O projekcie „Erasmus+ współpraca z krajami partnerskimi KA107 na lata 2016 – 2018”

 

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2016 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów z następującymi uczelniami:

Kraj

Nazwa uczelni

Kierunek: Incoming (do UEK), Outgoing (z UEK)

Azerbejdżan

Azerbaijan University

Incoming

Gruzja

Caucasus University

Incoming

Serbia

University of Kragujevac

Incoming/Outgoing

Ukraina

Kyiv National University of Trade and Economics,
The University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)
Ternopil National Economic University

Incoming

Wietnam

Choi-Chi-Minch

Incoming

Informacje o uczelniach, do których możliwy jest wyjazd z programu Erasmus+  dostępne są na stronie BPZ w zakładce „Uczelnie” 

 

Wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych koordynuje Dział Współpracy Międzynarodowej.

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2016 – 31.07.2018

 

Ogólne zasady finansowania:

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez UEK na podstawie umowy finansowanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+. Stawki zostały określone na poziomie europejskim i obowiązują we wszystkich krajach biorących udział w programie.

Dofinansowanie obliczane jest z dokładnością do jednego dnia (w systemie „Mobility Tool”) i wypłacane jest w walucie EUR na wskazane konto beneficjenta.

 

 

Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)

Ryczałt na podróż

Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski

750 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich

650 € na miesiąc

Według kalkulatora odległości

 

Ryczałt na podróż określany jest na podstawie odległości pomiędzy uczelnią macierzystą, a uczelnią przyjmującą. Odległość obliczana jest za pomocą kalkulatora

Dla poszczególnych odległości mają zastosowanie stawki:

  • od 100 do 499 km: 180 €
  • od 500 do 1 999 km: 275 €
  • od 2 000 do 2 999 km: 360 €
  • od 3 000 do 3 999 km: 530 €
  • od 4 000 do 7 999 km: 820 €
  • 8 000 km lub więcej: 1100 €

 

Szczegółowe zasady finansowania.
 

Zasady rekrutacji dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Rekrutacja przebiega analogiczne jak w przypadku pozostałych programów koordynowanych przez BPZ.

Rekrutacja odbywa się zwykle w okresie listopad – styczeń oraz kwiecień – czerwiec.
 

Studenci z uczelni partnerskich nominowani na studia w UEK w ramach programu Erasmus+ KA107 znajdą informacje dotyczące aplikacji do UEK w zakładce English Track.

 

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, obsługi kontaktu z siecią ENBS, programu STEP (Japonia), studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS, Intensive Program, Short Term Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: poniedziałek do piatku od 11:00 do 13:00 

Joanna Jackowska
Lena Kolasa

Lena Kolasa

Kontakt w sprawie kwestii finansowych.

tel.: (12)  293 54 71

e-mail: lena.kolasa@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

dyżur: wtorek od 13:00 do 15:00

Dominika Lemler
Justyna Mentel

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, przeliczania ocen, statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

pokój 1.2

dyżur: poniedziałek i czwartek od 11:00 do 13:00

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności