Zasady rekrutacji - studenci zainteresowani wymianą

Ważne informacje z którymi warto się zapoznać przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do rekrutacji.

 

 

Szczegóły bieżącej rekrutacji 

 

Zakres wymiany

 

 • Wymiany studenckie odbywają się w ramach programów: Erasmus+
 • Umowy Wielostronne
 • Podwójne dyplomy
 • CEEPUS
 • Edukacja EOG
 • STEP
 • ENBS
 • Master of Public Administration (MPA, dla absolwentów)
 • Inne oferty stypendialne (np. szkoły letnie, staże badawcze dla studentów i doktorantów).

Schemat rekrutacji

 

1. Kwalifikacja językowa prowadzona jest przez Centrum Językowe

 

 • Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez CJ na potrzeby rekrutacji.
 • Niektóre uczelnie (USA, Kanada, Australia) wymagają certyfikatów zewnętrznych (IELTS, TOEFL, CAE, CPE) potwierdzających znajomość języka angielskiego. W takim wypadku kwalifikacja w CJ jest nadal obowiązkowa, dodatkowym wymogiem jest jednak złożenie w BPZ wraz z kompletem dokumentów kopii certyfikatu wymaganego przez daną uczelnię zagraniczną.
 • Orientacyjne terminy kwalifikacji językowej: grudzień/styczeń oraz kwiecień/maj.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Językowego  w zakładce Stypendia.

 

2. Wypełnienie aplikacji on-line

 

Aplikacja on-line jest dostępna wyłącznie w terminie rekrutacji.

 

3. Złożenie kompletu dokumentów w BPZ

 

Student zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty - dokumenty w wersji cyfrowej wyłącznie na adres: rekrutacjabpz@uek.krakow.pl  

 

 • kopia suplementu do dyplomu ze średnią ocen z całego toku studiów (dotyczy studentów I roku studiów magisterskich, ktorzy studia licencjackie realizowali poza UEK)

 • CV w języku obcym (języku studiowania za granicą). Przykładowe CV

 • kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzających: studia realizowane w języku obcym, udział w programie typu mentor/buddy, wolontariat i/lub promocja w UEK.

 • zaświadczenia o działalności w Kołach Naukowych i Organizacjach Studenckich należy składać wyłącznie Parlamencie Studenckim w wyznaczonym terminie
 • wszystkie dokumenty prosimy przesyłać w formacie pdf. Dokument składający się z paru stron ma być całością.
 • średnią ocen za dotychczasowy okres studiów BPZ będzie pobierał z systemu USOS.

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami punktacji zawartymi w Regulaminie rekrutacji.

 

Lista uczelni partnerskich dostępna w zakładce Uczelnie.

 

Orientacyjny kalendarz rekrutacji

 

 • grudzień/styczeń - Erasmus+,Podwójne dyplomy, MPA (wyjazdy w semestrze zimowym i letnim oraz na rok)
 • marzec/kwiecień - Erasmus+,  (rekrutacja dodatkowa na wybrane uczelnie w semestrze zimowym i  letnim), STEP
 • kwiecień/maj - CEEPUS, (wyjazdy w semestrze zimowym i letnim), 
 • wrzesień – STEP
 • wrzesień/październik - Erasmus+, (rekrutacja dodatkowa na wybrane uczelnie w semestrze letnim
 • rekrutacja ciągła - Umowy wielostronne 

 

BPZ organizuje spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji, których terminy podawane są na stronie internetowej BPZ oraz na profilu Facebook-owym BPZ.

Anna Lisiecka

Anna Lisiecka

Kontakt w sprawie: procesu rekrutacyjnego na wymiany zagraniczne.

tel: (12) 293 54 83

e-mail: lisiecka@uek.krakow.pl

pokój 2.1

dyżur: wtorek od 11:00 do 13:00

Agnieszka Nowak

Kierownik Biura, koordynator programu Erasmus+

tel.: (12) 293 54 56

e-mail: agnieszka.nowak@uek.krakow.pl

pokój 2.3

Agnieszka Nowak
Dominika Lemler

Dominika Lemler

Kontakt w sprawie: programu Erasmus+ - KA107, programu Edukacja EOG, umów bilateralnych.

tel.: (12)  293 55 41

e-mail: dominika.lemler@uek.krakow.pl

pokój 1.4

dyżur: wtorek od 13:00 do 15:00

Justyna Mentel

Kontakt w sprawie wyjazdów w ramach programu Erasmus+: Belgia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, przeliczania ocen, statystyk.

tel.: (12) 293 55 52

e-mail: justyna.mentel@uek.krakow.pl

pokój 1.2

dyżur: poniedziałek i czwartek od 11:00 do 13:00

Justyna Mentel
Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Zastępca Kierownika, kontakt w sprawie: podwójnych dyplomów; wyjazdów w ramach umów wielostronnych do Argentyny, Australii, Chin, Kanady, Japonii, Korei, Meksyku, Peru, Tajwanu, USA, Wenezueli; Wietnamu; Master of Public Administration (GVSU); przeliczania ocen.

tel.: (12)  293 54 72

e-mail: sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl

pokój 2.3

dyżur: środa od godziny 12:00 do 15:00

Katarzyna Zimny

Kontakt w sprawie programu Erasmus+: Austria, Czechy, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja; przeliczania ocen, Szkoły letniej języka niemieckiego.

tel.: (12) 293 52 94

e-mail: katarzyna.zimny@uek.krakow.pl

pokój 1.1

dyżur: poniedziałek i czwartek od 13:00 do 15:00 

Katarzyna Zimny
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka Prywatności