Master of Public Administration - GVSU

Studia częściowe w Grand Valley State University (Grand Rapids, Michigan, USA)

 

OFERTA DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ DLA ABSOLWENTÓW W PIERWSZYM ROKU PO OBRONIE PRACY DYPLOMOWEJ

 

STYPENDIUM W GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY W USA

 

 • stypendium umożliwia naukę w ramach programu Master of Public Administration oferowanego przez School of Public and Non Profit Administration (SPNA)

 • program otrzymał akredytację National Association of Schools of Public Affairs and Administration i według rankingu US News and World Report znajduje się wśród najlepszych programów tego typu w Stanach Zjednoczonych

 • program rozwija umiejętności i techniki stosowane przez liderów i managerów niezbędne do wdrażania projektów w organizacjach pożytku publicznego

 • program koncentruje się na zagadnieniach finansowania i zarządzania agencjami rządowymi, organizacjami non-profit, instytucjami dobroczynnymi oraz podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną

   

Korzyści związane z wyjazdem

 • uzyskanie dyplomu (MPA) w ciągu jednego roku na prestiżowej amerykańskiej uczelni

 • współpraca z jednym z pracowników naukowych

 • praca w GVSU w ramach Graduate Assistantship

   

Oferta jest skierowana do:

 • absolwentów studiów magisterskich UEK

 • asystentów (absolwentów UEK) pracujących w UEK w Krakowie

 • studentów II roku studiów II stopnia (rekrutacja na ostatnim roku studiów, wyjazd po ukończeniu studiów)

   

Wymagania

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w momencie wyjazdu

 • wysoka średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów: min. 4.0

 • biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem (preferowany TOEFL, ewentualnie IELTS, CAE, CPE)

   

 

Okres trwania stypendium

 • zajęcia trwają od końca sierpnia do końca kwietnia

   

 

Kwestie finansowe

 • GVSU finansuje czesne dla studentów

 • student otrzymuje stypendium (wysokość ustalana każdego roku, ok. miesiąc/dwa przed wyjazdem) pokrywające część kosztów pobytu

 • orientacyjny koszt zakwaterowania – około 300$ - 400$ na miesiąc

   

 

 

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kopia dyplomu studiów magisterskich wraz z suplementem lub transkrypt ocen za dotychczasowy okres studiów magisterskich (w przypadku aplikowania na ostatnim roku studiów, przed obroną),

 • kopia dyplomu studiów licencjackich oraz suplementu,

 • kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego (preferowany TOEFL, ewentualnie IELTS, CAE, CPE),

 • trzy listy polecające, w tym przynajmniej dwa od pracowników naukowych,

 • CV w języku polskim i angielskim,

 • esej wyjaśniający powody dla których student ubiega się o udział w programie MPA i zawierający informację na temat akademickich i zawodowych celów (planów) studenta (do dwóch stron),

 • wypełniony kwestionariusz stypendysty

 

Rekrutacja odbywa się co roku w styczniu lub lutym. UEK przesyła do GVSU dokumenty czterech najlepszych kandydatów, z których GVSU wybiera dwóch. Wyniki rekrutacji są znane do końca marca.

 

 

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie GVSU

 

Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Argentyny, Australii, Chin, Kanady, Japonii, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Wietnamu; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: środa od godziny 12:00 do 15:00

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności