Informacje na temat studiów doktoranckich w języku angielskim w zakresie Economics, Finance and Management (EFM), dotyczy wyłącznie studentów, którzy dołączyli do programu w latach 2010-2018.

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt: Szkoła Doktorska UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

tel. +48 12 293 51 15

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

Sekretariat Centrum Kształcenia Doktorantów

i Obsługi Postępowań Doktorskich

tel. +48 12 293 51 15

Pawilon B pok. 275

szkola.doktorska@uek.krakow.pl

Strona internetowa

 

 Informacje w pigułce:

 • Studia trwają 3 lata;
 • Zajęcia odbywają się w formie czterech zjazdów weekendowych rocznie;
 • Plan niestacjonarnych studiów doktoranckich umożliwia osobom pracującym aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 • Dwa pierwsze lata studiów poświęcone są realizacji przedmiotów wiodących, a także przedmiotów związanych z prowadzeniem badań naukowych, pisaniem artykułów i rozpraw naukowych;
 • Podczas trzeciego roku studiów studenci realizują wybrane przedmioty związane z tematyką ich pracy doktorskiej;
 • W programie studiów przewidziano warsztaty przygotowujące studentów do publicznych wystąpień na konferencjach oraz do obrony pracy doktorskiej;
 • Podczas realizacji programu studenci uczestniczą w indywidualnych seminariach doktoranckich, podczas których prezentują wyniki przeprowadzanych badań oraz postępy w pisaniu pracy doktorskiej;
 • Chętni studenci będą mieli okazję przygotować i poprowadzić własny kurs w języku angielskim dla studentów studiów licencjackich i magisterskich;
 • Wymagana jest bardzo dobra znajomość  języka angielskiego (potwierdzona certyfikatem), wyższe wykształcenie (magister lub ekwiwalentny) oraz predyspozycje do prowadzenia innowacyjnych, wielodyscyplinarnych badań naukowych;
 • Program stworzony dla osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania;
 • Uczestnicy nabywają umiejętności niezbędnych w pracy naukowej i dydaktycznej oraz potrzebnych na szczeblu menedżerskim;
 • Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie konkretnych dyscyplin;
 • opłaty za studia;
 • Dane konta bankowego, na które czesne (płatne w EURO) powinni wpłacać studenci spoza UE:

ALIOR Bank SA
ul. Kielecka 27, 31-526 Kraków
PL 14 2490 0005 0000 4600 9530 0831
SWIFT ALBPPLPW
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ul. Rakowicka 27
Kraków 31-510,
Polska

 • Dane konta bankowego, na które czesne (płatne w złotówkach) powinni wpłacać studenci z krajów UE:

ALIOR Bank SA
ul. Kielecka 27, 31-526 Kraków
PL 34 2490 0005 0000 4600 9944 4214
SWIFTALBPPLPW
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ul. Rakowicka 27
Kraków 31-510,
Polska

 

 

Łukasz Smug

Łukasz Smug

Kontakt w sprawie: zarządzania harmonogramami studiów w języku angielskim na specjalnościach Corporate Finance, International Business, Applied Informatics, Modern Business, kontakt z obecnymi studentami zagranicznymi studiującymi w języku angielskim.

tel.: (12) 293 54 86

e-mail:smugl@uek.krakow.pl

pokój 1.5

Marta Voloshyn

Kontakt w sprawie: programu Polish Module i English Module oraz rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim. 

Kontakt wyłącznie drogą mailową. 

e-mail:m.voloshyn14@gmail.com

pokój 1.1

Marta Voloshyn
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności