Koordynatorzy akademiccy - Learning Agreement

Koordynatorzy akademiccy - osoby odpowiedzialne za plany studów podczas wymiany, obowiązujące ECTS i godziny zajęć. 

 

 

Koordynator akademicki pełni funkcję osoby kontaktowej w sprawach związanych z dydaktyką i realizacją ECTS.

 

Zadania koordynatora akademickiego:

 

  • obowiązkowa konsultacja dokumentu Learning Agreement w trakcie całego cyklu wymiany,
  • zatwierdzenie programu studiów przed wyjazdem studenta,
  • podpisywanie Learning Agreement,
  • uznanie wyników studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej,
  • decyzje dotyczące niezrealizowania programu według założonego planu

 

Koordynatorzy akademiccy w poszczególnych Kolegiach:

 

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:

 

Analityka gospodarcza – dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

 

 

International Business – dr Marta Ulbrych

 

Ekonomia, Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze– dr Dorota Kawiorska

 

Strategie rozwoju biznesu-  dr Mateusz Mierzejewski

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (EBM i studia magisterskie - bez wybranej specjalności) – dr Jowita Świerczyńska

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Handel zagraniczny) – dr Krystian Bigos

 

Europeistyka – dr Katarzyna Cymbranowicz

 

Audyt finansowy oraz Finanse i rachunkowość, I stopień, sem 5 i 6- specjalność: Rachunkowość i rewizja finansowa, Doradztwo podatkowe oraz Finanse i rachunkowość, II stopień, sem.2 oraz sem. 3 i 4 - specjalności: Rachunkowość i rewizja, Rachunkowość menedżerska, Doradztwo podatkowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK

 

Prawo - mgr Paweł Dyrduł

 

Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Finanse i rachunkowość, I stopień, sem. 5 i 6 - specjalność: Bankowość oraz Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa  - dr  Piotr Karaś

 

Rynki finansowe, Finanse i rachunkowość, I stopień, sem. 5 i 6 - specjalność: Rynki finansowe - dr hab. Andrzej Zyguła, prof. UEK

 

Finanse i rachunkowość, I stopień, sem. 2,3 i 4 oraz sem. 5 i 6 – specjalności: Finanse i administracja publiczna, Corporate Finance & Accounting oraz Finanse i rachunkowość, II stopień, sem. 2-4, specjalność: Corporate Finance & Accounting, Global Finace & Accounting – dr Katarzyna Mikołajczyk

 

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce - dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK 

 

Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego, Finanse i Rachunkowość – I stopień – specjalność: Finanse przedsiębiorstw, II stopień - sem. 3 i 4 – specjalność: Finanse przedsiębiorstw - dr Barbara Grabińska 

 

Financial Analytics- dr Anna Doś

 

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 

Gospodarka i administracja publiczna – dr Michał Kudłacz

 

Administracja - mgr Anna Gomola

 

Socjologia – dr hab. Katarzyna Warmińska-Zygmunt, prof. UEK

 

Gospodarka przestrzenna – dr inż. Dorota Jopek

 

Stosunki międzynarodowe– dr Dominika Karwoth – Zielińska

 

Global business services dr Norbert Laurisz

 

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 

Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie, Inżynieria organizacji i zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne doradztwo organizacyjne – dr Grzegorz Łukasiewicz

 

Zarządzanie projektami - mgr Małgorzata Zakrzewska
 
Marketing i komunikacja rynkowa, Turystyka i rekreacja, Modern Business Management - dr Karolina Orzeł

 

Rachunkowość i controlling, Innowacje w biznesie - dr Zofia Gródek-Szostak

 

Informatyka stosowana, Applied Informatics - dr Paweł Konkol

 

Logistyka międzynarodowa (I stopień studiów), Logistyka (II stopień – specjalność: Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych, Business Logistics) – dr Monika Ziółko

 

Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie  – dr Agnieszka Żak

 

Towaroznawstwo, Innowacyjność produktu i Zarządzanie i inżynieria produkcji, Logistyka międzynarodowa (II stopień studiów), Logistyka (II stopień – specjalność: Menedżer logistyki) - dr inż. Joanna Ptasińska-Marcinkiewcz

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, przeliczania ocen, statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

pokój 1.2

dyżur: poniedziałek i czwartek od 11:00 do 13:00

Justyna Mentel
Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Argentyny, Australii, Chin, Kanady, Japonii, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Wietnamu; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: środa od godziny 12:00 do 15:00

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności