Podwójny dyplom

Dwa asy w rękawie

Skierowany do najambitniejszych. Roczna nauka za granicą to – obok korzyści naukowych i zawodowych - szansa na sprawdzenie swojej dojrzałości, usamodzielnienie się i lepsze poznanie samego siebie.

Informacje w pigułce:

Uczelnie, w których można otrzymać drugi dyplom w Europie i Stanach Zjednoczonych:

 

Niemcy:

 

Fachhochschule Münster - Dyplom licencjata lub magistra w języku niemieckim (należy znać obydwa języki) w ramach rocznego stypendium ERASMUS+

 

Heilbronn University - Dyplom licencjata z informatyki, studia w języku niemieckim w ramach rocznego stypendium ERASMUS+.

 

Fachhochschule Frankfurt am Main - Dyplom licencjata International Business Administration, studia w języku angielskim w państwowej uczelni, wspieranej przez fundusze Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego. Wydział Handlu i Prawa jest jednym z największych wydziałów niemieckich fachhochschule. W celu zdobycia dyplomu konieczna jest 6 miesięczna praktyka w Niemczech.

 

Fachhochschule Aachen – dyplom licencjata w języku niemieckim International Business Studies

 

Hohschule Pforzheim - dyplom magisterski w dziedzinie finansów, dla studentów z kierunku Finanse. Konieczna znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

 

Studenci wyjeżdżający do niemieckich uczelni  mogą liczyć na dofinansowanie z programu Erasmus+

 

 

Francja:

 

Sup de Co Montpellier - Dyplom licencjata w języku francuskim lub angielskim. Oferta dla studentów 3 roku studiów. Dyplom DESCM master w języku angielskim/francuskim. Oferta dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich. Uczelnia posiada akredytacje międzynarodowe oraz Ministerstwa Edukacji we Francji. Studenci wyjeżdżający mogą liczyć na dofinansowanie z programu Erasmus+. Dyplom magistra wymaga 6 miesięcy praktyki.

 

SKEMA Business School (Sophia Antipolis, Lille, Paris, Shouzou, Raleigh) – Podwójny dyplom na poziomie magistra w języku angielskim/francuckim. Wymagany zewnętrzy certyfikat językowy: IELTS lub TOEFL. Duża, międzynarodowa  uczelnia z dobrymi kontaktami ze światem biznesu. SKEMA jest akredytowana przez Francuskie Ministerstwo Edukacji i należy do bardzo prestiżowego stowarzyszenia Conférence des Grandes Ecoles oraz organizacji: EFMD (European Foundation for Management Development) oraz AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Możliwość wyjazdu do kampusów w Lille lub Sophia Antipolis (programy w kampusach dostępne na stronie uczelni).

 

ESC Troyes - Dyplom na poziomie licencjata i magistra. Dobra uczelnia biznesowa w Szampanii, szkoła skupiona jest na praktyce zawodowej i realizuje część zajęć przez ludzi zawodowo związanych z biznesem. W przypadku dyplomu Master obowiązuje 6 miesięczna praktyka. Możliwość studiowania po angielsku i po francusku. 

 

Ecole de Management de Normandie - Dyplom licencjata i magistra w języku angielskim w kampusach w Le Havre i Caen. Wymogi otrzymania dyplomu: egzamin językowy TOEFL i 6 miesięcy praktyki po 2 semestrach studiów. 

 

Studenci wyjeżdżający do francuskich uczelni  mogą liczyć na dofinansowanie z programu Erasmus+

 

 

Hiszpania:

 

Universidad de Malaga – dyplom licencjata Business Administration Management – program w języku hiszpańskim. Oferta dla studentów, którzy są w stanie przedłużyć studia o jeden rok. 

Dofinansowanie z programu Erasmus+

 

 

Finlandia:

 

Vaasa University of Applied Sciences - dyplom licencjata, program w języku angielskim

Dofinansowanie z programu Erasmus+

 

Włochy:

 

Universita di Messina dyplom magisterski z zarządzania i finansów. Dofinasowanie z programu Erasmus+

 

USA:

 

Grand Valley State University – program STAIR jest skierowany do najlepszych studentów drugiego roku studiów licencjackich. Trzeba jednak podkreślić, że wyjazd wiąże się z wydłużeniem okresu studiów I stopnia do 4 lat w ramach specjalności o nazwie STAIR. Oferta dla studentów MSG.

Biorąc udział w programie STAIR student otrzymuje możliwość wielokierunkowego rozwoju: akademickiego (nauka w innym środowisku uniwersyteckim, dyplom więcej niż jednej uczelni), zawodowego (dodatkowa pozycja w CV), uniwersalnego (podnoszenie kompetencji międzykulturowych), a także podróżowania i zwiedzania nowych miejsc oraz nawiązania międzynarodowych znajomości i kontaktów. Ponadto, roczny pobyt w USA stwarza najlepszym studentom szansę na nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w globalizującym się świecie, takich jak zdolność adaptacji w wielokulturowym środowisku, podniesienie kwalifikacji językowych czy prestiżowy dyplom.

 

Warunki uczestnictwa w programie STAIR

  • osiągnięcia naukowe - średnia ze studiów, uczestnictwo w kołach naukowych
  • akademickie - udział w życiu uczelni poprzez aktywność np. w organizacjach studenckich
  • językowe - wymagana udokumentowana znajomość języka angielskiego potwierdzona jednym z następujących certyfikatów: TOEFL [paper-based min. 550, computer-based min. 213, internet-based min. 79], IELTS [min. 6.5], Cambridge [CAE, CPE]
  • dojrzałość - jasno sprecyzowana motywacja
     

 

Dodatkowe uwagi

Dziekan MUSI wyrazić zgodę na wyjazd studenta w ramach programu podwójnych dyplomów. W ciągu trwania programu studenci są zobowiązani do zdobycia 30 punktów kredytowych ECTS w ciągu każdego semestru odbytego w uczelni partnerskiej oraz do napisania pracy dyplomowej. Temat pracy powinien być akceptowany przez obie uczelnie. Jeżeli student wybierze inną specjalność na uczelni partnerskiej, powinien przed wyjazdem: zaliczyć różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia w ramach danego programu, ustalić z dziekanami IPK oraz złożyć pracę odpowiednią do specjalności w swojej macierzystej uczelni, być w ciągłym kontakcie ze swoimi polskimi promotorami. Biuro musi posiadać wszelkie dane dotyczące tych kontaktów (telefony, adresy elektroniczne, etc.).

 

Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów (Double Diploma); współpracy z agencjami rekrutacyjnymi; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Australii,  Chin, Kanady, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Dyżur: wtorek 13:00 - 15:00

pokój 2.3

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności