Edukacja EOG

Nowa oferta Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

Informacje w pigułce

 

 

Cele

 • Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Program  ma za zadanie także wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji
 • Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Zasady ogólne

 

 • Projekt EOG/19/K2/W/0014 - Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym w ramach programu EDUKACJA korzysta z dofinansowania o wartości 93 267EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
 • Celem projektu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.
 • Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.
 • Cel ten realizowany będzie poprzez mobilność studentów i pracowników pomiędzy UEK a uczelniami partnerskimi z Państw-Darczyńców.
 • Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych realizowane w ramach KOMPONENTU II „ Mobilność w szkolnictwie wyższym” są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja.
 • W ramach programu, we współpracy z uczelniami partnerskimi, realizowane będą 3 rodzaje aktywności: mobilność w celu realizacji części programu studiów, mobilność w celu realizacji praktyk, a także mobilność nauczycieli akademickich i pracowników uczelni.


Mobilność w celu realizacji części programu studiów (koordynowane przez Biuro Programów Zagranicznych)

 

 

Wyjazdy studentów z UEK

Przyjazdy studentów do UEK

University of Southeastern Norway

1

-

Universitat Liechtenstein

2

-

Universitetet i Agder

5

-

Universitetet i Stavanger

2

2

 

 

Informacje o uczelniach, do których możliwy jest wyjazd z programu EDUKACJA dostępne są na stronie BPZ w zakładce Uczelnie

 

 

Okres realizacji projektu

 

1.07.2020 – 30.09.2022

 

Ogólne zasady finansowania

 

 • Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendium oraz ryczałtu na pokrycie kosztów podróży.
 • Środki są wypłacane przez UEK na podstawie umowy finansowanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Wsparcie indywidualne, w postaci dofinansowania kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym wynosi 1 200 EUR na miesiąc
 • Dofinansowanie obliczane jest z dokładnością do jednego dnia
 • Dofinasowanie wypłacane jest w walucie PLN na wskazane konto beneficjenta
 • Ryczałt na podróż, to kwota 275 EUR
 • Dofinasowanie wypłacane jest w walucie PLN na wskazane konto beneficjenta wg kursu 4,2951 (wg miesięcznego kursu księgowego wymiany euro Komisji Europejskiej w miesiącu, w którym dokonano płatności na rzecz Beneficjenta)

   

Projekt EOG/19/K2/W/0014 - Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym w ramach programu EDUKACJA korzysta z dofinansowania o wartości 93 267EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych realizowane w ramach KOMPONENTU II „ Mobilność w szkolnictwie wyższym” są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja

 

Rekrutacja 

 

Organizacja wyjazdu 

 

Oficjalna strona programu 

 

Learning Agreement EOG before

Learning Agreement EOG during

Learning Agreement EOG after

 

Ankieta

 

Pozostałe rodzaje mobilności koordynują odpowiednio: 

 

Akademickie Centrum Kariery - mobilność studentów UEK i uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców w celu realizacji praktyk


Dział Współpracy Międzynarodowej  - mobilność pracowników UEK i uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców

 

Zapraszamy na konsultacje indywidualne w godzinach pracy biura (osobiście i na platformie Zoom oraz Teams).

 

 

 

Więcej informacji będzie można uzyskać także w trakcie wydarzeń w UEK, w tym wydarzeń promujących mobilność międzynarodową.

 

Zapraszamy na standy: Biuro Programów Zagranicznych, Dział Współpracy Międzynarodowej, Akademickie Centrum Kariery w trakcie nadchodzących wydarzeń:

 

Dzień Otwarty UEK 2020

Dzień Otwarty UEK 2021 (online) - 22 kwietnia 2021

 

 

Dominika Lemler

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

dyżur: wtorek od 13:00 do 15:00

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności