Krok 1 - Pracownik BPZ zgłasza zakwalifikowanego studenta na wymianę (nominacja) do danej uczelni partnerskiej w wyznaczonym przez nią terminie.

 

Krok 2 – student wysyła dokumenty aplikacyjne w wyznaczonym terminie po otrzymaniu z informacji z uczelni partnerskiej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami przesłanymi przez koordynatora uczelni przyjmującej.

 

Krok 3 – student składa dokumenty konieczne do podpisania umowy finansowej do właściwego koordynatora w BPZ najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem:

· kwestionariusz stypendysty

· kopia listu akceptacyjnego z uczelni przyjmującej studenta

· kopie dokumentów: zgoda na realizację ITZ

· Online Learning Agreement (OLA) oraz instrukcja utworzenia dokumentu (jeśli uczelnia partnerska nie używa platformy OLA - można skorzystać z dokumentu papierowego LA)

· Creating your Online Learning Agreement

· kopia zgody Promotora na wyjazd (jeśli ostatni rok studiów)

· kopia ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ) oraz dodatkowa polisa (np. Euro 26, ISIC)

 

 

Nowością w programie Erasmus+ KA 131 jest dodatek z tytułu GREEN TRAVEL.

 

Dofinansowanie (50 Euro plus wsparcie indywidualne na dni podróży) będzie dotyczyło osób wyjeżdżających na wymianę z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (pociąg, autobus lub wspólne korzystanie z samochodu - oświadczenie).

 

Osoby, które studiują odpłatnie mają możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za studia wypełniając - podanie o częściowe zwolnienie z opłat za usługę edukacyjną - podanie ma być wysłane drogą e-mailową wraz z zaświadczeniem o zakwalifikowaniu się do uczelni partnerskiej do Działu Rozliczeń Studentów i Doktorantów na adres: drsd@uek.krakow.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Vademecum Stypendysty. Dla własnego komfortu i wygody polecamy studentom zapoznanie się z powyższym dokumentem.

 

 

Wyjeżdżając na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ warto zapoznać się z pakietem informacyjnym MSZ, dzięki któremu Twój pobyt będzie bezpieczniejszy.

 

W trakcie pobytu na stypendium

 

· w pierwszym miesiącu pobytu student jest zobowiązany do uzgodnienia z koordynatorem ostatecznej wersji Learning Agreement (OLA) i wprowadzenia ewentualnych zmian względem pierwotnej wersji. Zmiany wprowadza się na platformie OLA

 Making changes to your Online Learning Agreement

· przed powrotem do UEK student zobowiązany jest poprosić o zaświadczenie o odbyciu studiów za granicą – tzw.  confirmation letter

 

Po powrocie ze stypendium

 

· Porozumienie o Planie Studiów (PPS) – Każda osoba realizująca mobilność w ramach programu Erasmus+ KA 131 jest zobowiązana do wypełnienia tego dokumentu po powrocie.

 

Po zakończeniu stypendium student jest zobowiązany do dostarczenia do BPZ następujących dokumentów:

· confirmation letter potwierdzający pobyt w uczelni partnerskiej

· sprawozdanie z wyjazdu (drogą mailową)

· kopia online Learning Agreement podpisana przez wszystkie strony (student, koordynator akademicki, uczelnia przyjmująca).

· kopia podpisanego PPS

· transkrypt ocen z uczelni partnerskiej w celu przeliczenia na skalę polską (ten dokument może być dostarczony po przesłaniu przez uczelnię partnerską).

 

Do COS student musi złożyć następujące dokumenty:

 

· opis kursów zrealizowanych za granicą w języku studiowania

· wydrukowany Online Learning Agreement oraz PPS

· transkrypt ocen przeliczony na skalę polską przez BPZ

· kopie podpisanego PPS

 

Dodatkowo Stypendyści programu Erasmus+ KA131 zobowiązani są do wypełnienia ankiety online (system Beneficiary Module) przesyłanej automatycznie.

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Lena Kolasa

Kontakt w sprawie kwestii finansowych.

tel.: (12)  293 54 71

e-mail: lena.kolasa@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00

Lena Kolasa
Dominika Lemler

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

dyżur: wtorek od 13:00 do 15:00

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, przeliczania ocen, statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

pokój 1.2

dyżur: poniedziałek i czwartek od 11:00 do 13:00

Justyna Mentel
Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Argentyny, Australii, Chin, Kanady, Japonii, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Wietnamu; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: środa od godziny 12:00 do 15:00

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności