Aachen University of Applied Sciences - Aachen, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business studies, Law

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Business Studies
Kod Erasmusa: D AACHEN02
Czas trwania pobytu: semestr, rok 
Uwagi: kursy z Global Business and Economics program i Business studies, zajecia w języku angielskim na poziomie magisterskim tylko w semestrze letnim. Pojedyncze przedmioty z prawa po angielsku na kierunku: Gobal Business and Economics, większy wybór dla tego kierunku w języku niemieckim: https://www.fh-aachen.de/en/studium/studiengaenge/wirtschaftsrecht-llb Studia w ramach Double Diploma w języku niemieckim tylko na poziomie licencjackim

Informacje dla Niepełnosprawnych:  uczelnia przygotowana do przyjęcia  studentów niepełnosprawnych

Aalen University - Aalen, Niemcy

Poziom: licencjackie

Język: niemiecki

Kierunek: Business studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of International Business Studies

Kod Erasmusa

Czas trwania pobytu: semestr, rok akademcki

Uwagi: niewielka oferta w języku angielskim

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

Academy of Economic Studies of Moldova - Chisinau, Mołdawia

Poziom: licencjackie

Język: angielski, rosyjski

Kierunek: Business Studies

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, bezpłatny akademik

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Uczelnia proponuje zajęcia w języku angielskim, rosyjskim, francuskim, możliwość lektoratu języka rosyjskiego i rumuńskiego, dobre warunki w uczelnianym hostelu, wymagane dokumenty: zaświadczenie o niekarlności + dwa zdjęcia
Informacje dla Niepełnosprawnych:

 

Agricultural University of Athens - Ateny, Grecja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Department of Agricultural Economics and Development

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Agricultural Economics and Development
Kod Erasmusa: G ATHINE 03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: przedmioty najbardziej adekwatne dla kierunkuTurystyka i Rekreacja; możliwość wyboru przedmiotów także z zakresu Food Science: http://www.european.aua.gr/?page_id=780

Informacje dla Niepełnosprawnych: należy poinformowac uczelnię o rodzaju i stopniu niepełnosprawności studenta

AKITA University - Akita, Japonia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+, umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z opłat za studia - umowy wielostronne

Strona internetowa: https://www.akita-u.ac.jp/eng/

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Rekrutacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w BPZ, która odbywa się na każdy semestr osobno. Przy wyborze uczelni proszę pamiętać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

American University in Bulgaria - Blagoevgrad, Bułgaria

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: BG BLAGOEV03

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

American University of Beirut - Bejrut, Liban

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek:  Business studies

Program: Erasmus+ KA107

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Antalya Bilim University - Antalya, Turcja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek:  Economics, Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa: TR ANTALYA02
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: magisterskie tylko na kierunku Business Administration

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Athens University of Economics and Business - Ateny, Grecja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: G ATHINE 04
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: pierwszy stopień studiów trwa 4 lata - studenci 1 roku SUM wybierają przedmioty z 4 roku studiów 1 stopnia
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Avans University of Applied Sciences (Avans Hogeschool) - Breda, Holandia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek:Management/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: School of Marketing
Kod Erasmusa: NL BREDA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: egazmin zdany w SJO jest niewystarczający - wymagany jeden z oficjalnych dyplomów języka angielskiego na poziomie C1, Osoby spoza EU/EEA przed dokonaniem ostatecznego wyboru tej uczelni powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi dodatkowych kosztów związanych z opłata wizową i ubezpieczeniem.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Avans University of Applied Sciences (Avans Hogeschool) - Hertogenbosch, Holandia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Management/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: School of International Studies
Kod Erasmusa: NL BREDA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: egazmin zdany w SJO jest niewystarczający - wymagany jeden z oficjalnych dyplomów języka angielskiego na poziomie C1, Osoby spoza EU/EEA przed dokonaniem ostatecznego wyboru tej uczelni powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi dodatkowych kosztów związanych z opłata wizową i ubezpieczeniem.

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Belgrade University - Belgrad, Serbia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program:

Finansowanie:  Erasmus+

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: n/d
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Bern University of Applied Sciences - Bern, Szwajcaria

Poziom: licencjackie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: stypendium rządowe

Finansowanie: grant 440 CHF

Wydział/Jednostka: Department Wirtschaft und Verwaltung, Gezundheit, Sozial Arbeit ( Business)
Kod Erasmusa: CH BERN 11
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: po angielsku Business Administration, poziom Bachelor; wymagany poziom C1 języka niemieckiego (tylko dla osób studiujących po niemiecku), dla angielskiego - B2, wysokie koszty utrzymania. Wyjazdy do Szwajcarii są finansowane przez rząd szwajcarski. 
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia nie jest przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych;

BI Norwegian Business School - Oslo, Norwegia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: N SANDVIK02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 3 programy Msc w całości po angielsku, główny - 50/50 ang/nor, wysokie koszty utrzymania
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Bifrost University - Borgarnes, Islandia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: IS BORGARN 01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Dobre warunki i przystępne ceny zakwaterowania.  
Informacje dla Niepełnosprawnych: prośba o wcześniejszy kontakt, miejsca dla studentów niepełnosprawnych ograniczone

Bilkent University - Ankara, Turcja

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business Administration
Kod Erasmusa: TR ANKARA 07
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Bucharest University of Economic Studies- Bucharest, Rumunia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business and Administration, Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: RO BUCURES04

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Budapest Business University - Budapeszt, Węgry

Poziom: licencjackie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies/Tourism

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism
Kod Erasmusa: HU BUDAPES 20
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: przedmioty najbardziej adekwatne dla kierunku Turystyka
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Burgundy School of Business - Dijon, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F DIJON11
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: licencjat: tylko 3. rok Marketingu lub Biznesu, magisterskie: 1 i 2 rok Zarządzania; nie można mieszać programów, obowiązkowy Introduction Week
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Business Academy South West - Esbjerg, Dania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: DK ESBJERG18
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Uczelnia przeprowadza własną rekrutacje wewnętrzną, aplikacja kandydata może zostać odrzucona; wysokie koszty utrzymania. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Çanakkale Onsekiz Mart University - Çanakkale, Turcja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek:  Tourism

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa: TR CANAKKA01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Catholic University Our Lady of Good Counsel (Tirana) - Tirana, Albania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek:  Business Studies

Program: Erasmus+ KA107

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economic, Political and Social Sciences

Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business/Law/Media/Social Sciences/Governance/Tourism/Economics

Program: Erasmus+,umowy wielostronne

Finansowanie: dofinansowanie z programu Erasmus + dla państw członków UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem, zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: 
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Uczelnia oferuje dla studentów zagranicznych ponad 24 programów dyplomowych, z czego jeden jest w pełni w języku niemieckim, dwa są w pełni w języku angielskim, zaś pozostałe są prowadzone w trybie dualnym – języku gruzińskim z niektórymi zajęciami i wykładami w języku angielskim. Studenci zagraniczni mogą bez problemu zaliczyć dany przedmiot w języku angielskim. Informacje dot. programów znajdują się na stronie uczelni . Rok akademicki komercyjnie na każdym z tych programów kosztuje 5000 USD. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Charles University in Prague - Praga, Czechy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Urban Planning

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development
Kod Erasmusa: CZ PRAHA07
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: przed aplikowaniem proszę sprawdzić wykaz przedmiotów dla Gospodarki Przestrzennej na kierunku Geography;
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Chung-Ang University - Seul, Korea Południowa

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: na obu poziomach wymagany certyfikat (TOEFL Internet based: 80, paper based: 550, computer based 210, IELTS 5.5) oraz dostępne przedmioty tylko z wydziału Graduate School of International Studies, przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Cologne Business School - Kolonia, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D KOLN12
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Introduction Week jest obowiązkowy; dostępne programy: International Business (B.A.) (M.A.), International Culture and Management (B.A.) (M.A.), International Tourism Management (B.A.) (M.A.), International Media Management (B.A.) (M.A.), Business Psychology (B.A) - details and different focus areas to be found at: www.cbs.de
Informacje dla Niepełnosprawnych: windy w każdym budynku

Corvinus University of Budapest - Budapeszt, Węgry

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics/Public Administration

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie: grant (CEEPUS - grant, zwrot kosztów podróży)

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics
Kod Erasmusa: HU BUDAPES03
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: studenci niepełnosprawni są akceptowani, warunkiem jest jednak stopień i rodzaj niepełnosprawności

Czech University of Life Sciences Prague - Praga, Czechy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics Management

Program: CEEPUS

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Management

Kod Erasmusa: 
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Dokuz Eylul University - Izmir, Turcja

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business
Kod Erasmusa: TRIZMIR 01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Dzemal Bijedic University of Mostar
EAE Business School (Escuela de Administracion de Empresas, Barcelona) - Barcelona, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E BARCELO03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:  Dość wysokie koszty utrzymania.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Eastern Switzerland University of Applied Sciences (OST) - St.Gallen, Szwajcaria

Poziom: licencjackie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: stypendium rządowe

Finansowanie: grant 440 CHF

Wydział/Jednostka: Department of Business Administration
Kod Erasmusa: CH ST. GALL08
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: Wysokie koszty utrzymania. Wyjazdy do Szwajcarii są finansowane przez rząd szwajcarski. 
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia wyposażona w odpowiedni sprzęt, budynki bez barier architektonicznych

EDHEC Business School (BBA) - Lille, Francja

Poziom: licencjackie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F LILLE 15
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Uczelnia wymaga zachowania równowagi między kampusami - decyzja dotycząca przydziału kampusu zależy od ilości punktów w rekrutacji. 
Informacje dla Niepełnosprawnych: należy wcześniej poinformować uczelnię o niepełnosprawności kandydata, przypadki rozpatrywane indywidualnie;

Edutus College - Tatabánya, Węgry

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Tourism

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: HU TATABAN01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: informacje o programie nauczania
Informacje dla Niepełnosprawnych:

EM Normandie Business School - Le Havre/Caen/Paryż, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F LE-HAVR04
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi: Kampusy w: Le Havre, Caen, Paryż, Dublin, Oxford. Bachelor: International Business; Master: M1- International Management Programme (IMP), Option 1: International Logistics and Port Management -ILPM - Le Havre Campus,  Option 2: Supply Chain Management –SCM (Le Havre Campus), Option 4: Cross-Cultural Marketing and Negotiation-CCMN - Caen Campus,  Option 5: Events Management- Paris Campus , Option 3:  International Business (Le Havre Campus) Bachelor programmes: International Business, Logistics and International Trade oraz International Management, Master Programmes: M1- International Management Programme (IMP), Master’s Majors: International Logistics and Port Management, Supply Chain Management, Cross-Cultural Marketing and Negotiation, Events Management + wysokie koszty utrzymania. Podwójne dyplomy: poziom magisterski B2 - języki angielski i francuski (GRADUATE: TOEFL IBT 83, IELTS 5.5, TOEIC 790)


Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni

ESCE International Business School - Paryż, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of International Business, Department of International Relations
Kod Erasmusa: F PARIS213
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: bardzo wysokie koszty utrzymania w mieście
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Escola Universitària del Maresme, TecnoCampus Mataró - Mataró, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E MATARO 01

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

ESDES Lyon Business School, Universite Catholique de Lyon - Lyon, Francja

Poziom: licencjackie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: ESDES Business School of UCLy
Kod Erasmusa: F LYON10
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: International Business Programme (IBP), zajęcia na poziomie licencjackim dostępne w semestrze zimowym i letnim. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Eskisehir Osmangazi University - Eskisehir, Turcja

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Tourism

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: School of Tourism and Hotel Management
Kod Erasmusa: TR ESKISEH 02
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych, na miejscu oferowane wsparcie;

Eskisehir Osmangazi University - Meşelik Campus, Turcja

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Economics
Kod Erasmusa: TR ESKISEH 02
Czas trwania pobytu:
Uwagi: bezpłatny, nieobowiązkowy kurs tureckiego na poziomie A1
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych, na miejscu oferowane wsparcie;

ESSEC Business School - Cergy, Francja

Poziom: licencjackie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: F CERGY03
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: duży wybór przedmiotów z zakresu zarządzania i marketingu.

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

Europa-Universität Viadrina - Frankfurt nad Odrą, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Administration/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D FRANKFU08
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: bardzo blisko Polski :)
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni;

Excelia Business School - La Rochelle/Tours, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies/Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F POITIER 07
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Fachhochschule Erfurt - University of Applied Sciences - Erfurt, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: niemiecki

Kierunek: Urban Planning/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D ERFURT03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Fachhochschule Kiel (University of Applied Sciences Kiel) - Kilonia, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D KIEL03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Fachhochschule Muenster (University of Applied Science Muenster) - Münster, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business and Administration

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business Administration
Kod Erasmusa: D MUNSTER02
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi: bardzo wysoki poziom, program Podwójny dyplom na poziomie licencjackim realizowany w ramach kierunku Business Administration, na poziomie magisterskim na kierunku International Marketing and Sales, wymagana znajomość języka angielskiego i niemieckiego
Informacje dla Niepełnosprawnych: są przyjmowani, uczelnia posiada odpowiednią infrastrukturę - wymóg wcześniejszego zgloszenia ewentualnych specjalnych potrzeb

Fachhochschule St. Poelten (St. Poelten University of Applied Sciences) - St. Poelten, Austria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Media Economics
Kod Erasmusa: A ST-POLT 03
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: większość zajęć w języku niemieckim, poziom magisterski tylko po niemiecku. W jezyku angielskim: 

Computing Module for students of IT, EPS for students of Media Technology, Spotlight on Media Business for students of Media and Economics.

Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomoc personelu uczelni w razie potrzeb

Fachhochschule Wiener Neustadt (University of Applied Sciences Wiener Neustadt) - Wiener Neustadt , Austria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: A WIENER 01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: całkowicie po angielsku: Business Consultancy International (Bachelor & Master level), po niemiecku kilka programów na obu poziomach
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla wózków inwalidzkich

FH JOANNEUM University of Applied Sciences - Graz, Austria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: A GRAZ09
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Global Strategic Management program dostępny dla studentów drugiego stopnia. Global Business Program dla studentów pierwszego stopnia; syllabus: https://www.fh-joanneum.at/global-strategic-decision-making/master/en/my-studies/curriculum/;
Informacje dla Niepełnosprawnych:

FOM Hochschule fur Oekonomie & Management gemeinnutzige GmbH - Essen, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D ESSEN03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: kursy oferowane na kierunkach Business Administration, International Management, Business Law, Tax Law, Business IT dostępne najczęściej w języku niemieckim. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Fontys International Business School - Venlo, Holandia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: NL EINDHOV03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Osoby spoza EU/EEA przed dokonaniem ostatecznego wyboru tej uczelni powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi dodatkowych kosztów związanych z opłatą wizową i ubezpieczeniem.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Frankfurt School of Finance & Management gGmbH - Frankfurt nad Menem, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D FRANKFU07
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: TOEFL IBT 90, IELTS 7.0, Cambridge C1 lub równoważny odpowiednik porównywalny z C1 w Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Dowód znajomości języka nie może być być starszy niż dwa lata od daty testu. Jeśli program studiów na uczelni macierzystej jest w całości w języku angielskim, akceptowane jest również potwierdzenie od uczelni. 

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Frankfurt University of Applied Sciences - Frankfurt nad Menem, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D FRANKFU04
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi: program Podwójnych dyplomów trwa 3 semestry = roczne studia plus jeden semestr praktyki, rekrutacja na wyjazd wyłącznie po pierwszym semestrze I roku licencjata.  
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Friedrich Schiller University of Jena - Jena, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: niemiecki

Kierunek: Business Administration, Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: DJENA01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych: 

GBSB Global Business School - Birkirkara, Malta

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:MT MALTA13
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:Kalendarz akademicki: https://www.global-business-school.org/info/admissions/calendar; Są trymestry zamiast semestrów 

Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Ghent University - Gandawa, Belgia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business Administration
Kod Erasmusa: B GENT01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Goethe-University Frankfurt - Frankfurt nad Menem, Niemcy

Poziom: licencjackie

Język: niemiecki, angielski

Kierunek: Economics/Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business Administration
Kod Erasmusa: DFRANKU01

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: znajmość języka na poziomie wyższym, niż B2
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Grand Valley State University - Allendale /Michigan, USA

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: umowy wielostronne, MPA, Podwójny dyplom

Finansowanie: zwolnienie z czesnego (pokrycie kosztów zakwaterowania, częściowe stypendium na podręczniki i wyżywienie, pokrycie kosztów ubezpieczenia - tylko wymiana semestralna), dofinansowanie z programu Erasmus + dla państw członków UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem

Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr, rok 
Uwagi: biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem - preferowany TOEFL (paper- based min. 550, computer-based min. 213, Internet-based: 79), ewentualnie egzamin Cambridge (CAE, CPE) lub IELTS (6.5); wyjazd tylko na semestr zimowy; wymagana średnia min. 4.0
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Groupe ESC Clermont - Clermont, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, ENBS

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F AMIENS 25
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: licencjat: International Management, poziom magisterski: Management.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Groupe ESSCA - Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F ANGERS10
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: tylko 3. rok studiów licencjackich po angielsku; magisterskie - semestr zimowy po angielsku dla obu lat studiów, semestr letni po angielsku tylko dla 1. roku; Bachelor: Business and International Relations, Master: Master 1 in Management and Marketing in English - Master 2 in International Business, Corporate Financial Management, Consumer Goods marketing, Entrepreneurship in English.

Kampusy we Francji: Angers, Bordeaux, Lyon, Aix-en Provence, Paryż. Inne kampusy: Luksemburg, Budapeszt, Malaga. 

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Haaga-Helia University of Applied Sciences - Helsinki, Finlandia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: SF HELSINK40
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wysokie koszty utrzymania
Informacje dla Niepełnosprawnych: należy wcześniej poinformować uczelnię o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności kandydata, niektóre starsze budynki posiadają bariery architektoniczne, możliwość zdawania egzaminów na warunkach dostosowanych do niepełnosprawności

Halic University- Stambuł, Turcja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek:  Business Administration and Law, Economics, Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa: TR ISTANBU15
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Handong University - Pohang, Korea Południowa

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business studies

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z opłaty za czesne

Wydział/Jednostka: Business Studies
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: 

Informacje dla Niepełnosprawnych:  uczelnia przygotowana do przyjęcia  studentów niepełnosprawnych

Hanken School of Economics - Helsinki/Vaasa, Finlandia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: SF HELSINK03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: kampus Helsinki tylko w semestrze letnim, kampus Vaasa - semestr zimowy
Informacje dla Niepełnosprawnych: prośba o wcześniejszy kontakt

Hanyang University - ERICA Campus, Korea Południowa

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, dofinansowanie z programu Erasmus + dla państw członków UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem

Wydział/Jednostka: College of Communications
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych; pomoc w znalezieniu zakwaterowania w akademiku na kampusie ERICA. Przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Heilbronn University (Hochschule Heilbronn) - Heilbronn, Niemcy

Poziom: licencjat

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business and Transportation Management

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D HEILBRO01
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi: trzeba znać niemiecki (po angielsku mniej zajęć); można mieszać języki wykładowe; obowiązkowy Orientation Week
Informacje dla Niepełnosprawnych: niepełnosprawni studenci są przyjmowani, lecz zależy to od rodzaju niepełnosprawności

HHL - Leipzig Graduate School of Management - Lipsk, Niemcy

Poziom: magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D LEIPZIG09
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: znajomość języka angielskiego na poziomie C1, certyfikaty nie są wymagane, bardzo wysoki poziom nauczania.
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni

Hiroshima University of Economics - Hiroszima, Japonia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, japoński

Kierunek: Economics

Program: STEP

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Rekrutacja na podstwie rozmowy kwalifikacyjnej w BPZ, która odbywa się na każdy semestr osobno. Przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts (HSBI) - Bielefeld, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Business
Kod Erasmusa: D BIELEFE02
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: studia I stopnia - angielski i niemiecki, studia II stopnia - tylko niemiecki
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych, specjalne sale;

Hochschule Fulda (University of Applied Sciences Fulda) - Fulda, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Business Administration
Kod Erasmusa: D FULDA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych; koordynator na uczelni

Hochschule fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes - HTW, Saarbrucken (University of Applied Sciences Saarland) - Saarbrucken, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies/Tourism/Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: HTW-Business School
Kod Erasmusa: D SAARBRU03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: więcej kursów w języku angielskim dla poziomu Master; Bachelor level: International Business, International Tourism
Master level: International Management
Informacje dla Niepełnosprawnych: należy wcześniej poinformować uczelnię o niepełnosprawności kandydata; prowadzone są prace nad przystosowaniem całego kampusu dla niepełnosprawnych, w tym zapewnienie odpowiedniego sprzętu dla niewidomych oraz zlikwidowanie barier architektonicznych

Hochschule RheinMain University of Applied Sciences - Wiesbaden, Niemcy

Poziom: licencjackie

Język: niemiecki

Kierunek: Business Studies, Business Administration 

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Department of Real Estate Management
Kod Erasmusa: D WIESBAD01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

HOGENT University of Applied Sciences and Arts - Gandawa, Belgia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Management/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business and Information Management
Kod Erasmusa: B GENT25
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Institut Supérieur de Gestion (ISG) - Paryż, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F PARIS332
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: zalecany certyfikat TOEFL IBT 78-120, PBT 547-677; BBA for undergraduate studies, IMBA for graduate studies; bardzo wysokie koszty utrzymania w mieście
Informacje dla Niepełnosprawnych:

International Black Sea University - Tbilisi, Gruzja

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Economics/Finance/Tourism/International Relations/Computer Science/Management

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, bezpłatny akademik

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wysoki poziom nauczania, większośc zajęć interaktywna, zwolnienie z czesnego, bezpłatne miejsce w akademiku
Informacje dla Niepełnosprawnych:

International Business Academy - Kolding, Dania

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: DK KOLDING10
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia posiada odpowiednią infrastrukturę, aby przyjmowac osoby niepełnosprawne - należy powiadomić uczelnię dwa miesiące przed przyjazdem o swoich specjalnych potrzebach

International School Of Management Dortmund - Dortmund, Niemcy

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D DORTMUN04
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni, jednak brak specjalnych udogodnień

International University of Sarajevo (IUS)- Sarajewo, Bośnia i Hercegovina

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek:EconomicsInternational RelationsInternational Business and FinanceComputer Sciences and Engineering

Program: Erasmus+

Finansowanie: dofinansowanie z programu Erasmus + dla państw członków UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem

Wydział/Jednostka

Kod ErasmusaBA SARAJEV02

Czas trwania pobytu

Uwagi

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

ISAG European Business School - Porto, Portugalia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Administration, Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: P PORTO16
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Na poziomie licencjackim zajęcia po angielsku oferowane są na kierunkach: Business Management, Business Relations, Tourism and Hospitality Management. Na poziomie magisterskim: Commercial Direction and Marketing and Business Management
Informacje dla Niepełnosprawnych: Uczelnia dobrze przygotowana do przyjęcia  studentów niepełnosprawnych.

ISCTE - University Institute of Lisbon - Lizbona, Portugalia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: P LISBOA07
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: studenci będą kwalifikowani na dany semestr na podstawie listy rankingowej, preferowanego semestru i regulaminu wyjazdów
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Jean Moulin - Lyon 3 University - Lyon, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, ENBS

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: IAE Lyon School of Management
Kod Erasmusa: F LYON03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Program DEUF - po francusku (licencjat i magister); program SELF - po angielsku (tylko dla studentów 3. roku lic.). Wymagania językowe dla SELF Program:
- TOEFL IBT:  ogólny wynik 80 lub wyższy z co najmniej 20 w każdej sekcji  – tylko oficjalny test będzie uznawany (lokalna wersja nie jest akceptowana)
- TOEFL ITP: ogólny wynik co najmniej 560 punktów i żadna sekcja poniżej 50 punktów
- IELTS Academic: ogólny wynik 6,5, a każdą sekcją minimum 6

- TOEIC obejmujący mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie: ogólny wynik 1020 punktów
- Cambridge Advanced: A/B
- Cambridge Proficiency: C minimum
Powyższe testy muszą być zdane nie wcześniej niż dwa lata przed rozpoczęciem programu SELF.
Informacje dla Niepełnosprawnych: http://www.univ-lyon3.fr/en/campus-life/disabled-students/

Jiangxi University of Finance and Economics - Nanchang, Chiny

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Johannes Gutenberg-University Mainz - Moguncja, Niemcy

Poziom: Licencjackie, magisterskie

Język: Angielski, niemiecki

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D MAINZ 01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Karlstad University - Karlstad, Szwecja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: Business School, Faculty of Arts and Social Science
Kod Erasmusa: S KARLSTA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wysokie koszty utrzymania, certyfikat IELTS 6,5 TOEFL IBT 90 pkt
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Kazimiero Simonaviciaus Universitetas, Uab- Wilno, Litwa

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Administration and LAw

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: LT VILNIUS24
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

KEDGE Business School - Marseille/Bordeaux, Francja

Poziom: Licencjackie, Magisterskie

Język: Angielski, Francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F BORDEAU57
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: International Bachelor IBBA for undergraduate studies, Master in Management for graduate studies
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Keimyung College University - Dalseo-gu Daegu, Korea Południowa

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Interdisciplinary Studies

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: tylko dla studentów studiów stacjonarnych; proszę sprawdzić listę przedmiotów do wyboru przez aplikowaniem, przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Kiev National University of Trade and Economics - Kijów, Ukraina

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: rosyjski, ukraiński

Kierunek: Business Studies

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, bezpłatny akademik, częściowe stypendium (ekwiwalent 100 Euro)

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Z racji trwających walk o suwerenność kraju, wymiana wstrzymana.  
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Kristianstad University College (Hogskolan Kristianstad) - Kristianstad, Szwecja

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Management/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: S KRISTIA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wysokie koszty utrzymania
Informacje dla Niepełnosprawnych: istnieje koordynator ds. niepełnosprawnych studentów

Kwansei Gakuin University, Japonia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Japan and East-Asia Studies

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Studenci, niezależnie od wybranego modułu, są zobowiązani opanować podstawowe japońskie sylabariusze hiragana i katakana przed rozpoczęciem wymiany. Przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje i wysokich kosztach utrzymania. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Lebanese American University - Bejrut, Liban

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek:  Business studies

Program: Erasmus+ KA107

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Adnan Kassar School of Business

Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Finance/Management/Business Studies/Economics/Political Science/Social Sciences

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi: tylko dla studentów studiów dziennych; wybór przedmiotów ze wszystkich wydziałów, należy sprawdzać opisy kursów (z poziomu Bachelor) pod kątem wymagań; biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem - preferowany TOEFL (paper- based min. 550, computer-based min. 213, Internet-based: 79), ewentualnie egzamin Cambridge (CAE, CPE) lub IELTS (6.5). Przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych: http://www.ln.edu.hk/info-for/students/support-welfare/accessibility

 

Lucian Blaga University in Sibiu - Sibiu, Rumunia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: RO SIBIU01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: zajęcia na zasadzie "tutorials"
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni

LUMSA University - Rzym, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Business Studies; Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa:  I  ROMA04
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Lwowski Instytut Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy - Lwów, Ukraina

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: rosyjski, ukraiński

Kierunek: Finance

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie:  zwolnienie z czesnego, bezpłatny akademik, bezpłatne obiady

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi: Z racji trwających walk o suwerenność kraju, wymiana została zawieszona 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Malardalen University - Västerås, Szwecja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: School of Business, Society and Engineering EST
Kod Erasmusa: S VASTERA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wysokie koszty utrzymania 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Masaryk University - Brno, Czechy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie: Grant, CEEPUS - grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Administration
Kod Erasmusa: CZ BRNO05
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

MCI Management Center Innsbruck - Innsbruck, Austria

Poziom: magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: AT INNSBRU08
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wymagane certyfikaty - język angielski: TOEFL iBT - minimum score 85, TOEFL PBT - minimum score 550, IELTS: minimum overall band score 6.0 Cambridge English Business Vantage (BEC Vantage): A/B in all four skills; alternatively, students may submit a BEC Higher exam result, CAE: A/B in all four skills; alternatively, students may submit a CPE exam result (studenci, dla których język angielski jest językiem ojczystym lub studiują w języku angielskim nie są zobligowani do przedstawiania powyższych certfikatów); wymagane certyfikaty - język niemiecki: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD): ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch  - minimum score 75 (Alternatives: ÖSD C1 Oberstufe Deutsch or ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch), TestDaF: level TDN 4 or TDN 5 (studenci, dla których język niemiecki jest językiem ojczystym lub studiują w języku niemieckim nie są zobligowani do przedstawiania powyższych certyfikatów)

Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla wózków inwalidzkich

Narxoz University -Ałmaty, Kazachstan

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, rosyjski

Kierunek: 

Program: Erasmus+

Finansowanie: dofinansowanie z programu Erasmus + dla państw członków UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: 
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 

Informacje dla Niepełnosprawnych: 

National Chengchi University - Taipei, Tajwan

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: należy brać pod uwagę duże różnice kulturowe
Informacje dla Niepełnosprawnych:

National Chiao Tung University - Hsinchu, Tajwan

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Management

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: należy brać pod uwagę duże różnice kulturowe
Informacje dla Niepełnosprawnych:

NBS Business School- Hamburg, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek:  Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa: D HAMBURG21

Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: W języku angielskim tyłko Business Administration na poziomie licencjackim. Programy magisterskie- w języku niemieckim( w tym Real Estate Management)

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Neoma Business School - Reims/Rouen, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F REIMS25
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Bachelor level: Bachelor in Business Adminstration (BBA), Bachelor in Science (BSc) in International Business; Master level: Master in Management
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Newcastle University Business School - Newcastle , UK

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: 

Finansowanie:  

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: dla studentów spoza UE wymagane dodatkowe certyfikaty językowe (IELTS 6.5 lub równoważny), info o pełnych wymaganiach wizowych. Do czasu odwołania uczelnia niedostępna z powodu Brexitu.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Northumbria University - Newcastle, UK

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: 

Finansowanie: 

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wymagane certyfikaty językowe: IELTS lub Pearson, pełna informacja na temat wiz Do czasu odwołania uczelnia niedostępna z powodu Brexitu.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Nottingham University - Ningbo, Chiny

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business studies

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka: Business Studies
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 

Informacje dla Niepełnosprawnych:  uczelnia przygotowana do przyjęcia  studentów niepełnosprawnych

Odessa State Economic University - Odessa, Ukraina

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: rosyjski, ukraiński

Kierunek: Economics

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie:  zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Z racji trwających walk o suwerenność kraju, wymiana została zawieszona. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

OsloMet – Oslo Metropolitan University - Oslo, Norwegia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Social Sciences
Kod Erasmusa: N OSLO60
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wysokie koszty utrzymania
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w St Petersburgu - St. Petersburg, Rosja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: rosyjski

Kierunek: Economics/Finance

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie:  zwolnienie z czesnego, płatne miejsce w akademiku (jedynka 9000 rubli miesięcznie, dwójka 7500 rubli miesięcznie)

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: W geście potępienia rosyjskiej napaści na Ukrainę i solidarności z narodem ukraińskim, który brawurowo broni swojej ojczyzny – Władze Uczelni podjęły decyzję o zamrożeniu umów z rosyjskimi uczelniami partnerskimi. Wysoki poziom nauczania, kursy oferowane w kilku językach, obowiązkowy kurs języka rosyjskiego, akademik tuż obok kampusu, dokumenty obowiązkowe: wiza rosyjska, badania na obecność wirusa HIV. Szkoła partnerska nie przyjmuje osób z obywatelstwem rosyjskim. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Pforzheim University (Hochschule Pforzheim) - Pforzheim, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business and Administration

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom - dotyczy poziomu magisterskiego dla kierunku Finanse

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Pforzheim Business School
Kod Erasmusa: D PFORZHE01
Czas trwania pobytu:  semestr, rok
Uwagi: W ramach podwójnych dyplomów wymagane są: kwalifikacje językowe minimum na poziomie B2; 

egzaminy: TESTDAF Examination, Goethe Certificate C2, lub TEIC Deutsch C1 Hochschule

ENGLISH: poziom minimum B2 (rekomendowany C1), egzaminy: TOEFL  lub  IELTS (min. 6.5), TOEIC, PTE, CPE etc. 

Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Philipps-Universitaet Marburg - Marburg, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business Administration and Business Sciences
Kod Erasmusa: D MARBURG01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Polytechnic Institute of Bragança - Bragança, Portugalia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business and Administration/Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Technology and Management
Kod Erasmusa: P BRAGANC01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Polytechnic of Cávado and Ave(IPCA)- Portugalia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek:  Business Administration

Program: Erasmus + 

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 

Kod Erasmusa: P ARCOZEL01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Pontifical Catholic University of Argentina - Buenos Aires, Argentyna

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: hiszpański, angielski

Kierunek: Ekonomia, Business 

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka:  Wydział Ekonomii
Kod Erasmusa: 
Czas trwania pobytu: 
semestr
Uwagi: kusy języka hiszpańskiego na 5 poziomach - każdy 5 kredytów, specjalistyczny hiszpański 48 godzin- 3 kredyty. Nieduża ilość zajęc w języku angielskim.

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

Porto Accounting and Business School (ISCAP) - Porto, Portugalia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: School of Accounting and Administration of Porto (ISCAP)
Kod Erasmusa: P PORTO 05
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Prague University of Economics and Business - Praga, Czechy

Poziom: Licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics/Business Studies

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie: Grant, CEEPUS - grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: CZ PRAHA09
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: istnieje możliwość nauki w drugim kampusie tej uczelni, który znajduje się w miejscowości Jindrichuv Hradec.Każda mobilność podlega zatwierdzeniu przez obie strony i opiera się na aktualnych możliwościach przyjmującego. Mobilności powyżej uzgodnionego limitu są możliwe, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę.
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni

Public University of Navarre - Pampeluna, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: E PAMPLON02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:  Dla kursów prowadzonych w języku hiszpańskim zaleca się, choć nie jest to obowiązkowe, poziom B1 języka hiszpańskiego. Jeśli chcesz uczestniczyć w kursach języka angielskiego, musisz poświadczyć poziom B2 (CEFR): Najpierw (Cambridge Language Assessment), TOEFL, IELTS  lub jakikolwiek dokument z uczelni macierzystej, który to potwierdza, z wyjątkiem osób dla których język angielskim jest językiem ojczystym.Wymagana zeskanowana kopia certyfikatu językowego: jeśli chcesz brać udział w kursach języka angielskiego, musisz poświadczyć poziom B2 (CEFR), First (Cambridge Language Assessment) lub TOEFL iBT 87-109, TOEF cBT 227 - 269, TOEFL pBT ≥ 567. Więcej...
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Rennes School of Business - Rennes, Francja

Poziom: licencjackie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: School of Business
Kod Erasmusa: FR Rennes 27
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: tylko dla 3 roku studiów licencjackich - International Bachelor Programme in Management 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Roosevelt University - Chicago/Illinois, USA

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Finance/Economics/Management/International Relations

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie:  zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wymagany certyfikat TOEFL paper-based: 550, Internet-based min.80, computer-based 213, IELTS 6.5
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Ruhr-Universitat Bochum

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business studies, Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D BOCHUM01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Sapienza University of Rome - Rzym, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włsoki

Kierunek:  Business and Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa:I Roma01

Czas trwania pobytu: semestr

Uwagi: Licencjat w języku włoskim, pozim magisterski w języku angielskim lub włoskim

Informacje dla niepełnosprawnych:

Shanghai Lixin University of Accounting and Finance - Szanghaj, Chiny

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Finance/ Accounting/International Relations

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

SKEMA Business School - Lille/Sophia Antipolis, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Management/Business Studies

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F SOPHIA 01
Czas trwania pobytu: semestr, rok 
Uwagi: wymagane certyfikaty  dla studentów zwykłej wymiany - 

Regular Exchange Students: TOEFL (550 ITP, 79 iBT), TOEIC 830, IELTS 6.5

Dual Degree Exchange Students: TOEFL (570 ITP, 88 iBT), TOEIC 870, IELTS 6,5-7 (w zależności od programu)

Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla niepełnosprawnych

Slovak University of Agriculture in Nitra - Nitra, Słowacja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: SK NITRA02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

SRH Berlin University of Applied Sciences - Berlin, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: niemiecki, angielski

Kierunek: Business Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa: D Berlin21

Czas trwania pobytu: semestr 

Uwagi: Wymagana znajomość angielskiego na C1, oferowane programy: B.A International Business Administration, M.A International Business Management/ Required C1 level in English, offered programmes: B.A International Business Administration, M.A International Business Management, wysokie koszty życia.

Informacje dla niepełnosprawnych:

Szkoła Główna Handlowa - Warszawa, Polska

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: polski, angielski

Kierunek: Business/Economics/Management/Finance/International Relations/Urban Planning 

Program: Transekonomik

Finansowanie:  Zwolnienie z czesnego (studia po polsku), płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy

Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: informacje na temat zwolnienia z czesnego za studia w języku angielskim u koordynatora Transekonomika w SGH
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla osob niepełnosprawnych

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny - Tarnopol, Ukraina

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, ukraiński

Kierunek:

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego, bezpłatny akademik

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Z racji trwających walk o suwerenność kraju, wymiana została zawieszona. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm - Nurnberg, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies/Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D NURNBER02
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: zajęcia w języku angielskim na poziomie licencjata - International Business, a na poziomie magisterskim - International Finace and Economics i International Marketing
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Technological University Dublin – City Campus TU Dublin - Dublin, Irlandia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics, Business studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka

Kod Erasmusa: IRL DUBLIN44

Czas trwania pobytu: semestr

Uwagi

Informacje dla Niepełnosprawnych

Tecnológico de Monterrey - Monterrey, Meksyk

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: International Business

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie:  zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wymagana znajomość hiszpańskiego, przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

The Hague University of Applied Sciences - Haga, Holandia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: Academy of European Studies 
Kod Erasmusa: NL S-GRAVE 13
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Osoby spoza EU/EEA przed dokonaniem ostatecznego wyboru tej uczelni powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi dodatkowych kosztów związanych z opłatą wizową i ubezpieczeniem.
Informacje dla Niepełnosprawnych: w budynkach windy, specjalne toalety; pomoc podczas egzaminów

The Manchester Metropolitan University - Manchester, UK

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business studies, Economics, Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: Dofinansowanie z programu Erasmus + dla państw członków UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem

Wydział/Jednostka: Faculty of Business and Law
Kod Erasmusa: 

Czas trwania pobytu: semestr

Uwagi: pełne info na temat wiz
Informacje dla Niepełnosprawnych:

TIO University of Applied Sciences (Hogeschool Tio) - Utrecht/Amsterdam, Holandia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Tourism

Program: Erasmus+

Finansowanie:  grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: NL UTRECHT35

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: obowiązkowa obecność na wszystkich zajeciach i nacisk na samodzielną pracę studenta (projekty, referaty, etc), Osoby spoza EU/EEA przed dokonaniem ostatecznego wyboru tej uczelni powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi dodatkowych kosztów związanych z opłatą wizową i ubezpieczeniem. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Tomas Bata University in Zlin - Zlin, Czechy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Engineering/Commodity Science

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Technology
Kod Erasmusa: CZ ZLIN01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wybór przedmiotów dla Towaroznawstwa
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Toyo University - Tokio, Japonia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Global and Regional Studies

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka: Department of Global Innovation Studies
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi:  W przypadku procedury aplikacyjnej Wydział prowadzi inną procedurę niż w w przypadku innych wydziałów uczelni. Wytyczne dotyczące aplikacji uczelnia przesyła pocztą elektroniczną. Przy wyborze uczelni proszę pamiętać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje i wysokich kosztach utrzymania. 
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia zapewnia opiekę nad studentami niepełnosprawnymi.

Umea University - Umeå, Szwecja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: School of Business and Economics
Kod Erasmusa: S UMEA01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: wysokie koszty utrzymania
Informacje dla Niepełnosprawnych: wiele udogodnień dla niepełnosprawnych (specjalny sprzęt komputerowy, przydzielony opiekun itp.)

Universida degli studi di Trieste- Triest, Włochy

Poziom: licencjackie, magistreskie

Język: angielski

Kierunek: Business Administration, Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: I TRIESTE01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: Studia licencjackie - Business and management /Economics and Financial Markets. Studia magisterskie - Environmental economics.

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad Complutense de Madrid - Madryt, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: hiszpański, angielski 

Kierunek: Business studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E-MADRID03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Wybór kursów w języku angielskim wyłącznie na poziomie licencjackim; drugi stopień - wymagany poziom hiszpańskiego C1; poziom Master dostępny tylko dla 2 roku 2 stopnia (zrealizowane 240 ECTS); wysokie koszty utrzymania.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad de Alicante - San Vicente, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E ALICANT01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: lista kursów w języku angielskim
Informacje dla Niepełnosprawnych: pełne wsparcie pracowników społecznych oraz psychologów, wymóg dostarczenia orzeczenia medycznego w celu dostosowania pomocy do indywidualnego przypadku;

Universidad de Castilla-La Mancha - Albacete, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Management/Economics/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business
Kod Erasmusa: E CIUDAR 01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad de Cordoba - Kordoba, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Business studies/Tourism/Social Sciences

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E CORDOBA01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: kursy wjęzyku angielskim  
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad de Huelva - Huelva, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: E HUELVA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: na poziomie magisterskim oferowane przedmioty można realizować wyłącznie w języku hiszpańskim. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad de La Laguna - La Laguna, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: hiszpański

Kierunek: Business and Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics, Business and Tourism

Kod Erasmusa: E TENERIF01

Czas trwania pobytu: semestr

Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad de Las Palmas - Las Palmas, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język:hiszpański

Kierunek: Business studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics, Business and Tourism

Kod Erasmusa

Czas trwania pobytu: semestr, rok akademcki

Uwagi: 

Informacje dla niepełnosprawnych:

Universidad de Malaga - Malaga, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E MALAGA01
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi: wyłącznie studenci 1. stopnia; niewielka ilość kursów po angielsku
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad de Salamanca - Salamanca, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculdad de Economia y Empresa
Kod Erasmusa: E SALAMAN02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: brak możliwości aplikowania przez studentów 2. stopnia
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad de Santiago de Compostela - Santiago de Compostela, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Business Studies, Industrial Relations

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E SANTIAG01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: minimum 50% przedmiotów z wydziału, z którym jest umowa; studenci drugiego stopnia nie będą akceptowani
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana do osób niepełnosprawnych, na miejscu oferowana pomoc;

Universidad de Valencia - Valencia, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański, angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E VALENCI01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad del Pais Vasco - San Sebastian, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Business Studies College of San Sebastian
Kod Erasmusa: E BILBAO01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: znikoma ilość kursow w języku angielskim
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad Internacional de la Empresa, UNIE- Madryt, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: 
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: W języku angielskim dostępne są dwa programy studiów: International Business i International Relations. Szersza oferta kursów i programów w języku hiszpańskim.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad Loyola Andalucia - Kordoba, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański, angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E CORDOBA23
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:  Nalezy liczyć się z następującymi kosztami: opłata rejestracyjna, czyli obowiązkowe registration fee w wysokości 80 Euro obejmuje: 

- legitymację studencką

- transkrypt ocen

- ubezpieczenie na terenia kampusu

Uczelnia wymaga zachowania równowagi między kampusami (Codoba, Sevilla) - decyzja dotycząca przydziału kampusu zależy od ilości punktów w rekrutacji. 

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidad Pablo de Olavide - Sewilla, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E SEVILLA03
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: na miejscu intensywny kurs j. hiszpańskiego dla początkujących (punkty ECTS); dostępne kursy w języku angielskim bez gwarancji miejsca - wymagana znajomość języka hiszpańskiego
Informacje dla Niepełnosprawnych: na miejscu oferowana pomoc

Universidad Politecnica de Cartagena - Kartagena, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business (FCE)
Kod Erasmusa: E MURCIA04
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: można wybierać zajęcia po angielsku i po hiszpańsku w czasie jednego toku studiów; w przypadku wyboru zajęć wyłącznie w języku angielskim, mile widziana znajomość języka hiszpańskiego
Informacje dla Niepełnosprawnych: studenci niepełnosprawni są akceptowani, lecz brak informacji o udogodnieniach;

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid - Vicalvaro, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: angielski - tylko dla poziomu licencjackiego, hiszpański - poziom licencjacki i magisterski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E MADRID26
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:  Wysokie koszty utrzymania.
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla niepełnosprawnych

Universidad San Ignacio de Loyola - Lima, Peru

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: hiszpański

Kierunek: Business Studies/Tourism

Program: Umowy wielostronne

Finansowanie:  zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Przy wyborze uczelni proszę pamiętać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidade de Coimbra - Coimbra, Portugalia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: P COIMBRA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: przedmioty najbardziej adekwatne dla kierunku Ekonomia oraz Zarządzanie
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universidade de Porto, Faculty of Economics - Porto, Portugalia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics
Kod Erasmusa: P PORTO02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: poziom licencjacki: kierunki - Business Adminstration, Economics; poziom magisterski: Economics, Management, Finance, Modeling, Data Analysis
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universita Ca' Foscari Di Venezia - Wenecja, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Management/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Business and Aministration
Kod Erasmusa: I VENEZIA 01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wysokie koszty utrzymania; English courses are available at the Faculty of Economics and the Faculty of Marketing
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Universita Carlo Cattaneo Castellanza - LIUC - Castellanza, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Economics/Business Studies/Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: I Castell 01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: przystosowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych

Universita Degli Studi di Bari - Bari, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: włoski, angielski

Kierunek: Business Studies/Economics/Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: I BARI01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: Business and Administration  - po włosku, Master Programme in Philosphy, Politics and Economics - po angielsku. Ze względu na komfort życia codziennego, polecana podstawowa znajomość włoskiego.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Università degli Studi di Ferrara - Ferrara, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Law

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Law

Kod ErasmusaI FERRARA01

Czas trwania pobytu: semestr

Uwagi: przedmioty tylko dla kierunku Prawo

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

Università degli studi di Napoli “Parthenope” - Neapol, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: włoski, angielski

Kierunek: Marketing and International Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa: I Napoli03

Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)

Uwagi: Przedmioty w języku angielskim wyłącznie dla poziomu magisterskiego. Ze względu na komfort życia codziennego, polecana podstawowa znajomość włoskiego.

Informacje dla niepełnosprawnych:

Universita Degli Studi di Pavia - Pavia, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, ENBS

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics
Kod Erasmusa: I PAVIA01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: nieduży wybór przedmiotów w języku angielskim tylko na poziomie magisterskim i tylko na wydziale Economics and Management
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universita Degli Studi di Sassari - Sassari, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: włoski

Kierunek: Business studies/Tourism

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Departament of Economics and Business
Kod Erasmusa: I SASSARI01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Materiały dydaktyczne i wsparcie kadry w języku angielskim. Zajęcia na kierunkach Tourism Economics and Tourism Management w miejscowości Olbia. 
Ze względu na komfort życia codziennego, polecana podstawowa znajomość włoskiego.
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Universita degli Studi di Verona - Werona, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Business studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Economics
Kod Erasmusa: I VERONA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: MSc in Economics and MSc in International Economics and Business Management na kampusie Vicenza, zajęcia w języku angielskim tylko na poziomie magisterskim.

Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Reggio, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Prawo

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: I Reggio01
Czas trwania pobytu: semestr, rok 
Uwagi: oferta dla studentów prawa. Kursy prowadzone w większości w języku włoskim, wybrane zajęcia w języku angielskim. 
Ze względu na komfort życia codziennego, polecana podstawowa znajomość włoskiego. 

Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Universita degli Studi Roma Tre - Rzym, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: włoski, angielski

Kierunek: Business and Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: I ROMA16
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wysokie koszty utrzymania, przedmioty w języku angielskim wyłącznie dla poziomu magisterskiego
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universita di Bologna - Bolonia, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Facolta' di Science Politiche
Kod Erasmusa: I BOLOGNA01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: zajęcia w języku włoskim, po angielsku nieliczne, wysoki poziom nauczania
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni

Universita di Catania- Katania, Włochy

Poziom: magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Political sciences and civics, Business and Administration and Law

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: I CATANIA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: przedmioty po angielsku dostępne w ramach programu Global Politics and Euro-Medeterranean Relations

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

Università di Foggia - Foggia, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: włoski

Kierunek: Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: I FOGGIA03
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Universita di Milano-Bicocca - Mediolan, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: włoski

Kierunek: Business studies/Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Business and Law
Kod Erasmusa: I MILANO16
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Dowolny wybór przedmiotów w ramach oferty School of Economics and Statistics, wybór przedmiotów w języku angielskim tylko na poziomie magisterskim w ramach Economics, Management i Statistics.
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

Universita per Stranieri di Perugia (University for Foreigners Perugia) - Perugia, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: włoski, angielski (1 stopień - dla kierunku Stosunki Międzynarodowe)

Kierunek: Business Studies/International Relations/European Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Department of Social and Human Sciencies
Kod Erasmusa: I PERUGIA06
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych, na miejscu oferowane wsparcie w procesie nauki i zdawania egzaminów

Universita Politecnica delle Marche - Ancona, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Business and Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Dip. Di Economia, Fac. Di Economia
Kod Erasmusa: I ANCONA 01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni

Universitat Liechtenstein - Vaduz, Lichtenstein

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business studies, Finance

Program: Edukacja EOG

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: LI VADUZ01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: znajomość języka na poziomie B2(+) studentów obowiązuje opłata za pobyt czasowy. 

Informacje dla Niepełnosprawnych:  uczelnia przygotowana do przyjęcia  studentów niepełnosprawnych

Universite de Paris 1 - Pantheon Sorbonne - Paryż, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: francuski, angielski

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: UFR 02 - Economie
Kod Erasmusa: F PARIS001
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wymagana doskonała znajomość języka francuskiego - poziom C1 oraz średnia minimum 4.2 + bardzo wysokie koszty utrzymania.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Université Grenoble Alpes - Grenoble, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Urban Planning

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA)
Kod Erasmusa: F GRENOBL02

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: semestr zimowy w języku angielskim, semestr letni w języku francuskim; preferowani studenci studiów magisterskich
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Universitetet Stavanger - Stavanger, Norwegia

Poziom: licencjackie 

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business studies, Finance

Program: Edukacja EOG

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: N STAVANG01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: 

Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przygotowana do przyjęcia  studentów niepełnosprawnych

 

University Colleges Leuven-Limburg - Leuven, Belgia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Administration, Business Management, Marketing and Law (courses from Law only in the summer semester)

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: B LEUVEN18
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Obowiązkowy Introduction Week
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of A Coruña - A Coruna, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: hiszpański, angielski - tylko dla poziomu licencjackiego

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business
Kod Erasmusa: E LA-CORU01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: zalecana znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1 w przypadku studiowania w języku angielskim, w przypadku studiowania po hiszpańsku - wymagany poziom hiszpańskiego min. B2
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych, na miejscu oferowana pomoc;

University of Agder - Grimstad/Kristiansand - Kristiansand, Norwegia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: N KRISTIA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wysokie koszty utrzymania
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Alcala - Alcala, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: hiszpański

Kierunek: Business studies

Program: Erasmus+, ENBS

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: E ALCAL-H01
Czas trwania pobytu: rok akademicki
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: nie wszystkie budynki bez barier architektonicznych

University of Almeria - Almeria, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Economics and Business Studies
Kod Erasmusa: E ALMERIA01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland - Olten, Szwajcaria

Poziom: licencjackie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: stypendium rządowe

Finansowanie: Grant 440 CHF

Wydział/Jednostka: School of Business
Kod Erasmusa: CH-BRUGG02
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wysokie koszty utrzymania; Oferta tylko dla studentów I stopnia, uczelnia nie przyjmuje studentów studiów II stopnia, wymagania językowe Wyjazdy do Szwajcarii są finansowane przez rząd szwajcarski. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Applied Sciences Berlin - Berlin, Niemcy

Poziom: licencjackie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek:  Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:

Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: wymagana znajomość angielskiego na C1 lub niemieckiego na B2.       

Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Applied Sciences Burgenland - Eisenstad, Austria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: niemiecki, angielski

Kierunek: Business Studies/Computer Science

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie: Grant, CEEPUS - grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka: Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Kod Erasmusa: A EISENST02
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: pojedyncze przedmioty w języku angielskim. Lista przedmiotów prowadzonych w języku angielskim
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Applied Sciences Upper Austria (FH Oberosterreich) - Steyr, Austria

Poziom: licencjackie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: School of Management
Kod Erasmusa: A WELS01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Bamberg (Otto Friedrich Universitaet Bamberg) - Bamberg, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business and Administration

Program: Erasmus+, ENBS

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D BAMBERG01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki nie są przystosowane dla niepełnosprawnych

University of Bergamo - Bergamo, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Business studies/Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Dept. of Management, ińformation and Production Engineering, Dpt. of Management, Economics and Quantative Methods
Kod Erasmusa: I BERGAMO01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

University of Bremen - Brema, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa:  D BREMEN01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

University of Burgos - Burgos, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Economia y Administracion de Empresas

Kod Erasmusa: E BURGOS01

Czas trwania pobytu: semestr

Uwagi

Informacje dla Niepełnosprawnych

University of Central Lancashire, Cyprus (UCLan Cyprus) - Larnaka, Cypr

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa:  CY LARNACA02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

University of Debrecen - Debreczyn, Węgry

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business Administration
Kod Erasmusa: HU DEBRECEN01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Orientation Week obowiązkowy
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Deusto - Bilbao, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Fac. De CC.Economicas y Empresariales, Deusto Business School
Kod Erasmusa: EBILBAO 02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Zajęcia po angielsku tylko dla studentów pierwszego stopnia - zalecany intensywny kurs hiszpańskiego przed rozpoczęciem semestru; zajęcia dla studentów drugiego stopnia - tylko po hiszpańsku; dość wysoki poziom nauczania; przydatna podstawowa znajomość hiszpańskiego. 
Informacje dla Niepełnosprawnych: brak specjalnych udogodnień

University of Dublin, Trinity College - Dublin, Irlandia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: School of Business
Kod Erasmusa: IRL DUBLIN01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: studenci poziomu licencjata UEK mogą wybierać przedmioty z IV roku studiów I stopnia w uczelni partnerskiej
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla niepełnosprawnych

University of Economics in Bratislava (Ekonomická univerzita v Bratislave) - Bratysława, Slowacja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie: Grant, CEEPUS - grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: SK BRATISL03
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: zajęcia w języku angielskim, ale można także wybrać zajęcia po niemiecku i francusku
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla niepełnosprawnych

University of Economics Varna - Warna, Bułgaria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: BG VARNA04
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Erfurt - Erfurt, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Political Science/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics, Law and Social Sciences
Kod Erasmusa: 
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Przedmioty w języku angielskim w zakresie: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, ekonomia, socjologia.
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

University of Fribourg - Fribourg, Szwajcaria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: niemiecki, francuski

Kierunek: Economics

Program: stypendium rządowe

Finansowanie: grant 440 CHF

Wydział/Jednostka: Economic Department
Kod Erasmusa: CH FRIBOUR01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: wysokie koszty utrzymania, wyjazdy do Szwajcarii są finansowane przez rząd szwajcarski. 

University of Fribourg  oferuje w języku angielskim kursy na poziomie magisterskim:

The Master in European Business 

The Faculty of Law oferuje 4 lub 5 kursów w języku angielskim na poziomie magisterskim

 The Faculty of Economics and Social Sciences w języku angielskim, niemieckim , francuskim

 

Link do strony z kursami

 

Informacje dla Niepełnosprawnych: przyjmowanie studentów niepełnosprawnych na indywidualną prośbę, obowiązuje zgłaszanie faktu niepełnosprawności

University of Girona - Girona, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język:  hiszpański, angielski

Kierunek: Management/Administration/Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business Sciences
Kod Erasmusa: E GIRONA02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: lista przedmiotów prowadzonych w języku angielskim - oferta w języku angielskim tylko dla poziomu licencjata
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

University of Granada - Granada (Campus de Cartuja) - Granada, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Economics/Business Studies

Program: Erasmus+, ENBS

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business Administration
Kod Erasmusa: E GRANADA01
Czas trwania pobytu: semestr, rok akademicki
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia posiada odpowiednie warunki do przyjmowanie osób niepełnosprawnych

University of Groningen - Groningen, Holandia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business
Kod Erasmusa: NL GRONING 01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Wymagania językowe, bardzo wysoki poziom nauczania. Osoby spoza EU/EEA przed dokonaniem ostatecznego wyboru tej uczelni powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi dodatkowych kosztów związanych z opłatą wizową i ubezpieczeniem.

For bachelor students we only accept (no other tests accepted anymore – exceptions for native speakers – we ask for copy of passport):

  • IELTS Academic: overall score of 6, speaking score of 6, writing score of 5.5
  • TOEFL iBT: overall score of 80, speaking and writing score of 19
  • Cambridge Advanced English (CAE) and Cambridge Proficiency (CPE): overall score of C, B or A
  • From our EU partners: CEFR test: overall score, but also speaking, listening, reading and writing a score of B2

For master students we only accept (no other tests accepted anymore – exceptions for native speakers – we ask for copy of passport):

  • IELTS Academic: overall score of 6.5, speaking score of 6, writing score of 6.5;
  • TOEFL iBT: overall score of 90, speaking and writing score of 21
  • Cambridge Advanced English (CAE) and Cambridge Proficiency (CPE): overall score of C, B or A

·         From our EU partners: CEFR test: overall score, speaking and writing score of C1

Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Kragujevac - Kragujevac, Serbia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant 

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: zajęcia w małych grupach lub na zasadzie mentoringu
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Leipzig - Lipsk, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Administration, Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business Administration
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Liege - Liege, Belgia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Economics/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: HEC Management School
Kod Erasmusa: B LIEGE01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: uczelnia przyjmuje studentów będących co najmniej na 3. roku Zarządzania lub Ekonomii
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Lille 1 - Science and Technology - Lille, Francja

Poziom: licencjackie

Język: francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Social Sciences
Kod Erasmusa: F-LILLE01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: tylko kilka kursow po angielsku
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni

University of Limerick - Limerick, Irlandia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies                       

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:  Kemmy Business School
Kod Erasmusa:  IRL LIMERIC01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

University of Ljubljana- Lublana, Słowenia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Civil Engineering

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Kod Erasmusa: SI LJUBLJA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Oferta dla studentów Gospodarki Przestrzennej 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Mannheim - Mannheim, Niemcy

Poziom: licencjackie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Business School
Kod Erasmusa: D MANNHEI01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: obowiązkowy Orientation Week
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Maribor - Maribor, Słowenia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie: Grant, CEEPUS - grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business
Kod Erasmusa: SI MARIBOR 01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia nie jest przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych

University of Marmara- Stambuł, Turcja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics, Faculty of Financial Sciences
Kod Erasmusa: TR ISTANBU05
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 

Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Messina - Mesyna, Włochy

Poziom: magisterskie

Język: włoski, angielski

Kierunek: Business Administration and Law

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Department of Economics

Kod Erasmusa

Czas trwania pobytu: semestr, rok 

Uwagi: studia w ramach programu Podwójny dyplom w języku angielskim, poza tą opcją w języku włoskim na poziomie minimum B2. Ze względu na komfort życia codziennego, polecana podstawowa znajomość włoskiego.

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

University of Modena and Reggio Emilia - Modena, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek:  Business, Administration, Economics, Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Marco Biagi Department of Economics 
Kod Erasmusa: I MODENA01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: W języku angielskim 2 programy magisterskie: International Management oraz Economics and Public Policies.

Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Montenegro - Podgorica, Czarnogóra

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek:

Program: CEEPUS

Finansowanie: Grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: n/d
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of National and World Economy - Sofia, Bułgaria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business and Administration, Economics

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie: Grant, CEEPUS - grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: BG SOFIA 03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Navarra - Pamplona, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, hiszpański

Kierunek: Business Studies/Economics/Law

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: School of Economics and Business; Faculty of Law
Kod Erasmusa: E PAMPLON01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: wszystkie budynki są przystosowane dla niepełnosprawnych i posiadają windy;

University of Pecs - Pecs, Węgry

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie:  Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business and Economics
Kod Erasmusa: HU PECS01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Portsmouth - Portsmout, UK

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business studies

Program

Finansowanie: 

Wydział/Jednostka

Kod Erasmusa: 

Czas trwania pobytu: semestr

Uwagi: Do czasu odwołania uczelnia niedostępna z powodu Brexitu.

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

University of Primorska - Koper, Słowenia

Poziom:

Język:

Kierunek:

Program: CEEPUS

Finansowanie:  Grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Rijeka - Rijeka/Opatija, Chorwacja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Tourism, Business and Administration, Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Tourism and Hospitality Management, Faculty of Economics.
Kod Erasmusa: HR RIJEKA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Dwa kampusy: 1.Business and Administration, Economics, Rijeka, 2. Tourism and Hospitality Management, Opatija
Informacje dla Niepełnosprawnych: brak odpowiedniej infrastruktury do przyjmowania osób niepełnosprawnych

University of Rome Tor Vergata - Rzym, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Business studies/Finance

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: School of Ecnomics
Kod Erasmusa: I ROMA02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Wysokie koszty życia. 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

 

University of Seoul - Seul, Korea Południowa

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business, Economics, International Relations, Electrical and Computer Engineering

Program: Erasmus+, umowy wielostronne

Finansowanie: dofinansowanie z programu Erasmus + dla państw członków UE i państw trzecich stowarzyszonych z programemzwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: egzamin proficiency z jezyka angielskiego
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Poziom:

Język: angielski

Kierunek: Economics/Social Sciences

Program: CEEPUS

Finansowanie: Grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: n/d
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of South-Eastern Norway - Vestfold, Norwegia

Poziom: licencjackie

Język: angielski, norweski

Kierunek: Computer Science/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: N KONGSBE02
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych

University of Southern Denmark - Odense/Esbjerg, Dania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, ENBS

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business and Social Sciences
Kod Erasmusa: DK ODENSE 01
Czas trwania pobytu: semestr (5 miesięcy)
Uwagi: Wymagany poziom językowy C1. Zakwaterowanie w akademiku, który proponuje uczelnia płatne miesiąc wcześniej bez mozliwości zwrotu tej sumy. Depozyt za akademik w to równowartość trzymiesięcznego czynszu,  po wyprowadzce należy zapłacić jeszcze równowartość sumy za dwa tygodnie. 
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych;

University of Split - Split, Chorwacja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics, Business and Tourism
Kod Erasmusa: HR SPLIT01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Strasbourg - EM Strasbourg Business School - Strasbourg, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: FR STRASBO48
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: licencjat i magister z dziedzin: Finance, Marketing, Project Management, International and European Business, Human Resources.
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Stuttgart - Stuttgart, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: niemiecki, angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, ENBS

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: D STUTTGA01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wybrane przedmioty w języku angielskim na poziomie magisterskim, na poziomie licencjackim w języku niemieckim
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Tartu - Tartu, Estonia

Poziom: licencjackie, magisterskie, doktoranckie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business Adnimistration
Kod Erasmusa: EE TARTU02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: obowiązkowy Orientation Week
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of the Balearic Islands - Palma, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Business and Administration, Tourism

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: E PALMA01
Czas trwania pobytu:
 semestr 
Uwagi:
 w jezyku angielskim:

Faculty of Economics and Business:

https://www.uib.eu/study/grau/ade/GADE-P/assignatures.html

Faculty of Tourism:

https://www.uib.eu/study/grau/ade-turisme/GATU-P/assignatures.html

https://www.uib.eu/study/grau/turisme/GTUR-P/assignatures.html


Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of the West of Scotland - Paisley, UK

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies/Computer Science

Program: 

Finansowanie: 

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa:
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: pełne info na temat wiz + wyjazdy wstrzymane z powodu Brexitu.  
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Trento - Trydent, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Department of Economics and Management
Kod Erasmusa: I TRENTO01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Turin - Turyn, Włochy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, włoski

Kierunek: Business and Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: School of Management and Economics
Kod Erasmusa: I TORINO01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: 
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

University of Ulm - Ulm, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Institut fur Wirtschaftspolitik
Kod Erasmusa: D ULM01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Bachelor - język niemiecki; Master - kilka kursów w języku angielskim
Informacje dla Niepełnosprawnych: niepełnosprawni kandydaci powinni skontaktować się z uczelnią z wyprzedzeniem - zostaną zaakceptowani, jeśli zostaną dla nich przygotowane odpowiednie warunki;

University of Victoria - Victoria, Kanada

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: umowy wielostronne

Finansowanie:  zwolnienie z czesnego, dofinansowanie z programu Erasmus + dla państw członków UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem

Wydział/Jednostka: UVic Business School
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: certyfikat wymagany na etapie rekrutacji: TOEFL computer based: 213, Internet based: 90, paper based: 575, IELTS 6.5
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Vienna - Wiedeń, Austria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business, Economics and Statistics
Kod Erasmusa: A WIEN01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wiekszość kursów i przedmiotów w języku niemieckim; wysokie koszty utrzymania
Informacje dla Niepełnosprawnych: cały kampus przystosowany dla niepełnosprawnych, wyposażony w urządzenia pomocnicze;

University of Vigo - Vigo, Hiszpania

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: hiszpański

Kierunek: Economics; Management and Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Economics and Management Faculty (FCEE)
Kod Erasmusa:  E  VIGO04
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: przedmioty English-friendly: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/mobilidade/entrantes/English_Friendly.pdf
Informacje dla Niepełnosprawnych: 

University of West Attica - Ateny, Grecja

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Food Sciences

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: G EGALEO02
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:courses only from Faculty of Food Sciences
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Zagreb - Zagrzeb, Chorwacja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business and Administration

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics and Business
Kod Erasmusa: HR ZAGREB01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

University of Zilina - Żylina, Słowacja

Poziom: licencjackie, magisterskie, doktoranckie

Język: angielski

Kierunek:Business Administration

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
Kod Erasmusa: SK ZILINA01
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi: przyjęcie studentów 3 stopnia wymaga wcześniejszych uzgodnień z uczelnią

Informacje dla Niepełnosprawnych:  

University Paul Sabatier - Toulouse III - Toulouse Ponsan, Francja

Poziom: licencjackie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Institut Universitaire Technologie (IUT)
Kod Erasmusa: F TOULOUS03
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia w pełni przystosowana dla niepełnosprawnych (sale wykładowe, stołówka, akademiki, toalety)

University Regensburg - Regensburg, Niemcy

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies/Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business, Economics and Management Information Systems
Kod Erasmusa: D REGENSB01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: angielski na poziomie C1; niemiecki na poziomie B2
Informacje dla Niepełnosprawnych: akceptowani studenci niepełnosprawni, gdy potrzeba indywidualnych ustaleń - prośba o wcześniejszy kontakt;

Univerzitet u Sarajevu - Sarajewo, Bośnia i Hercegowina

Poziom:

Język: angielski

Kierunek:

Program: CEEPUS

Finansowanie: Grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: n/d
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: polski, angielski

Kierunek: Economics/Management/Finance/Computer Science

Program: Transekonomik

Finansowanie: płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: informacje na temat zwolnienia z czesnego za studia w języku angielskim u koordynatora Transekonomika na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: polski, angielski

Kierunek: Economics/Computer Science/Management/Commodity Science

Program: Transekonomik

Finansowanie: płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: informacje na temat zwolnienia z czesnego za studia w języku angielskim u koordynatora Transekonomika na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: polski, angielski

Kierunek: Economics/Computer Science/Management/Finance/Tourism/Commodity Science

Program: Transekonomik

Finansowanie:  płatne miejsce w akademiku

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: nie dotyczy

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: informacje na temat zwolnienia z czesnego za studia w języku angielskim u koordynatora Transekonomika na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Turystyka w oddziale w Jeleniej Górze
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Vaasa University of Applied Sciences - Vaasa, Finlandia

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom, ENBS

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: School of Business
Kod Erasmusa: SF VAASA03
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Vienna University of Economics and Business - Wiedeń, Austria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, CEEPUS

Finansowanie:  Erasmus+: grant, CEEPUS: grant, zwrot kosztów podróży

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: A WIEN05
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: Wysokie koszty utrzymania. Możliwość wzięcia udziału w 3 tygodniowym kursie języka niemieckiego na rożnych poziomach od A0 do B2. Oferta płatna dodatkowo. W przypadku programu CEEPUS oferta dotyczy wyłącznie poziomu licencjackiego. 
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Vilniaus Kolegija - University of Applied Sciences - Wilno, Litwa

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: Tourism/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics
Kod Erasmusa:

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Vilnius Gedimino Technical University - Wilno, Litwa

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Management/Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Business Management
Kod Erasmusa: LT VILNIUS 02
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

VNU University of Economics and Business - Vietnam National University - Hanoi, Wietnam

Poziom: licencjackie

Język: angielski

Kierunek: International Economics

Program: umowy wielostronne

Finansowanie: zwolnienie z czesnego

Wydział/Jednostka: 
Kod Erasmusa: nie dotyczy
Czas trwania pobytu: semestr, rok
Uwagi: Wymagane certyfikaty językowe: IELTS 5.5/ TOEFL 500/ TOEFL iBT 61/ TOEIC 600; home university’s English certificate equivalent to IELTS 5.5, GPA 2.8/4, przy wyborze uczelni proszę pamietać o dużych różnicach kulturowych dzielących oba kraje. 

Informacje dla Niepełnosprawnych:

Vrije Universiteit Brussel - Bruksela, Belgia

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Economics, Political and Social Sciences and Solvay Business School
Kod Erasmusa: B BRUSSEL01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wysokie koszty utrzymania
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Y Schools (dawna ESC Troyes) - Troyes, Francja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, francuski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+, Podwójny dyplom

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: F TROYES07
Czas trwania pobytu: semestr, rok 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: budynki przystosowane dla niepełnosprawnych, specjalne windy;

Yasar University - Selçuk Yaşar Campus, Turcja

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski

Kierunek: Business Studies

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: TR IZMIR05
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: uczelnia przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych, prośba o kontakt przed przyjazdem

Yildiz Technical University, Yiliz, Turcja

Poziom: licencjackie, magisterskie, doktoranckie

Język: angielski, turecki

Kierunek: Economics

Program: Erasmus+

Finansowanie: grant

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: TR ISTANBU07
Czas trwania pobytu: semestr
Uwagi:

Informacje dla Niepełnosprawnych:

 

Zaragoza University - Saragossa, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Tourism

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: ETUZ- Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza
Kod Erasmusa:

Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Zaragoza University - Teruel, Hiszpania

Poziom: licencjackie

Język: hiszpański

Kierunek: Business Studies/Management

Program: Erasmus+

Finansowanie: Grant

Wydział/Jednostka: Faculty of Social Sciences and Humanities
Kod Erasmusa: E-ZARAGOZ01
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi:
Informacje dla Niepełnosprawnych: w budynkach podjazdy dla wózków; pomoc zależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności

ZHAW School of Management and Law - Winterthur, Szwajcaria

Poziom: licencjackie, magisterskie

Język: angielski, niemiecki

Kierunek: Business Studies

Program: stypendium rządowe

Finansowanie: Grant 440 CHF

Wydział/Jednostka:
Kod Erasmusa: CH-ZURICH19
Czas trwania pobytu: semestr 
Uwagi: wysokie koszty utrzymania,wyjazdy do Szwajcarii są finansowane przez rząd szwajcarski,  język angielski - wymagany poziom C1; w przypadku nieposiadania certyfikatów językowych wymagany test wewnętrzyny Oxford Placement, nowe kursy w języku angielskim
Informacje dla Niepełnosprawnych:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności