Studia magiterskie w języku angielskim - oferta dydaktyczna na rok akademicki 2017/2018

 

Corporate Finance and Accounting - studia magisterskie

 • Program obejmuje wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, międzynarodowej i zarządczej. Uzupełniony jest przedmiotami pokrewnymi, niezbędnymi dla tej specjalności, w tym przedmiotami prawniczymi;
 • Oferuje wiedzę niezbędną dla ekonomistów mających w przyszłości wykonywać zawód związany z rachunkowością, finansami przedsiębiorstw, bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego w środowisku międzynarodowym. Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do pracy w ekonomiczno-finansowych strukturach instytucji międzynarodowych, takich jak np. UE, OECD, Bank Światowy czy EBOR;
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz w trybie niestacjonarnym (studia wieczorowe);

Program studiów i opisy przedmiotów

 

International Business - studia magisterskie

 • Specjalistyczny program obejmujący tematykę związaną z globalną ekonomią, handlem zagranicznym, zarządzaniem międzynarodowym, prawem, marketingiem, a także filozofią, etyką biznesu i socjologią stosunków międzynarodowych;
 • Absolwenci specjalności International Business posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii międzynarodowej, globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej oraz jej otoczenia polityczno-prawnego, umiejętności zastosowania narzędzi badań ilościowych do analizy i rozwiązywania problemów międzynarodowych w jak również odpowiednie kompetencje menedżerskie w zakresie finansów przedsiębiorstw czy logistyki międzynarodowej niezbędne do pracy na szczeblu kierownictwa średniego szczebla przedsiębiorstw będących na dowolnym etapie umiędzynarodowienia. Są specjalistami mogącymi z łatwością prowadzić działalność międzynarodową w zakresie handlu czy inwestycji na rynkach globalnych i w różnych sektorach, takich jak rynki surowcowe czy rynki nieruchomości wykorzystując przy tym nabyte w trakcie studiów kompetencje miękkie w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości. Dzięki zajęciom prowadzonym w języku angielskim oraz kompetencjom nabytym w trakcie studiów za granicą absolwenci specjalności International Business są niezwykle konkurencyjni na rynku pracy, na którym szczególnie ceniona jest umiejętność praktycznego stosowania specjalistycznej wiedzy oraz profesjonalnej komunikacji w języku obcym;
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz w trybie niestacjonarnym (studia wieczorowe);

Program studiów i opisy przedmiotów

 

International Finance and Accounting - studia magisterskie

 • Program przekazuje kompleksową wiedzę z zakresu teorii współczesnych finansów i rachunkowości oraz rozwinięcie praktycznej wiedzy i umiejętności analizy, przetwarzania i oceny informacji finansowych. Studenci poznają techniki związane z analizowaniem danych, przygotowaniem i interpretacją sprawozdań finansowych oraz analizą procesów zwiększania efektywności i tworzenia wartości w przedsiębiorstwach i sektorze bankowym;
 • Przygotowany we współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi oraz instytucjami finansowymi;
 • Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach finansowych w Polsce i krajach anglojęzycznych;
 • Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (studia wieczorowe);

Program studiów

 

Master of Arts in Public Economy and Administration (MPEA)

Specjalizacja: Expert in Leadership and Change Management in Public Organizations

 • Specjalizacja w języku angielskim przeznaczona dla studentów polskich i zagranicznych. Celem specjalizacji jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, zarządzania zmianą, ekonomii i przywództwa w ujęciu osobistym i instytucjonalnym. Realizowane przedmioty pozwalają studentom na dogłębne zrozumienie zasadniczych wyzwań stojących przez liderami organizacji publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów międzynarodowych.
 • Ważną część programu poświęcimy budowaniu kluczowych kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku wielonarodowościowym i międzynarodowym, np. skutecznej komunikacji i znajomości uwarunkowań kulturowych oraz kwestiami zarządzania zmianą, wykorzystywaniem kreatywności i innowacyjnego podejścia do zarządzania organizacjami.
 • Zajęcia prowadzą osoby posiadające głęboką wiedzę o funkcjonowaniu obszaru polityk publicznych w kontekście międzynarodowym, działalności Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zespół wykładowców UEK wspierany jest w tym zakresie przez osoby z innych instytucji, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
 • Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji? Zajęcia przygotowują do pracy w organizacjach sfery publicznej i jej otoczenia w różnych krajach, szczególnie europejskich oraz w instytucjach, w których język angielski używany jest jako istotny element komunikacji profesjonalnej

http://www.ieef.pl/

 

Program studiów

 

 

Quantitative Methods in Modern Management

 • studia ukierunkowane na wykształcenie ekspertów z zakresu wykorzystywania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu; 
 • przygotowują one specjalistów zajmujących się m.in. badaniami rynku oraz jego prognozowaniem i modelowaniem przy użyciu metod statystyczno-ekonometrycznych i z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii informacyjnych. Znajomość tych zagadnień jest podstawą funkcjonowania firm we współczesnej gospodarce, określanej mianem gospodarki opartej na wiedzy
 • absolwenci kierunku mają możliwość zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki i typach przedsiębiorstw jako menedżerowie na wyższych szczeblach zarządzania oraz specjaliści z zakresu wykorzystywania zaawansowanych metod statystyczno-ekonometrycznych i nowoczesnych technologii w gospodarce  

Program studiów i opisy przedmiotów

Anna Lisiecka

Anna Lisiecka

Kontakt w sprawie:  studiów w języku angielskim - Corporate Finance and Accounting i International Business; obsługi strony internetowej oraz profilu BPZ na Facebooku.

tel: (12) 293 54 83

e-mail: lisiecka@uek.krakow.pl 

Dyżury: poniedziałek 11:00 - 13:00. wtorek 11:00 - 13:00

pokój 2.1

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności