Erasmus+ KA131 - beneficjenci okresu 2021-27

Inteligentny ruch

 

Od 1 stycznia 2014 program „Uczenie się przez całe życie”, a więc również dobrze znany program Erasmus, zostaje zastąpiony -  od 2014 - nowym programem Erasmus+.

 • Programam Erasmus+ stanowi połączenie wszystkich istniejących unijnych programów finansowania w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży, w tym programów „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu.

   

  Uczelniane zasady wyjazdów i finasowania mobilności studentów i absolwentów UEK w ramach programu Erasmus+ (K 131) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

   

  Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

 • W nowym programie możliwe jest skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz;
 • Studenci UEK mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), a w przypadku jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”);

 

W projekcie będą mogły uczestniczyć uczelnie z wymienionych obszarów: Południe Basenu Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Partnerstwo Wschodnie, Rosja, Ameryka Łacińska, Azja, Azja Centralna, Azja – kraje uprzemysłowione, Republika Południowej Afryki, USA, Kanada. Wykaz uczelni biorących udział w projekcie w danym roku należy sprawdzić w zakładce „Uczelnie”.

 

 

Erasmus Policy Statement 2021-2027 

Erasmus Charter 2014 - 2020

Erasmus Policy Statement 2014 - 2020

Erasmus Policy Statement 2007- 2013

 

Strategia mobilności międzynarodowej pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie

 

Stawki stypendium w projekcie 2023

 

Wyjazdy studentów na studia

Stawka stypendium na miesiąc

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

670 Euro

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

670 Euro

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 Euro

 

Nowością w programie Erasmus+ jest dodatek z tytułu GREEN TRAVEL. Dofinansowanie (50 Euro plus wsparcie indywidualne) będzie dotyczyło osób wyjeżdżających na wymianę  z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (pociąg, autobus lub wspólne korzystanie z samochodu - oświadczenie).

 

 

Uwaga: Wyjazdy do Szwajcarii będą finansowane wyłącznie przez rząd tego kraju (stypendium rządu szwajcarskiego). Dofinansowanie wynosi 440 CHF miesięcznie.

Erasmus+ - mobilność z krajami partnerskimi: miesięczny grant wynosi 650 € dodatkowo w ramach programu dofinansowane będą koszty podróży. Szczegółowy opis 

 

Programem Erasmus+ są objęte:

państwa członkowskie UE, kraje przystępujące i kandydujące oraz potencjalne kraje kandydujące, kraje ESWH (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Inne kraje również będą mogły uczestniczyć w programie, chociaż zakres będzie każdorazowo określany przez Agencję Narodową na etapie oceny projektu składanego przez uczelnię wnioskującą (w tym wypadku UEK).

 

 

 

Joanna Jackowska

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, obsługi kontaktu z siecią ENBS, programu STEP (Japonia), studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS, Intensive Program, Short Term Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: poniedziałek do piatku od 11:00 do 13:00 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności