Absolwenci uniwersytetów z uznanym na arenie międzynarodowej podwójnym dyplomem mają większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, niż absolwenci legitymizujący się dyplomem jednej uczelni.

 

Wymagania związane z programem Podwójny dyplom:

 

 • Formularz wniosku
 • Nominacja z uczelni macierzystej
 • Informacja o adresie mailowym
 • Porozumienie o programie zajęć –obowiązuje formularz UEK
 • Spełnione kryteria dotyczące znajomości języka angielskiego
 • Zdjęcie paszportowe
 • Wniosek o przyjęcie
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Certyfikat medyczny
 • Kopia dowodu identyfikacyjnego lub paszportu
 • Transkrypt dotychczasowych ocen

 

W ramach realizacji programu Podwójny dyplom zajęcia realizowane są w środowisku międzynarodowym. Po pomyślnym ukończeniu programu, absolwent otrzymuje stopnie naukowe dwóch uniwersytetów. Aby uzyskać dyplom naszej uczelni, musisz ukończyć i zaliczyć pozytywnie pakiet kursów obowiązkowych. Jeśli zrealizowałeś  już niektóre z nich w uczelni macierzystej, zostaną one zaliczone na podstawie oficjalnego szczegółowego ich opisu dostarczonego przez Twój uniwersytet.

 

Program na poziomie licencjata lub/i magistra składa się z 3 głównych komponentów:

 

 

Pisanie pracy magisterskiej - wymagania:

 

Informacje dotyczące okresu przed złożeniem pracy dyplomowej

W trakcie pisania i składania pracy dyplomowej obowiązuje skorzystanie z program anty-plagiatowego. UEK weryfikuje teksty pisane w języku polskim oraz w innych językach, w tym także w językach posługujących się alfabetami niełacińskimi.  

 

Jak otrzymać kopię dyplomu?

Joanna Jackowska

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych; obsługi kontaktu z siecią ENBS; programu STEP (Japonia); studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS; Intensive Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

Magdalena Krasowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: magdalena.krasowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

Magdalena Krasowska
Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów (Double Diploma); współpracy z agencjami rekrutacyjnymi; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Australii,  Chin, Kanady, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

Dyżur: poniedziałek 11:00 - 13:00 i wtorek 13:00 - 15:00

pokój 2.3

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności