Baza dokumentów

Tutaj pobierzesz wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do załatwienia wszelkich formalności

Co mnie interesuje?
Pobierz0.30MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.02MB Zaświadczenie o zatrudnieniu przez UEK
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.02MB Wniosek o zgodę na połączenie wyjazdu służbowego z prywatnym
Pobierz0.03MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.02MB Zał nr 6 - oświadczenie - samochód prywatny
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.33MB Zarządzenie_Rektora
Pobierz0.25MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.03MB Wniosek o udzielenie urlopu
Pobierz0.04MB Wniosek wyjazdowy-SKIEROWANIE
Pobierz0.05MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.02MB dla PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM
Pobierz0.04MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.13MB Tabela_K131_2
Pobierz0.03MB Wniosek o udzielenie urlopu płatnego
Pobierz0.04MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.05MB course choice summer 23_24
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.03MB Confirmation_letter_STA
Pobierz0.11MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.03MB Confirmation_letter_STT
Pobierz0.04MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB Green_travel_przed
Pobierz0.00MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB Green_Travel_po
Pobierz0.05MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB Green Travel_przed_ost
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.06MB MA_teaching&training_KA131_2023
Pobierz0.05MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.06MB MA_teaching_KA131_2023_STA
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.06MB MA_training_KA131_2023_STT
Pobierz0.02MB załącznik nr. 6
Pobierz0.03MB confirmation_letter_TEACHING_STA
Pobierz0.20MB Kalendarz akademicki
Pobierz0.03MB Confirmation_letter_TEACHING_STT
Pobierz0.72MB uczelnie posiadające kartę ECHE
Pobierz0.25MB Tylko wersja angielska
Pobierz2.71MB Uczelnie z umowami na stronę BPZ_21112023
Pobierz0.20MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.04MB WNIOSEK O WYJAZD POZA GRANICĘ KRAJU – SKIEROWANIE - nauczyciele akademiccy
Pobierz0.17MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.03MB Wniosek wyjazdowy-SKIEROWANIE_administracja
Pobierz0.00MB
Pobierz0.33MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.04MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.19MB
Pobierz0.73MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.40MB Procedura obrony on-line
Pobierz0.02MB Opis kursu_E+_KA171
Pobierz0.03MB Proposed training description_Adm_K171
Pobierz0.00MB Proposed training description_Adm_K171
Pobierz0.03MB Indywidualny-Tryb-Odbywania-Zajec-ITZ_23
Pobierz0.45MB fact_sheet_update_grudzien
Pobierz0.04MB Indywidualny tryb odbywania zajęć
Pobierz0.05MB Formularz BIP
Pobierz10.89MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB BIP_oświadczenie_green_travel
Pobierz0.29MB Kwestionariusz stypendysty
Pobierz0.04MB Tylko wersja angielska
Pobierz2.44MB Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów UEK 2020_2021
Pobierz0.03MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.23MB Regulamin studiów
Pobierz0.04MB Opłata_za_studia_zarządzenie_z_2019
Pobierz0.00MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.04MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.04MB Wzór umowy na rok akademicki 2020/2021
Pobierz0.12MB Umowa_POWER_2021
Pobierz0.04MB Grant agreement model for Erasmus+ studies within Programme Countries academic year 2020/2021
Pobierz0.14MB Umowa_POWER_EN
Pobierz0.08MB KA103-2020_GrantAgreement_umowa
Pobierz0.02MB Obsługa_hybrydowa
Pobierz0.01MB Zwolnienie z opłaty za usługę edukacyjną
Pobierz0.11MB EOG_befor_LA
Pobierz0.08MB EOG_during_LA
Pobierz0.07MB EOG_after_LA
Pobierz0.09MB Covid_art
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.15MB Logo EOG_ost
Pobierz0.10MB EOG_after_LA_ost
Pobierz0.04MB Aplikacja - PhD
Pobierz0.14MB EOG_befor_LA_ost
Pobierz0.12MB EOG_during_LA_ost
Pobierz1.42MB Artykuł - Ecoinnowacja
Pobierz0.02MB Formularz_wielostronne_ost
Pobierz0.05MB Opłaty za PhD - cudzoziemcy
Pobierz1.88MB Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
Pobierz0.02MB RODO_szkoła_letnia
Pobierz5.57MB Ulotka_Asia_ENBS
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.43MB International Week_artykuł
Pobierz0.54MB Nowy regulamin czerwiec 21
Pobierz0.08MB Ankieta_EOG
Pobierz0.19MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.17MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.07MB ORDINANCE_1_PhD
Pobierz0.06MB ORDINANCE _2_PhD
Pobierz0.01MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.20MB Public Economy and Administration - program
Pobierz0.22MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.54MB power-HE-2020_warunki-dodatek-socjalny
Pobierz0.58MB power-HE-2020_warunki-niepelnosprawnosc
Pobierz0.06MB Kopia Kopia pliku 2020_wniosek-student-niepelnosprawny
Pobierz0.48MB summer_COURSES FOR INCOMING EXCHANGE STUDENTS 2021_22
Pobierz0.75MB Guide-update
Pobierz0.02MB Green Travel
Pobierz0.26MB Rules and Regulations
Pobierz0.01MB Oświadczenie_green travel
Pobierz30.05MB Opisy kursów
Pobierz0.03MB Regulamin_ wyjazdów_ostatni
Pobierz0.03MB Only English version
Pobierz0.84MB Nowe opisy przedmiotów
Pobierz1.16MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.00MB Nowe opisy przedmiotów
Pobierz0.02MB rekrutacji w ramach umów wielostronnych na rok akademicki 2022/23.
Pobierz0.01MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB Only English version
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.02MB Zasady kwalifikacji językowej_ost
Pobierz0.01MB Kwestionariusz rekrutacyjny - wymiana poza UE
Pobierz0.11MB 1_ORDINANCE Rector of the Cracow University of Economics No. R.0211.6.2022
Pobierz0.30MB RULES FOR ORGANIZING TESTS and EXAMS
Pobierz0.11MB 1_zarządzenie_2022
Pobierz0.30MB 2_zarządzenie_2022
Pobierz0.32MB Regulamin PP
Pobierz19.78MB Prospectus_22
Pobierz4.46MB Only English version
Pobierz0.69MB Only English version
Pobierz0.10MB LA_master_DD
Pobierz0.24MB Only English version
Pobierz0.12MB LA_licencjat_DD
Pobierz6.73MB Tylko wersja angielska
Pobierz2.32MB Tylko wersja angielska
Pobierz2.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.36MB Only English version
Pobierz0.16MB Holandia - wymogi wizowe
Pobierz0.00MB Only English version
Pobierz0.46MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.32MB Opłaty_za_PP
Pobierz0.27MB Wymagania językowe - Szwajcaria
Pobierz0.17MB Eisenstadt
Pobierz2.46MB Uczelniane zasady Erasmus+ 2021/22
Pobierz0.01MB English REQUIRMENTS
Pobierz0.02MB Druga_2022_non_UE
Pobierz0.04MB Application Procedure
Pobierz0.01MB Kwestionarisz_poza_UE
Pobierz0.24MB Fee_ET_free mover
Pobierz0.01MB Only English version
Pobierz2.58MB Zima_22_23_STEP
Pobierz0.09MB RODO_Szkoła_językowa
Pobierz0.02MB Zgoda_rodziców
Pobierz0.08MB Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Pobierz0.05MB Oświadczenie o wyrażeniu zgody na marketing
Pobierz0.22MB Subject choice_zima_2021_22
Pobierz0.06MB Subject choice_summer_2021_22
Pobierz0.02MB Confirmation letter_ost
Pobierz0.13MB Licencjat_promo
Pobierz0.13MB Magister_promo
Pobierz0.20MB Exchange report
Pobierz0.17MB Only English version
Pobierz0.02MB Opłaty za PhD
Pobierz0.16MB Only English version
Pobierz0.37MB Girona_kusty_po_ang
Pobierz0.37MB Girona_semestr_letni
Pobierz0.03MB Harmonogram Polish Path
Pobierz0.67MB Instrukcja OLA
Pobierz0.13MB Sprawozdanie z wymiany_polska wersja
Pobierz3.43MB Sylabus_+2
Pobierz0.29MB Kwestionariusz_2022
Pobierz0.06MB Course choice_winter 2022_23
Pobierz0.67MB Only English version
Pobierz0.02MB Podstawa_aplikacja_polska
Pobierz0.00MB Only English version
Pobierz0.02MB Podstawa_aplikacja_angielska
Pobierz0.67MB Only English version
Pobierz0.05MB RODO_polska_wersja
Pobierz0.03MB Regulamin_Trans_2022
Pobierz0.01MB Regulamin_Podstawa_polski
Pobierz0.02MB Wykaz zaliczeń przedmiotów realizowanych w uczelni przyjmującej_Trans
Pobierz0.02MB Formularz zgłoszeniowy_Trans_2022
Pobierz0.02MB Certyfikaty językowe_ang
Pobierz0.00MB Czech University of Life Sciences Praguage - Praga, Czechy
Pobierz0.28MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.03MB Porozumienie o programie zajęć
Pobierz0.11MB Wyniki-umowy_wielostronne_czerwiec_2022
Pobierz0.01MB Green_travel_lipiec_2022
Pobierz0.23MB K103_zasady_finasowania_pracownicy
Pobierz0.35MB K103_zasady_finansowania
Pobierz0.02MB Green
Pobierz0.26MB Regulamin Polish Module
Pobierz0.01MB Oświadczam
Pobierz0.27MB Zarządzenie_opłaty_lipiec_2022
Pobierz0.02MB Regulamin rekrutacji na częściowe studia zagraniczne
Pobierz2.54MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.03MB Recruitment_regulations
Pobierz0.44MB Stypendium w USA
Pobierz0.00MB USA - stypendium
Pobierz0.80MB Sylwia_Bangkok
Pobierz7.31MB Living in Krakow
Pobierz1.08MB SPIN_PREZENTACJA
Pobierz0.67MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.02MB Porozumienie_plan_studiów_Trans
Pobierz0.28MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.05MB Tylko wersja angielska
Pobierz1.65MB BPZ_prezentacja
Pobierz0.00MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB English requirements
Pobierz7.31MB Tytuł [PL]
Pobierz0.03MB Tytuł [PL]
Pobierz0.03MB Tytuł [PL]
Pobierz2.59MB stypendiu_Hiroszima
Pobierz0.00MB Wykładowcy_Kubińska
Pobierz0.18MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.05MB Tylko wersja angielska
Pobierz10.89MB
Pobierz0.24MB English Module_application form_ost
Pobierz0.01MB Wymagania językowe_Groningen
Pobierz10.89MB Tytuł [PL]
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.53MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.15MB Regulamin_SPINAKER
Pobierz0.00MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.13MB Tylko wersja angielska
Pobierz1.19MB Japonia_zip
Pobierz0.10MB SPINAKER_wizy
Pobierz0.10MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.12MB Harmonogram_Polish Path
Pobierz0.00MB Uczelniane zasady wyjazdów i finasowania mobilności studentów i abslowentów UEK w ramach programu Erasmus+ (K 131) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Pobierz0.24MB Fromularz zgłoszeniowy_Polish Module
Pobierz2.44MB Uczelniane zasady
Pobierz0.24MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.02MB Green_Travel_styczeń_2023
Pobierz0.24MB Only Russian version
Pobierz0.41MB Stawki PO WER
Pobierz0.06MB Porozumienie_o_programie_styczeń_2023
Pobierz0.37MB Dodatek socjalny
Pobierz0.45MB Lista uczelni z wolnymi miejscami - rekrutacja dodatkowa 2023
Pobierz0.06MB Wniosek_student_niepełonosprawny
Pobierz0.03MB
Pobierz0.35MB Info_niepełnosprawni
Pobierz0.00MB Tytuł [PL]
Pobierz0.10MB LA_before_Erasmus+
Pobierz0.00MB
Pobierz0.08MB LA_during_Erasmus+
Pobierz0.00MB Tytuł [PL]
Pobierz0.06MB LA_after_Erasmus+
Pobierz0.09MB grading system
Pobierz0.11MB LA_befor_non-Erasmus
Pobierz0.03MB Regulamin_Szkoła_letnia_niemieckiego_2023
Pobierz0.09MB LA_during_non-Erasmus
Pobierz0.03MB Regulamin_Szkoła_letnia_niemieckiego_2023_ost
Pobierz0.05MB LA_after_non-Erasmus
Pobierz0.03MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.04MB SPINAKER PROGRAM
Pobierz0.29MB Kwestionariusz_stypendysty_Erasmus+_maj_2023
Pobierz0.62MB Opinia studentki_double_diploma
Pobierz1.46MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.44MB Tylko wersja angielska
Pobierz1.30MB Brochure_Vademecum_wrzesień_2023
Pobierz0.04MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.32MB Tytuł [PL]
Pobierz0.01MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.54MB Tylko wersja angielska
Pobierz4.09MB Prospectus_czerwiec_2023_ost
Pobierz0.01MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.17MB Spinaker_regulamin_ost
Pobierz0.15MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.14MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.88MB
Pobierz0.10MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.00MB 1
Pobierz0.00MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.88MB Autumn_1
Pobierz1.98MB 1_STEP_2023_24
Pobierz0.72MB Tabela_1
Pobierz0.72MB Tabela_2
Pobierz1.10MB Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Pobierz0.21MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.04MB Instrukcja dla ubezpieczonych
Pobierz0.02MB Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz0.03MB Transekonomik_aplikacja_z_UEK
Pobierz0.02MB Bilety lotnicze - procedura zakupu
Pobierz5.36MB Zasady realizacji wyjazdów i finansowania
Pobierz0.02MB Struktura zastępstw
Pobierz0.10MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB Wykaz placówek banku obsługującego UEK
Pobierz0.33MB Zarządzenie Rektora nr R.0121.83.2021 z 22 grudnia 2021 r. ws. zasad kierowania pracowników UEK i osób wykonujących umowy cywilno-prawne za granicę oraz zasad odbywania podróży służbowych poza granicami kraju
Pobierz0.00MB ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.83.2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku
Pobierz0.33MB Zarządzenie rektora
Pobierz0.02MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.37MB Zasady odbywania podróży zagranicznych
Pobierz0.37MB ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 października 2022 r.
Pobierz0.03MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.03MB Wniosek wyjazdowy - delegacja
Pobierz0.00MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.04MB Wniosek wyjazdowy - skierowanie - nauczyciele
Pobierz0.03MB Wniosek o udzielenie urlopu płatnego - nauczyciele
Pobierz0.12MB Semestr leni
Pobierz0.04MB Wniosek wyjazdowy - skierowanie- admin
Pobierz0.02MB Wniosek o wyrażenie zgody na zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dot. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Pobierz0.05MB Dyspozycja wypłaty gotówkowej
Pobierz0.15MB Tylko wersja angielska
Pobierz0.01MB Upoważnienie do odbioru zaliczki w zastępstwie
Pobierz0.53MB Erasmus Policy Statement 2021-2027
Pobierz0.02MB Formularz przelewu
Pobierz0.02MB Oświadczenie o poniesionych kosztach
Pobierz0.02MB Rozliczenie wyjazdu zagranicznego - delegacja
Pobierz0.13MB Zarządzenie Rektora COVID-19
Pobierz0.02MB Rozliczenie wyjazdu zagranicznego - skiertowanie
Pobierz0.03MB Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora - wyjazd zagraniczny
Pobierz0.03MB Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego - nauczyciele akademiccy
Pobierz0.02MB Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora - wyjazd zagraniczny
Pobierz0.03MB Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Pobierz0.22MB Akademik - info
Pobierz2.08MB Artykuł - Informacje o programie Erasmus+
Pobierz2.14MB Artykuł - rekrutacja na stypendia 2015/2016
Pobierz4.94MB Artykuł - relacja ze stypendium Erasmus+
Pobierz0.91MB Artykuł - Double Diploma
Pobierz0.38MB Artykuł - Blog Erasmusa
Pobierz0.03MB Aplikacja zgłoszeniowa - English Track
Pobierz0.04MB Aplikacja zgłoszeniowa - Mentor
Pobierz0.29MB Aplikacja zgłoszeniowa dla zagranicznych
Pobierz5.63MB Artykuł - rola ESN w umiędzynarodowieniu uczelni wyższych PL
Pobierz0.74MB Artykuł - rola ESN w umiędzynarodowieniu uczelni wyższych EN
Pobierz0.01MB Aplikacja zgłoszeniowa - język polski dla studentów
Pobierz0.21MB Erasmus+ - pakiet informacyjny MSZ
Pobierz1.26MB JUFE - aplikacja
Pobierz0.03MB JUFE - dostępne przedmioty
Pobierz0.17MB Regulamin - English Module
Pobierz0.17MB Regulamin Polish Path
Pobierz0.13MB Opłaty - Polish Path
Pobierz0.11MB ENBS - academic rules
Pobierz0.26MB ENBS - operational handbook
Pobierz0.02MB Strategia mobilności międzynarodowej pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pobierz0.03MB Szkoła letnia języka polskiego
Pobierz0.12MB Aplikacja zgłoszeniowa - Polish Path
Pobierz0.79MB STEP - HUE fact sheet
Pobierz0.03MB Aplikacja zgłoszeniowa - Szkoła letnia języka niemieckiego
Pobierz0.24MB Aplikacja zgłoszeniowa - English Module
Pobierz0.03MB Aplikacja zgłoszeniowa - Transekonomik - przyjeżdżający
Pobierz1.00MB Aplikacje - STEP
Pobierz0.36MB Archiwum
Pobierz0.29MB BPZ_2014
Pobierz0.09MB Certyfikat medyczny
Pobierz0.02MB Confirmation letter z uczelni partnerskiej
Pobierz0.04MB Dokumenty - stypendium socjalne - studia w języku angielskim - PL
Pobierz0.03MB Dokumenty - stypendium socjalne - studia w języku angielskim - EN
Pobierz0.06MB Document case - Double Diploma
Pobierz0.02MB Dokumenty wymagane przez dziekanat - Double Diploma
Pobierz0.07MB English Track - syllabusy
Pobierz0.05MB Erasmus Policy Statement 2007-2013
Pobierz1.01MB Erasmus Policy Statement 2014-2020
Pobierz2.22MB Flyer - STEP
Pobierz0.52MB Erasmus Charter 2014-2020
Pobierz0.12MB Egzamin wstępny - Master
Pobierz0.14MB IFA - program studiów
Pobierz0.03MB Informacje wstępne - English Track
Pobierz0.03MB KEK - CF - mgr - EN
Pobierz0.04MB KEK - CF - lic - EN
Pobierz0.03MB KEK - IB - lic - ENG
Pobierz0.03MB KEK - IB - mgr - ENG
Pobierz0.03MB KEK - IB - lic - PL
Pobierz0.03MB KEK - CF - mgr - PL
Pobierz0.03MB KEK - IB - mgr - PL
Pobierz0.03MB KEK - CF - lic - PL
Pobierz0.13MB Konta bankowe - opłaty Polish Path
Pobierz0.14MB Koszt - English Module
Pobierz0.13MB Koszt - English Track - wersja komercyjna
Pobierz0.13MB Koszt - English Track - EN
Pobierz0.13MB Koszty English Track - PL
Pobierz0.07MB Koszty - studia
Pobierz0.14MB Koszty - PhD
Pobierz0.02MB Kwestionariusz osobowy - kandydaci z UE
Pobierz0.02MB Kwestionariusz wolontariusza
Pobierz0.03MB Kwestionariusz osobowy - kandydaci spoza UE
Pobierz0.33MB Learning agreement Double Diploma - licencjat
Pobierz0.16MB Legalisation, translation, recognition
Pobierz0.14MB Legalisation, translation
Pobierz0.30MB Learning agreement Double Diploma - magister
Pobierz0.02MB Lista certyfikatów potwierdzających znajomość języka - English Track
Pobierz0.06MB Lista certyfikatów potwierdzających znajomość języka - English Module
Pobierz0.02MB Mentor - wersja dla studentów zagranicznych
Pobierz0.03MB Mentor - wersja dla studentów UEK
Pobierz0.04MB Non-EU as EU
Pobierz4.30MB Opisy przedmiotów - CF - dzienne licencjackie
Pobierz4.26MB Opisy przedmiotów - CF - wieczorowe licencjackie
Pobierz1.58MB Opisy przedmiotów - CF - dzienne magisterskie
Pobierz1.47MB Opisy przedmiotów - CF - wieczorowe magisterskie
Pobierz0.05MB Opisy przedmiotów - Kurs Przygotowawczy - General English Course
Pobierz0.02MB Opisy przedmiotów - Kurs Przygotowawczy - Mathematics
Pobierz0.04MB Opisy przedmiotów - Kurs Przygotowawczy - Business English Course
Pobierz2.93MB Opisy przedmiotów - Product Manager
Pobierz0.02MB Opłata manipulacyjna - Szkoła letnia języka niemieckiego
Pobierz0.03MB Orzeczenie lekarskie - English Module
Pobierz0.30MB Oświadczenie rodziców niepełnoletniego studenta - studia w języku angielskim
Pobierz0.01MB Oświadczenie finansowe
Pobierz0.10MB Pełne informacje na temat zakwaterowania - zagraniczni
Pobierz0.63MB Plakat - Szkoła letnia języka niemieckiego
Pobierz0.08MB Plan studiów - Corporate Finance and Accounting
Pobierz0.05MB Plan zajęć - Product Manager
Pobierz0.03MB Po egzaminie dyplomowym - Double Diploma
Pobierz0.12MB Polish Path - plan zajęć
Pobierz0.03MB Po przyjeździe - Double Diploma
Pobierz0.06MB Porozumienie o planie zajęć - Transekonomik
Pobierz0.03MB Po złożeniu pracy licencjackiej lub magisterskiej - Double Diploma
Pobierz0.02MB Program PhD do 2012/2013
Pobierz0.04MB Program PhD 2013/2014
Pobierz0.03MB Program PhD 2014/2015
Pobierz0.19MB Program PhD 2015/2016
Pobierz0.19MB Programy - IB - licencjackie
Pobierz0.15MB Programy - IB - magisterskie
Pobierz0.29MB Programy - CF - licencjackie - 2012/13
Pobierz0.24MB Programy - CF - magisterskie
Pobierz0.21MB Programy - CF - licencjackie - 2013/14 - 2014/15
Pobierz0.03MB Przed przyjazdem - Double Diploma
Pobierz0.03MB Przed złożeniem pracy licencjackiej + egzamin dyplomowy - Double Diploma
Pobierz0.34MB Przewodnik dla studentów - wersja rosyjska
Pobierz0.29MB Przewodnik dla studentów - wersja ukraińska
Pobierz0.03MB Przed złożeniem pracy licencjackiej - Double Diploma
Pobierz0.41MB Przewodnik - Kurs Przygotowawczy
Pobierz0.03MB Przyjęcia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Pobierz0.02MB Potwierdzenie kompetencji językowych - zagraniczni
Pobierz0.12MB Regulamin - Polish Path
Pobierz0.03MB Regulamin domu studenckiego
Pobierz0.31MB Regulamin studiów 2015 PL
Pobierz0.23MB Regulamin Polish Module
Pobierz0.15MB Regulamin odpłatności na studiach doktoranckich EN
Pobierz0.47MB Regulamin odpłatności na studiach doktoranckich 2015 PL
Pobierz0.14MB Regulamin pomocy materialnej EN
Pobierz0.17MB Regulamin pomocy materialnej PL
Pobierz0.13MB Regulamin rekrutacji na wyjazdy zagraniczne - wersja EN
Pobierz0.03MB Regulamin Szkoły letniej języka niemieckiego
Pobierz0.21MB Regulamin studiów 2015 ENG
Pobierz0.13MB Rekrutacja na English Module - PL
Pobierz0.13MB Rekrutacja na English Module - EN
Pobierz0.17MB Rekrutacja - wyjazdy na częściowe studia zagraniczne- informacje ogólne - wersja PL
Pobierz0.16MB Rekrutacja - wyjazdy na częściowe studia zagraniczne- informacje ogólne - wersja angielska
Pobierz0.03MB Request for Diploma - Double Diploma
Pobierz0.05MB Requirements for Bachelor and Master thesis - IB
Pobierz0.04MB Requirements for Bachelor and Master thesis - CF
Pobierz0.48MB Stypendium ISTAO
Pobierz0.07MB Test online - język angielski
Pobierz0.06MB Uczelniane zasady finansowania - wyjazdy na studia i praktyki Erasmus+ 2015/2016
Pobierz0.02MB Uznawanie certyfikatów wydanych za granicą
Pobierz0.60MB Warunki otrzymania stypendium PO WER - stypendium socjalne
Pobierz0.30MB Warunki otrzymania stypendium PO WER - studenci niepełnosprawni
Pobierz0.02MB Wniosek o rozłożenie na raty/zmianę terminu opłaty - studia w języku angielskim
Pobierz0.08MB Wniosek o stypendium PO WER dla studentów niepełnosprawnych
Pobierz0.03MB W trakcie trwania semestru - Double Diploma
Pobierz0.10MB Wysokość opłat - studia w języku angielskim NON-EU EN
Pobierz0.06MB Wysokość opłat - studia w języku angielskim EU - PL
Pobierz0.19MB Wysokość opłat - studia w języku angielskim NON-EU PL
Pobierz0.05MB Wysokość opłat - studia w języku angielskim EU - EN
Pobierz0.04MB Zaliczenie pracy zawodowej - studia w języku angielskim PL
Pobierz0.04MB Zaliczenie pracy zawodowej - studia w języku angielskim EN
Pobierz0.18MB Zarządzenie w sprawie wysokości opłat - studia doktoranckie PL
Pobierz0.20MB Zarządzenie w sprawie wysokości opłat - studia doktoranckie EN
Pobierz0.15MB Zasady rekrutacji - dzienne licencjackie - kandydaci z Unii Europejskiej
Pobierz0.16MB Zasady rekrutacji - dzienne magisterskie - kandydaci z Unii Europejskiej
Pobierz0.14MB Zasady rekrutacji - licencjackie - kandydaci spoza Unii Europejskiej
Pobierz0.14MB Zasady przyjęć - Kurs przygotowawczy języka angielskiego
Pobierz0.01MB Zasady rekrutacji - Polish Module - wersja angielska
Pobierz0.14MB Zasady rekrutacji - magisterskie - kandydaci spoza Unii Europejskiej
Pobierz0.02MB Zgoda rodziców na finansowanie - studenci wyjeżdżający PL
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności