Upowszechnianie rezultatów programu Erasmus+

 

  • Działania promujące realizowane przez nowopowstały Welcome Centre - nową jednostkę, która zajmuje się profesjonalną obsługą i pomocą studentom zagranicznym, w szczególności nowoprzyjętym oraz kandydatom, ale także wszystkim grupom niepolskojezycznym. 
  • Cykliczne spotkania informacyjno-konsultacyjne on-line na platformie ZOOM. Konsultacje popularyzują program Erasmus+, ideę wymiany i zaznamiają z zasadami rekrutacji na częściowe studia zagraniczne.
  • Spotkania rówieśnicze studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie służące zacieśnianiu więzi grupowych oraz dzieleniu się informacjami i doświadczeniami nabytymi w trakcie wymiany Erasmusa. Spotkania organizowane są przez organizację ESN UEK. 
  • Badanie motywacji studentów, którzy mimo pandemii zdecydowali się na wyjazd do uczelni partnerskiej i udostępnianie jego wyników na stronie FB Biura.
  • Wystąpienia na seminariach, spotkaniach tematycznych, webinariach on-line - wymiana doświadczeń w relizowaniu programu.
  • Uczestnictwo w targach branżowych on-line.

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 5 - International Week w UEK

Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Joanna Jackowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, obsługi kontaktu z siecią ENBS, programu STEP (Japonia), studentów przyjezdżających w ramach programu CEEPUS, Intensive Program, Short Term Program.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: joanna.jackowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: poniedziałek do piatku od 11:00 do 13:00 

Joanna Jackowska
Magdalena Krasowska

Magdalena Krasowska

Kontakt w sprawie: studentów zagranicznych, wymiany Erasmus+ do krajów trzecich niestowarzyszonych.

tel.: (12)  293 52 86

e-mail: magdalena.krasowska@uek.krakow.pl

pokój 1.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 13:00

Lena Kolasa

Kontakt w sprawie kwestii finansowych.

tel.: (12)  293 54 71

e-mail: lena.kolasa@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00

Lena Kolasa
Dominika Lemler

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

dyżur: wtorek od 13:00 do 15:00

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, przeliczania ocen, statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

pokój 1.2

dyżur: poniedziałek i czwartek od 11:00 do 13:00

Justyna Mentel
Katarzyna Zimny

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności