Vademecum stypendysty

Pakiet informacji dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd zagraniczny.

Przed wyjazdem na stypendium:

Osoby zakwalifikowane na stypendium są nominowane do uczelni partnerskich przez właściwego koordynatora w BPZ - o procedurze aplikacyjnej studenci są informowani indywidualnie drogą e-mailową; osoby ubiegające się o wizę, otrzymają oficjalny list akceptacyjny z uczelni partnerskiej.

 

 

 

Przed wyjazdem należy przygotować i złożyć do właściwego koordynatora następujące dokumenty:

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Vademecum Stypendysty. Dla własnego komfortu i wygody polecamy studentom zapoznanie się z powyższym dokumentem.

 

Wyjeżdżasz na studia za granicę w ramach programu Erasmus+? Zapoznaj się z pakietem informacyjnym MSZ, dzięki któremu Twój pobyt będzie bezpieczniejszy.

 

 

 

W trakcie pobytu na stypendium:

 

Po powrocie ze stypendium:

 

Student ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie ostatniej części Learning Agreement - Part 3 After the Mobility u właściwego koordynatora/dziekana. Jeśli student zdał wszystkie przedmioty, podpis ten gwarantuje, że wcześniejsze ustalenia zachowują ważność. Jeśli student nie zdał jakiegoś przedmiotu/ów, wówczas wypełniane  są tabele F2 i F3 przez właściwego koordynatora/dziekana.

UWAGA: wzór dokumentu Learning Agreement – Part 3 After the Mobility dla studentów wyjeżdzających z innych programów (umowy wielostronne, CEEPUS, STEP)

 

 

Po zakończeniu stypendium student jest zobowiązany do dostarczenia do BPZ następujących dokumentów:

 • Confirmation letter potwierdzający pobyt w uczelni partnerskiej
 • sprawozdanie z wyjazdu (drogą mailową)
 • kopia Learning Agreement ponownie podpisana przez Dziekana
 • oryginał transkryptu ocen z uczelni partnerskiej w celu przeliczenia na skalę polską (ten dokument może być dostarczony po przesłaniu przez uczelnię partnerską).
   

 

Do dziekanatu student musi złożyć następujące dokumenty:

 • opis kursów zrealizowanych za granicą w języku polskim i języku studiowania (z pieczątką z BPZ)
 • oryginał Learning Agreement
 • transkrypt ocen przeliczony na skalę polską w BPZ
   

 

Dodatkowo Stypendyści programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia ankiety online (system Mobility Tool) i testu biegłości językowej (system OLS) przesyłanych automatycznie.

 

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Lena Kolasa

Kontakt w sprawie kwestii finansowych

tel.: (12)  293 54 71

e-mail: lena.kolasa@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Lena Kolasa
Dominika Lemler

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+; umów bilateralnych; programu JOSZEF; Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

Dyżury: piątek 11:00 – 13:00

pokój 1.4

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy; kurs językowy Podstawa; przeliczania ocen; statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

Dyżury: poniedziałek 13:00 - 15:00 i czwartek 11:00 - 13:00 

pokój 1.2

Justyna Mentel
Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów (Double Diploma); współpracy z agencjami rekrutacyjnymi; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Australii,  Chin, Kanady, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Dyżur: poniedziałek 11:00 - 13:00 i wtorek 13:00 - 15:00

pokój 2.3

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania; przeliczania ocen; Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

Dyżury: wtorek 11:00 - 13:00 i czwartek 13:00 - 15:00

pokój 1.5

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności