O Nas

Działalność Biura Programów Zagranicznych ma charakter administracyjny i informacyjno – doradczy. Ponadto Biuro koordynuje i rozwija ważne z punktu widzenia strategii UEK kontakty zagraniczne, przyczyniając się tym samym do budowania polityki międzynarodowej Uczelni. Polega ona na zacieśnianiu współpracy ze strategicznymi partnerami zagranicznymi, wzroście udziału studentów z zagranicy w zajęciach, umiędzynarodowieniu programów studiów oraz włączeniu do nich elementu mobilności młodzieży.

Realni ludzie, realne wybory, realne sukcesy

Zakres działalności Biura obejmuje:

 • nawiązywanie i podtrzymywanie sieci bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi, szkołami partnerskimi i innymi przedstawicielstwami działającymi na światowym rynku edukacyjnym;
 • reprezentowanie interesów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz lobbying wobec ośrodków akademickich w Europie i poza Europą oraz innych instytucji i organizacjach, których działalność może okazać się pomocna przy budowaniu polityki zagranicznej Uczelni;
 • przekazywanie Władzom Uczelni informacji o sytuacji w obrębie współpracy z instytucjami partnerskimi, uruchamianych programach i inicjatywach dotyczących branży edukacyjnej;
 • poszukiwanie partnerów projektów w celu nadania właściwego kierunku działaniom związanym z edukacją studentów UEK poza granicami kraju;
 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz celów realizowanych przez Biuro Programów Zagranicznych;
 • realizowanie założeń edukacyjnych programów unijnych i umów wielostronnych (Erasmus, CEEPUS; EMBS, podwójne dyplomy, stypendia rządowe, szkoły letnie, Transekonimik, etc);
 • funkcjonowanie jako punkt kontaktowo - informacyjny dla studentów;
 • administrowanie studiów w języku angielskim, które oferuje Uczelnia;
 • przygotowywanie i realizowanie nowych projektów;
 • archiwizowanie danych na temat zrealizowanych projektów i danych dotyczących przeszłości Biura
 • prowadzenie szkół letnich;
 • ścisłą współpracę z innymi biurami Uczelni, realizującymi podobne cele (Akademickie Centrum Kariery, Dział Współpracy Międzynarodowej, Centrum Promocji, Kancelaria Rektora, organizacje studenckie).
   

Lista spraw w jakich można zwracać się do pracowników Biura Programów Zagranicznych:

 • obsługa administracyjna współpracy z partnerskimi uczelniami zagranicznymi;
 • przekazywanie wszystkich niezbędnych informacji na temat Uczelni
 • obsługa administracyjna i doradcza wyjazdów studentów za granicę;
 • obsługa administracyjna i doradcza obcokrajowców odbywających studia w Uczelni;
 • pomoc w realizacji i tworzeniu nowych projektów korzystnych z punktu widzenia interesu Uczelni;
 • obsługa administracyjna studiów prowadzonych w języku angielskim;
 • obsługa administracyjna programów współpracy europejskiej (ERASMUS+, CEEPUS, umowy wielostronne, szkoły letnie, etc);
 • obsługa wszystkich innych zadań związanych ze współpracą z zagranicą powierzonych przez Władze Uczelni.
   

Prospectus UEK

 

Agencje rekrutacyjne współpracujące z UEK

 

Think Poland     Europe Study Centre    Flat World Educational Solutions Organization     

 

Agencje rekrutacyjne stowarzyszone z UEK

 

Zloty Student     Univer PL   

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności