Edukacja EOG

Nowa oferta Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

Informacje w pigułce

 

 

Cele

 • Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Program  ma za zadanie także wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji
 • Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Zasady ogólne

 

 • Projekt EOG/19/K2/W/0014 - Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym w ramach programu EDUKACJA korzysta z dofinansowania o wartości 93 267EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
 • Celem projektu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.
 • Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.
 • Cel ten realizowany będzie poprzez mobilność studentów i pracowników pomiędzy UEK a uczelniami partnerskimi z Państw-Darczyńców.
 • Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych realizowane w ramach KOMPONENTU II „ Mobilność w szkolnictwie wyższym” są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja.
 • W ramach programu, we współpracy z uczelniami partnerskimi, realizowane będą 3 rodzaje aktywności: mobilność w celu realizacji części programu studiów, mobilność w celu realizacji praktyk, a także mobilność nauczycieli akademickich i pracowników uczelni.


Mobilność w celu realizacji części programu studiów (koordynowane przez Biuro Programów Zagranicznych)

 

 

Wyjazdy studentów z UEK

Przyjazdy studentów do UEK

University of Southeastern Norway

1

-

Universitat Liechtenstein

2

-

Universitetet i Agder

5

-

Universitetet i Stavanger

2

2

 

 

Informacje o uczelniach, do których możliwy jest wyjazd z programu EDUKACJA dostępne są na stronie BPZ w zakładce Uczelnie

 

 

Okres realizacji projektu

 

1.07.2020 – 30.06.2022

 

Ogólne zasady finansowania

 

 • Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendium oraz ryczałtu na pokrycie kosztów podróży.
 • Środki są wypłacane przez UEK na podstawie umowy finansowanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Wsparcie indywidualne, w postaci dofinansowania kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym wynosi 1 200 EUR € na miesiąc
 • Dofinansowanie obliczane jest z dokładnością do jednego dnia
 • Dofinasowanie wypłacane jest w walucie PLN na wskazane konto beneficjenta
 • Ryczałt na podróż, to kwota 275 EUR

 

Rekrutacja 

 

Organizacja wyjazdu 

 

Oficjalna strona programu 

 

Learning Agreement EOG before

Learning Agreement EOG during

Learning Agreement EOG after

 

Ankieta

 

Pozostałe rodzaje mobilności koordynują odpowiednio: 

 

Akademickie Centrum Kariery - mobilność studentów UEK i uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców w celu realizacji praktyk


Dział Współpracy Międzynarodowej  - mobilność pracowników UEK i uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców

 

 

 

 

Dominika Lemler

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania; przeliczania ocen; Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności