów i opisy przedmiotów

Anna Lisiecka

Anna Lisiecka

Kontakt w sprawie:  studiów w języku angielskim - Corporate Finance and Accounting i International Business; obsługi strony internetowej oraz profilu BPZ na Facebooku.

tel: (12) 293 54 83

e-mail: lisiecka@uek.krakow.pl 

Dyżury: poniedziałek 11:00 - 13:00. wtorek 11:00 - 13:00

pokój 2.1

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności