CEEPUS - kraje Europy Centralnej i Bałkanów

Uroki Europy Środkowej 

Central European Exchange Program for University Studies  jest programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej i krajów bałkańskich.

 • Brak transferu pieniędzy (tzw. współpraca bezdewizowa) - każdy kraj uczestniczący zabezpiecza odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej;
 • Do obsługi wykorzystywane są istniejące jednostki organizacyjne, w strukturach których wyodrębniane są tzw. Krajowe Biura Programu CEEPUS (NCO);
 • W sytuacji, kiedy szkoła wyższa wchodzi do projektu jako uczelnia partnerska, wyznaczani są koordynatorzy, którzy ustalają "ruch osobowy" wewnątrz danego projektu, w ramach przyznanych limitów stypendialnych;
 • W ramach programu CEEPUS dostępne są stypendia dla studentów, którzy ukończyli minimum I rok studiów (mogą w nim brać udział studenci I, II i III stopnia);
 • Studenci przebywają na stypendium  w trybie semestralnym - od 4 do 10 miesięcy. Istnieje również możliwość aplikowania na stypendia krótkoterminowe (krótsze niż 3 miesiące) - projekty naukowe związane z pracami dyplomowymi. Zarówno program studiów jak i program projektu musi zostać ustalony ze stroną przyjmującą bezpośrednio przez studenta lub doktoranta jeszcze przed wyjazdem;
 • Istnieje możliwość wyjazdu trybie freemover (poza regularną rekrutacją uczelnianą). Wyjazd w ramach tych opcji możliwy jest jedynie w semestrze letnim, należy pamiętać, że pierwszeństwo mają studenci, których jednostki są uczestnikami danej sieci międzyuczelnianej;
   

 

Procedura kierowania stypendystów na studia zagraniczne

 • Koordynator - Partner zatwierdza elektroniczną wersję aplikacji otrzymaną w systemie CEEPUS III. Czynność ta możliwa jest po wejściu do systemu na stronie internetowej i zalogowaniu się swymi indywidualnymi hasłami;
 • NCO-PL przesyła potwierdzone aplikacje do odpowiedniego Narodowego Biura CEEPUS (NCO) w formie elektronicznej;
 • Zagraniczne NCO przyznaje stypendium i wysyła wszelkie niezbędne informacje na wskazany w aplikacji adres. W przypadku odrzucenia aplikacji generowana jest informacja systemowa skierowana do zainteresowanego poprzez e-mail oraz widoczna w systemie po zalogowaniu na konto;
 • Aplikant winien otrzymać: Letter of Award (przyznanie stypendium), dokumentację dotyczącą zakwaterowania i innych aspektów pobytu w kraju goszczącym, po otrzymaniu informacji o nadaniu stypendium (e-mail systemowy) aplikant jest zobowiązany do zaakceptowania przyznanego stypendium w formie elektronicznej logując się na swoim koncie i akceptując konkretne nadane stypendium (Accept). W przeciwnym razie nie będzie możliwości zakończenia procedury aplikacyjnej, po powrocie stypendysta przekazuje do jednostki kierującej go na stypendium: Koordynatora – Partnera – Biura Programów Zagranicznych: podpisany przez Koordynatora lub Partnera zagranicznego Letter of Confirmation – (formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji), kopię wypełnionego w systemie w ramach konkretnej aplikacji formularza Mobility Report Student – Teacher (w języku angielskim), inne dokumenty wymagane przez uczelnię w ramach jej wewnętrznych przepisów, NCO Polska przyjmuje jedynie kopie Letter of Confirmation i Report generowane z systemu, Uczelnia obciąża NAWA, kosztami przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, według zasad finansowych obowiązujących w programie CEEPUS;
 • Terminy: na semestr zimowy do dnia 15 czerwca - w ramach sieci akademickich, na semestr letni do dnia 30 października - w ramach sieci akademickich, na semestr letni do dnia 30 listopada - w ramach aplikacji Freemover;
 • Obowiązują tylko i wyłącznie aktualne druki listów intencyjnych dostępne do pobrania na stronie internetowej (wypełnione w języku angielskim);
 • Aplikacja wprowadzona powinna zostać do systemu CEEPUS III przez osobę zainteresowaną po zalogowaniu się na swoje konto. Kandydat wprowadza swoją aplikację poprzez komendę Registry New Mobility. Po wprowadzeniu aplikacji kandydat ma możliwość wydrukowania jej z systemu;
   

 

Wysokość stypendium

 

Stypendysta CEEPUS otrzymuje stypendium na każdy miesiąc pobytu, wypłacane w momencie, gdy znajdzie się na przyjmującej go uczelni. Wysokość stypendium uzależniona jest od  kraju docelowego.

 • Stypendia Programu CEEPUS są „całościowe” co oznacza, że w kwocie stypendium zawierają się koszty utrzymania, zakwaterowania i ubezpieczenia w trakcie pobytu stypendysty;
 • Uczelnia pokrywa koszty przejazdu stypendystów na stypendium poza granicami kraju (najtańszym środkiem transportu - bilet II kl. PKP) transport innymi środkami wymaga pisemnej zgody NCO – Polska.
   

 

Rekrutacja

 • Rejestracja i kwalifikacja językowa - szczegóły na stronie internetowej CJ;
 • Rejestracja na e-bpz i składanie dokumentów w BPZ,  pokój 1.5 w budynku Stróżówki: wydrukowana i podpisana aplikacja, średnia ocen z dziekanatu oraz suplement dyplomu licencjackiego (studenci II stopnia), CV w języku obcym oraz kopie zaświadczeń potwierdzających udział w zajęciach w języku obcym, doświadczenie zagraniczne (praca), dodatkową działalność (wolontariat, promocja);
 • Informacje i dokumenty dla zakwalifikowanych studentów w Vademecum
Joanna Jackowska

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, obsługi kontaktu z siecią ENBS, programu STEP (Japonia), studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS, Intensive Program, Short Term Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: poniedziałek do piatku od 11:00 do 13:00 

Małgorzata Trojanowska

Kontakt w sprawie: promocji studiów w języku angielskim i wymiany międzynarodowej, wolontariatu; wymiany z Gruzją, Mołdawią, Rosją, Ukrainą, programu CEEPUS, programu Transekonomik, Szkoły letniej języka niemieckiego; obsługi strony internetowej, materiałów promocyjnych w jezyku angielskim.

tel.: (12) 293 54 86

e-mail: malgorzata.trojanowska@uek.krakow.pl

pokój 1.5

dyżur: piątek od 11:00 do 13:00

Małgorzata Trojanowska
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności