Zasady rekrutacji

Ważne informacje z którymi warto się zapoznać przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do rekrutacji.

Zasady rekrutacji:

 

Wymiany studenckie odbywają się w ramach programów: Erasmus+, Umowy Wielostronne, Podwójne Dyplomy, CEEPUS, STEP, ENBS, Master of Public Administration (MPA, dla absolwentów) oraz innych ofert stypendialnych (np. szkół letnich, staży badawczych dla studentów i doktorantów).

 

Rekrutacje na powyższe programy odbywają się wg poniższego schematu:

 

1. Kwalifikacja językowa prowadzona jest przez Centrum Językowe

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez CJ na potrzeby rekrutacji.

 

Niektóre uczelnie (USA, Kanada, Australia) wymagają certyfikatów zewnętrznych (IELTS, TOEFL, CAE, CPE) potwierdzających znajomość języka angielskiego. Wówczas kwalifikacja w CJ jest nadal obowiązkowa, ale dodatkowym wymogiem jest złożenie w BPZ wraz z kompletem dokumentów kopii certyfikatu wymaganego przez daną uczelnię zagraniczną.

Orientacyjne terminy kwalifikacji językowej: grudzień/styczeń oraz kwiecień/maj.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Językowego  w zakładce Stypendia.

 

2. Wypełnienie aplikacji on-line

Aplikacja on-line jest dostępna wyłącznie w terminie rekrutacji.

 

3. Złożenie kompletu dokumentów w BPZ

Wraz z wydrukowaną i podpisaną aplikacją student zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 • średnia ocen za cały okres studiów
 • CV w języku obcym (języku studiowania za granicą)
 • kopia certyfikatu językowego (w miarę posiadania, drugą kopię należy złożyć w CJ)
 • kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzające: udział w zajęciach w językach obcych, zawodowe doświadczenie zagraniczne oraz dodatkową działalność (wolontariat, promocja etc.)
 • zaświadczenia o działalności w Kołach Naukowych i Organizacjach Studenckich należy składać wyłącznie w Parlamencie Studenckim w wyznaczonym terminie.  

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami punktacji zawartymi w Regulaminie Rekrutacji.

 

Lista uczelni partnerskich dostępna w zakładce Uczelnie.

 

Orientacyjny kalendarz rekrutacji

 

 • grudzień/styczeń - Erasmus+, ENBS, Podwójne dyplomy, Umowy wielostronne, MPA (wyjazdy w semestrze zimowym i letnim oraz na rok)
 • marzec/kwiecień - Erasmus+, Umowy wielostronne (rekrutacja dodatkowa na wybrane uczelnie w semestrze zimowym i  letnim), STEP
 • kwiecień/maj - CEEPUS, (wyjazdy w semestrze zimowym i letnim), 
 • wrzesień – STEP
 • czerwiec/lipiec - Erasmus+, ENBS, Umowy wielostronne (rekrutacja dodatkowa na wybrane uczelnie w semestrze letnim)
 • wrzesień/październik - Erasmus+, ENBS, Umowy wielostronne (rekrutacja dodatkowa na wybrane uczelnie w semestrze letnim

 

BPZ organizuje spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji, których terminy podawane są na stronie internetowej BPZ oraz na profilu Facebook-owym BPZ.

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+; umów bilateralnych; programu JOSZEF; Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

Dyżury: piątek 11:00 – 13:00

pokój 1.4

Dominika Lemler
Justyna Mentel

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy; kurs językowy Podstawa; przeliczania ocen; statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

Dyżury: poniedziałek 13:00 - 15:00 i czwartek 11:00 - 13:00 

pokój 1.2

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów (Double Diploma); współpracy z agencjami rekrutacyjnymi; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Australii,  Chin, Kanady, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Dyżur: poniedziałek 11:00 - 13:00 i wtorek 13:00 - 15:00

pokój 2.3

Sylwia Rutkowska
Katarzyna Zimny

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania; przeliczania ocen; Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

Dyżury: wtorek 11:00 - 13:00 i czwartek 13:00 - 15:00

pokój 1.5

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności