Erasmus+ KA103 - kraje członkowskie UE

Inteligentny ruch

Od 1 stycznia 2014 program „Uczenie się przez całe życie”, a więc również dobrze znany program Erasmus, zostaje zastąpiony -  od 2014 - nowym programem Erasmus+.

Program Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących unijnych programów finansowania w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu.

 

 

 

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

 • W nowym programie możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz;

 • Studenci UEK mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), a w przypadku jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”);

 • Stawki stypendium:

 

Wyjazdy studentów na studia

Stawka stypendium na miesiąc

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 Euro

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 Euro

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 Euro

 

 

Uwaga: Wyjazdy do Szwajcarii będą finansowane wyłącznie przez rząd tego kraju (stypendium rządu szwajcarskiego). Dofinansowanie wynosi 440 CHF miesięcznie.

 

 

 

Wzór umowy ze studentem na rok akademicki 2020/2021

 

Programem Erasmus+ są objęte:

 • państwa członkowskie UE,

 • kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące,

 • kraje ESWH (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

 • Inne kraje również będą mogły uczestniczyć w programie, chociaż zakres będzie każdorazowo określany przez Agencję Narodową na etapie oceny projektu składanego przez uczelnię wnioskującą (w tym wypadku UEK).

  W projekcie będą mogły uczestniczyć uczelnie z wymienionych obszarów: Południe Basenu Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Partnerstwo Wschodnie, Rosja, Ameryka Łacińska, Azja, Azja Centralna, Azja – kraje uprzemysłowione, Republika Południowej Afryki, USA, Kanada. Wykaz uczelni biorących udział w projekcie w danym roku należy sprawdzić w zakładce „Uczelnie”.

   

Informacje o programie Erasmus+ 2014-2020 

 

Template grant agreement model for Erasmus+ studies within Programme Countries academic year 2020/2021

 

Erasmus Policy Statement 2021-2027 

Erasmus Charter 2014 - 2020

Erasmus Policy Statement 2014 - 2020

Erasmus Policy Statement 2007- 2013

 

Strategia mobilności międzynarodowej pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie

 

 

 

 

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, obsługi kontaktu z siecią ENBS, programu STEP (Japonia), studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS, Intensive Program, Short Term Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: poniedziałek do piatku od 11:00 do 13:00 

Joanna Jackowska
Magdalena Krasowska

Magdalena Krasowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, wymiany Erasmus+ do krajów trzecich niestowarzyszonych.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: magdalena.krasowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 13:00

Lena Kolasa

Kontakt w sprawie kwestii finansowych.

tel.: (12)  293 54 71

e-mail: lena.kolasa@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00

Lena Kolasa
Dominika Lemler

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

dyżur: wtorek od 13:00 do 15:00

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, przeliczania ocen, statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

pokój 1.2

dyżur: poniedziałek i czwartek od 11:00 do 13:00

Justyna Mentel
Katarzyna Zimny

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności