Międzywydziałowe studia doktoranckie w języku angielskim - Doctoral Studies in Economics, Finance and Management (EFM)

 

Nowa edycja programu ruszy w listopadzie 2018.

 

CZĘŚĆ 1 (1 kwietnia – 1 września 2018)

 

Kandydaci są proszeni o przygotowanie i przesłanie następujących dokumentów:

Przed wysłaniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z listą certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego uznawanych przez UEK. Minimalny poziom znajomości języka angielskiego wymagany na studiach doktoranckich to B2.

 

 

 

Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF i nie wysyłać dodatkowych dokumentów takich jak: CV, certyfikaty ukończenia kursów,  zaświadczenia o odbytej służbie wojskowej, dyplomy szkół średnich, inne dyplomy (poza wymienionymi powyżej), certyfikaty językowe (poza wymienionymi na liście wspomnianej powyżej). Prosimy o tworzenie nazw plików reprezentatywnych dla ich zawartości.

 

 

Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

 

CZĘŚĆ 2 (do 30 września 2018)

 

Selekcja kandydatów:

  • Nadesłane dokumenty będą oceniane przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów UEK. Komisja oceni następujące elementy: wymogi formalne (czy komplet dokumentów został dostarczony na czas), propozycję badawczą, list motywacyjny, a także ewentualny dotychczasowy dorobek naukowy: publikacje, staże badawcze, prowadzone wykłady, udział w konferencjach naukowych.
  • Decyzje o przyjęciu będą ogłoszone przed końcem września. Wstępne listy akceptacyjne zostaną wydane na początku października.
 

 

CZĘŚĆ 3: (do 15 listopada – dotyczy tylko przyjętych kandydatów)

 

Kandydaci będą proszeni o przesłanie następujących dokumentów:

  • 3 fotografie – jedną o wymiarach 45mm x 65mm i dwie o wymiarach 35mm x45mm.
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia studiów;
  • potwierdzenie dokonania opłaty za pierwszy rok studiów (szczegóły dotyczące opłat).

Po przesłaniu powyższych dokumentów wydawane będą pełne listy akceptacyjne. Niedostarczenie powyższych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

 

 

CZĘŚĆ 4: w trakcie pierwszego zjazdu

 

Kandydaci będą proszeni o zabranie ze sobą do wglądu następujących dokumentów:

  • oryginał dyplomu studiów magisterskich wraz z suplementem;
  • dowód osobisty;

W części 1 i 3 rekrutacji akceptujemy skany dokumentów przesłane pocztą elektroniczną. 

Dokumenty można również wysyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:

 

Łukasz Steinke

Koordynator Studiów Doktoranckich w języku angielskim

Biuro Programów Zagranicznych (Budynek „Stróżówka", pokój 1.1)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Krakow

Polska

 

Anna Szczerbań

Anna Szczerbań

Kontakt w sprawie: rocznego kursu języka polskiego “Polish Module”; rocznego kursu języka angielskiego “English Module”; kwestii finansowych dotyczących studiów doktoranckich w języku angielskim; harmonogramu studiów w języku angielskim.

tel.: (12) 293 54 86
e – mail: szczerban@uek.krakow.pl
pokój 1.1

Łukasz Smug

Kontakt w sprawie: zarządzania harmonogramami studiów w języku angielskim oraz kontaktu z wykładowcami i studentami zagranicznymi; kontaktu w kwestiach związanych ze studiami doktoranckimi w języku angielskim.

tel.: (12) 293 54 86

e-mail - studia doktoranckie: smugl@uek.krakow.pl

pokój 1.1

Łukasz Smug
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności