Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Wsparcie dedykowane studentom:

 

 • niepełnosprawnym
 • znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Regulacje

 

 • W przypadku studentów wyjeżdżających na studia i praktykę, osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała dodatkowo 200 € na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.
 • Przynależność do tej grupy definiowana jest przez fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę.
 • Zasady przyznawania stypendiów socjalnych są określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” (rozdział 2: prawa i obowiązki studentów).
 • Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta.
 • Wsparcie indywidualne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej wypłacane jest w złotówkach.
 • Z dofinansowania można skorzystać kilka razy pod warunkiem otrzymania zgody z Narodowej Agencji Programu PO WER;
 • Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie na każdy miesiąc pobytu w uczelni zagranicznej oraz zobowiązane są do ubiegania się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności.

 • Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych;

 • Wniosek o dofinansowanie studenta - uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

 

 

Aktualne stawki według grup krajów - rok akademicki 2020/2021 oraz 2021/2022:

 

 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 3069 PLN Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy - 2984 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja - 2771 PLN

 

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę - stawki miesięczne.

 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania: studia - 2217 PLN, praktyka -  2643 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy: studia - 2131 PLN, praktyka - 2558 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry: studia - 1918 PLN, praktyka - 2345 PLN

 

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 • uzależnione są od potrzeb osoby niepełnosprawnej i wynikające z wniosku złożonego do FRSE
 • FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

 

 

Wzór umowy ze studentem na rok akademicki 2021/22

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, obsługi kontaktu z siecią ENBS, programu STEP (Japonia), studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS, Intensive Program, Short Term Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: poniedziałek do piatku od 11:00 do 13:00 

Joanna Jackowska
Magdalena Krasowska

Magdalena Krasowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, wymiany Erasmus+ do krajów trzecich niestowarzyszonych.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: magdalena.krasowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 13:00

Lena Kolasa

Kontakt w sprawie kwestii finansowych.

tel.: (12)  293 54 71

e-mail: lena.kolasa@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00

Lena Kolasa
Dominika Lemler

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

dyżur: wtorek od 13:00 do 15:00

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, przeliczania ocen, statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

pokój 1.2

dyżur: poniedziałek i czwartek od 11:00 do 13:00

Justyna Mentel
Katarzyna Zimny

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności