O Nas

Działalność Biura Programów Zagranicznych ma charakter administracyjny i informacyjno – doradczy. Ponadto Biuro koordynuje i rozwija ważne z punktu widzenia strategii UEK kontakty zagraniczne, przyczyniając się tym samym do budowania polityki międzynarodowej Uczelni. Polega ona na zacieśnianiu współpracy ze strategicznymi partnerami zagranicznymi, wzroście udziału studentów z zagranicy w zajęciach, umiędzynarodowieniu programów studiów oraz włączeniu do nich elementu mobilności młodzieży.

Międzynarodowy profil Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie najlepiej odzwierciedla jego misję i cele związane z internacjonalizacją. W osiągnięciu sukcesu na tym polu - spełnienia najwyższych standardów we wszystkich obszarach nauczania i zarządzania w warunkach rosnącej globalizacji i oczekiwań edukacyjnych środowiska akademickiego i biznesowego – pomaga Uczelni Biuro Programów Zagranicznych. Zespół BPZ odpowiada za nawiązywanie i podtrzymywanie sieci bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi, szkołami partnerskimi i innymi przedstawicielstwami działającymi na światowym rynku edukacyjnym oraz reprezentuje  interesy Uczelni wobec ośrodków akademickich w Europie i poza Europą. Celem działalności Biura jest także  poszukiwanie partnerów w celu nadania właściwego kierunku działaniom związanym z edukacją studentów UEK poza granicami kraju oraz promocja tej części działalności Uczelni. BPZ realizuje założenia edukacyjne programów unijnych i umów wielostronnych (Erasmus+, CEEPUS, EMBS, podwójne dyplomy, stypendia rządowe, szkoły letnie, Transekonimik, etc), administrując programy i angażując się w ich realizację oraz dbając o ich właściwy przebieg. Odrębnym zakresem obowiązków podejmowanym przez Biuro jest funkcjonowanie jako punkt kontaktowo - informacyjny dla studentów oraz  miejsce przygotowywania i realizowania nowych projektów unijnych. W ramach współpracy wewnętrznej Biuro ściśle współdziała z innymi jednostkami Uczelni, realizującymi podobne cele (Akademickie Centrum Kariery, Dział Współpracy Międzynarodowej, Centrum Promocji, Kancelaria Rektora, organizacje studenckie, dziekanaty).

 

 

Lista spraw w jakich można zwracać się do pracowników Biura Programów Zagranicznych:

  • obsługa administracyjna współpracy z partnerskimi uczelniami zagranicznymi;
  • przekazywanie wszystkich niezbędnych informacji na temat możliwości roszerzania współpracy zagranicznej z Uczelnią;
  • obsługa administracyjna i doradcza wyjazdów studentów za granicę;
  • obsługa administracyjna i doradcza obcokrajowców odbywających studia w Uczelni;
  • pomoc w realizacji i tworzeniu oraz koorynacji nowych projektów korzystnych z punktu widzenia interesu Uczelni;
  • obsługa administracyjna studiów prowadzonych w języku angielskim;
  • obsługa administracyjna programów współpracy europejskiej (ERASMUS+, CEEPUS, umowy wielostronne, szkoły letnie, etc);
  • obsługa wszystkich innych zadań związanych ze współpracą z zagranicą powierzonych przez Władze Uczelni.
     

Materiały promocyjne do pobrania

 

 

Prezentacja BPZ

 

Prospectus

 

Praktyczne informacje w języku angielskim

Prospective Students

 

Erasmus+

Bilateral Exchange

Podwójny dyplom

 

English Track

Polish Module

 

Polish Path

 

Program Art&Business - SPINAKER 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności