Studenci przyjeżdżający

Informacje dla studentów przyjeżdżających w ramach programów wymiany międzyuczelnianej, w tym osób realizujących program komercyjnie. 

Z przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programie realizowanym w grupach międzynarodowych do dołączenia do zajęć stwarzających okazję poznania studentów z ponad 250 szkół partnerskich UEK, samej uczelni i miasta.

UEK oferuje w ramach programu kursy z zakresu międzynarodowego biznesu, zarządzania i finansów.

 

  • Studenci realizujący program z własnej inicjatywy, mogą wziąć udział w niektórych kursach realizowanych w języku angielskim.
  • Program skierowany dla studentów 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich.
  • Program zapewnia: pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów zachodzących w gospodarce tej części Europy, poznanie istoty i uwarunkowań procesu integracji europejskiej, zasady rządzące konkurencyjnością i siłami rynkowymi Unii, kompetencje międzykulturowe, wzbogacenie ścieżki naukowej o zajęcia w języku angielskim w międzynarodowych grupach, zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w zmieniających się realiach rynkowych.

 

Niezbędne dokumenty

Kalendarz akademicki

 

Terminy rekrutacji: studenci z UE: semestr zimowy - 30 czerwca, semestr letni - 30 listopada. Studenci spoza UE: semestr zimowy - 10 maja, semestr letni - 10 listopada.

 

Informacje dodatkowe

 

Możesz pobrać Erasmus+ App, czyli aplikację mobilną dla uczestników programu Erasmus+, która prowadzi użytkowników przez proces mobilności i stanowi punkt dostępu do narzędzi online. Aplikacja ta jest dostępna w Apple Store i Google Play. 

 

*Wszystkie formularze tylko w wersji angielskiej.

 

Czesne

 

Komercyjne realizowanie programu Business and Finance: 130 PLN - 1 ECTS/ cały semstr 30 ECTS: 3000 PLN

 

W celu ułatwienia obsługi przyjeżdzających studentów uruchomiliśmy Welcome Centre UEK

Joanna Jackowska

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych; obsługi kontaktu z siecią ENBS; programu STEP (Japonia); studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS; Intensive Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

Magdalena Krasowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: magdalena.krasowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

Magdalena Krasowska
Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów (Double Diploma); współpracy z agencjami rekrutacyjnymi; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Australii,  Chin, Kanady, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności