O projekcie „Erasmus+ współpraca z krajami partnerskimi KA107 na lata 2015 – 2017”

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2015 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów z następującymi uczelniami:

 

Kraj

Nazwa uczelni

Kierunek: Incoming (do UEK), Outgoing (z UEK)

Albania

University "Luigi Gurakuqi" Shkodra

Incoming/Outgoing

Chiny

Shanghai Finance University

Incoming

Gruzja

International Black Sea University

Incoming

Kazachstan

L.N. Gumilyov Eurasian National University

Incoming

Rosja

Saint Petersburg State University of Economics and Finance

Incoming/Outgoing

Serbia

University of Kragujevac

Incoming/Outgoing

Tajwan

National Chiao Tung University

Incoming

Ukraina

Kyiv National University of Trade and Economics

Incoming

Ukraina

The University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Incoming

USA

Grand Valley State University

Incoming/Outgoing

Uzbekistan

Tashkent Financial Institute

Incoming

 

Informacje o uczelniach, do których możliwy jest wyjazd z programu Erasmus+  dostępne są na stronie BPZ w zakładce Uczelnie”.

 

Wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych koordynuje Dział Współpracy Międzynarodowej.

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2015 – 31.07.2017

 

Ogólne zasady finansowe:

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez UEK na podstawie umowy finansowanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+. Stawki zostały określone na poziomie europejskim i obowiązują we wszystkich krajach biorących udział w programie.

 

Dofinansowanie obliczane jest z dokładnością do jednego dnia (w systemie „Mobility Tool”) i wypłacane jest w walucie EUR na wskazane konto beneficjenta.

 

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)

Ryczałt na podróż

Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski

750 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich

650 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

 

Ryczałt na podróż określany jest na podstawie odległości pomiędzy uczelnią macierzystą, a uczelnią przyjmującą. Odległość obliczana jest za pomocą kalkulatora: http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm.

Dla poszczególnych odległości mają zastosowanie stawki:

  • od 100 do 499 km: 180 €
  • od 500 do 1 999 km: 275 €
  • od 2 000 do 2 999 km: 360 €
  • od 3 000 do 3 999 km: 530 €
  • od 4 000 do 7 999 km: 820 €
  • 8 000 km lub więcej: 1100 €

 

Szczegółowe zasady finansowania.

 

Zasady rekrutacji dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Rekrutacja przebiega analogiczne jak w przypadku pozostałych programów koordynowanych przez BPZ.

Rekrutacja odbywa się zwykle w okresie listopad – styczeń oraz kwiecień – czerwiec.
 

Studenci z uczelni partnerskich nominowani na studia w UEK w ramach programu Erasmus+ KA107 znajdą informacje dotyczące aplikacji do UEK w zakładce English Track.

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, obsługi kontaktu z siecią ENBS, programu STEP (Japonia), studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS, Intensive Program, Short Term Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: poniedziałek do piatku od 11:00 do 13:00 

Joanna Jackowska
Lena Kolasa

Lena Kolasa

Kontakt w sprawie kwestii finansowych.

tel.: (12)  293 54 71

e-mail: lena.kolasa@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

dyżur: wtorek od 13:00 do 15:00

Dominika Lemler
Justyna Mentel

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, przeliczania ocen, statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

pokój 1.2

dyżur: poniedziałek i czwartek od 11:00 do 13:00

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności